Per Omreng

Advokat (Bevilling 1987)

Besøksadresse:
Roald Amundsens gate 6
0161 OSLO

Postadresse:
Postboks 1807 Vika
0123 OSLO

Telefon: 23 10 30 00
Mobil: +4795240066