Morten Berg

Advokat (Bevilling 1996)

Besøksadresse:
Prinsens gate 22

Postadresse:
Postboks 373 Sentrum
0102 OSLO

Telefon: 22 34 61 00
Mobil: +4799336879
Fax: 77 64 83 51

Type virksomhet

  • Allmennadvokat
  • Forretningsadvokat
  • Forsvarsadvokat

Spesialområder

  • Bolig og hytte
  • Friluftsliv
  • Jobb
  • Kjøp, salg og leie
  • Naboer
  • Økonomi

Språkkunnskap

  • Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Morten Berg har erfaring fra offentlig forvaltning, undervisning, domstolene og påtalemyndigheten, og har i perioden 1998 - 2016 vært tingrettsdommer i Nord-Troms tingrett.
Spesielle kompetanseområder er prosess for domstolene, og rettsspørsmål knyttet til fast eiendom, areal-, natur- og ressursforvaltning, avtale- og kontraktsrett og aksjeselskaper.