Per Omreng

Advokat (Bevilling 1987)

Besøksadresse:
Roald Amundsens gate 6, Oslo

Postadresse:
Postboks 1807 Vika
0123 OSLO

Telefon: 23 10 30 00
Mobil: 95240066