Halldis Winje

Advokat (Bevilling 1991)

Besøksadresse:
Bygdøy allé 23
0262 OSLO

Postadresse:
Postboks 3119 Elisenberg
0207 OSLO

Telefon: 22 12 15 70
Mobil: +4792054908

Type virksomhet

  • Allmennadvokat
  • Bistandsadvokat
  • Møterett for Høyesterett

Spesialområder

  • Barn og foreldre
  • Forsikring
  • Innvandring
  • Jobb
  • Personskader
  • Samliv og samlivsbrudd

Språkkunnskap

  • Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg er fast bistandsadvokat i Oslo tingrett og Borgarting lagmannnsrett Har arbeidet i politi-og domstol, som forsvarer og har omfattende prosedyreerfaring, spesielt innen strafferett, familierett og erstatningsrett. Er underutvalgsleder i Advokatforeningens disiplinærutvalg og advokat på verv i Spesialenheten for politisaker.