Mads Midelfart

Advokat

Besøksadresse:
Kjøpmannsgt. 19

Postadresse:
Kjøpmannsgt. 19
7013 TRONDHEIM

Telefon: 73 87 99 99
Mobil: +4795159078

Type virksomhet

  • Allmennadvokat
  • Forretningsadvokat

Spesialområder

  • Arv
  • Bolig og hytte
  • Friluftsliv
  • Kjøp, salg og leie
  • Naboer

Språkkunnskap

  • Dansk
  • Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Mads Midelfart har erfaring innen områdene trygderett, inkasso og plan- og bygningsrett. Han arbeider i dag hovedsakelig innen fast eiendoms rettsforhold, med særlig vekt på Odel, tomtefeste, ekspropriasjon, kjøp og salg av fast eiendom samt mangelsspørsmål tilknyttet kjøp og salg av fast eiendom. Han har spesialfag innen EU-rett og nordisk børsrett fra Københavns universitet.