Jan Grønnerud

Advokat (Bevilling 1990)
Besøksadresse: St. Olavs gate 28, 0166 OSLO
Postadresse: Postboks 7052 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Telefon: 23 32 64 00
Mobil: 90520223

Type virksomhet

  • Allmennadvokat
  • Forretningsadvokat

Spesialområder

  • Arv
  • Bolig og hytte
  • Kjøp, salg og leie
  • Økonomi
  • Skatter og avgifter

Språkkunnskap

  • Dansk
  • Engelsk
  • Svensk

Tilleggsopplysninger:

Advokat Jan Grønnerud har drevet egen praksis fra 1. februar 1990 med spisskompetanse på skattebetaling, konkursbehandling, gjeldsforhandling og rådgivning innen skatte- og selskapsrettslige temaer forøvrig. I tillegg utøves forfatterskap, bl.a. kommentarer til skattebetalingsloven i Gyldendal Rettsdata, og kommentarutgavene til skattebetalingsloven fra 1988 og 2003 og ulike håndbøker. Web-tjeneste tilbys på www.innfordring.groennerud.no. Videre utarbeides betenkninger og veiledninger for offentlige etater, universiteter og høgskoler. Advokat Grønnerud holder også en rekke kurs innen ovennevnte temaer.