Stig Rune Østgaard

Advokat (Bevilling 1999)

Besøksadresse:
Munkegt. 17
7013 TRONDHEIM

Postadresse:
Postboks 896 Sentrum
7409 TRONDHEIM

Telefon: 73 87 43 00
Mobil: +4792459115

Type virksomhet

  • Forretningsadvokat

Spesialområder

  • Bolig og hytte
  • Friluftsliv
  • Kjøp, salg og leie
  • Naboer
  • Økonomi
  • Samliv og samlivsbrudd

Språkkunnskap

  • Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg har meget god kunnskap innen planleggelse og gjennomføring av salg av nybyggsboliger. Kunnskapen gjelder alt fra ervervelse av tomter, herunder avtaler om utnyttelse av tomter uten formell overføring av hjemmelsforholdet til utbygger. Jeg har videre god erfaring i arbeid med salgsprospekt og kontrakter for å tilse at alle relevante forhold blir kontraktsregulert. Videre har jeg kompetanse innen både kontrakter mot forbruker og i entrepriseforhold.