Arkiv

Ny arvelov fra 1. januar 2021

Publisert: 11.01.2021

Den nye loven om arv og dødsboskifte (arveloven) – LOV-2019-06-14-21 – trådte i kraft 1. januar 2021. Loven har avløst arveloven 1972 og skifteloven 1930.

Les mer

Ny adopsjonslov fra 1. juli 2018

Publisert: 03.08.2018

Lov 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon (adopsjonsloven) trådte i kraft 1. juli 2018. Endringen innebærer at også den adoptertes barn har rett til å vite identiteten til den adoptertes opprinnelige foreldre.

Les mer

Endringer i pakkereiseloven

Publisert: 03.08.2018

Fra første 1. juli 2018 trådte den nye pakkereiseloven i kraft, som gir reisende flere rettigheter.

Les mer

Ny likestillings- og diskrimineringslov

Publisert: 08.01.2018

Den 1. januar 2018 trådte likestillings- og diskrimineringsloven (lov nr. 51/2017) i kraft. Den nye loven innebærer en samling av fire tidligere lover på området.

Les mer

Ny eierseksjonslov i 2018

Publisert: 08.01.2018

Den 1. januar 2018 trådte ny eierseksjonslov i kraft. Loven er i større grad utformet med hensyn til forbruker. Under følger en nærmere fremstilling av hva den nye eierseksjonsloven innebærer.

Les mer

Mekling ved advokat

Publisert: 19.08.2016

Ofte kan det være både best og billigst at en konflikt blir løst gjennom mekling, utenfor rettssystemet. Advokater har god trening i å håndtere konflikter, og mange har tatt spesialopplæring for å bli gode meklere. En advokat som har fått slik meklingskompetanse godkjent av Advokatforeningen, har rett til å kalle seg sertifisert mekler. I tjenesten Finn advokat kan du lete opp sertifiserte meklere i ditt distrikt. Dette finner du ved å gå til Avansert søk, og velge Sertifisert mekler under Advokatroller.

Les mer

Arv – barn må ikke arve likt

Publisert: 16.08.2016

Barn har ikke krav på å arve like mye fra sine foreldre, og det kan være gode grunner til forskjellsbehandling. Loven gir større spillerom for fordeling av verdier enn mange er klar over.

Les mer

DNA-test avgjør farskap

Publisert: 16.08.2016

Når et barn blir født i ekteskap, regnes morens ektemann automatisk som far til barnet, selv om han ikke er den biologiske faren. Farskapssaker avgjøres ved DNA- tester.

Les mer

Uenighet om trær gjerde og veirett i nabokonflikter

Publisert: 02.05.2016

Uenighet om trær, gjerder og veirett går igjen når nabokonflikter havner i rettssalen.

Les mer

Rett til fri rettshjelp

Publisert: 22.03.2016

Privatpersoner kan i noen tilfeller få advokatutgiftene sine helt eller delvis betalt av staten. I noen typer saker kan alle få fri rettshjelp. I andre saker er det inntekt og formue som avgjør om du kommer inn under ordningen. Sjekk reglene, og spør advokaten din om råd.

Les mer
1 2 3 13