Trond Larsen

Advokat (Bevilling 1997)

Besøksadresse:
Fr. Nansens plass 6

Postadresse:
Postboks 1214 Vika
0110 OSLO

Telefon: 23 30 86 00
Mobil: +4791626485

Type virksomhet

  • Allmennadvokat
  • Forretningsadvokat

Spesialområder

  • Arv
  • Økonomi
  • Skatter og avgifter
  • Utenlandsopphold

Språkkunnskap

  • Engelsk