Ivar Christian Andersskog

Advokat (Bevilling 1991)

Besøksadresse:
Kjøpmannsgt. 19

Postadresse:
Kjøpmannsgt. 19
7013 TRONDHEIM

Telefon: 73 87 99 99
Mobil: +4740414411
Fax: 73 87 99 98

Type virksomhet

  • Allmennadvokat
  • Forretningsadvokat
  • Møterett for Høyesterett

Spesialområder

  • Arv
  • Bolig og hytte
  • Friluftsliv
  • Naboer

Språkkunnskap

  • Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Sammarbeidsadvokat med Bondelaget og Allskog. Bistår grunneiere i forbindelse ved erstatning og vederlag for grunn og rettighetsavståelse (grunnavståelse til vei, vann, avløp, kraftlinjer, vindkraftutbygging, vannkraftutbygging etc), og generelt rettsforhold knyttet til fast eiendom, herunder tingsrett, jordskifte, tomtefeste m.m