Bjørn M. Brauti

Advokat (Bevilling 1995)

Besøksadresse:
Kjøpmannsgt. 19

Postadresse:
Kjøpmannsgt. 19
7013 TRONDHEIM

Telefon: 73 87 99 99
Mobil: +4740414412

Type virksomhet

 • Allmennadvokat
 • Bistandsadvokat

Spesialområder

 • Forsikring
 • Personskader

Landkunnskap

 • Danmark
 • Frankrike
 • Spania
 • Sverige
 • Tyskland
 • USA
 • Østerrike

Språkkunnskap

 • Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg har behandlet alle typer typer forsikringsaker, personskadeskader og andre erstatningssaker i over 20 år, ca. 2000 saker totalt.
Jeg har god kjennskap til de forskjellige helseinstitusjoner og leger, både i inn- og utland.

Jeg arbeider med omfattende og store personskadesaker i inn- og utland, både ifm. bilulykker, yrkesskader og helseskader som følge av feil på medinsk behandling og medisinsk utstyr.
Jeg har bl. a. hatt flere saker mot store medisinprodusenter i USA.
Jeg samarbeider med de beste personskadeadvokatene i hvert enkelt land og i hvert enkelt tilfelle.
Jeg er medlem av PEOPIL, (Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers) og sitter i fagrådet i Personskadeforbundet LTN i Norge.

Vi kan tilby den beste bistand i alle personskader/helseskader både i inn- og utland(EU, Norden og USA).

På kontoret her er det 4 advokater som kun arbeider med disse sakene og vi har ca. 400 aktuelle skadesaker til enhver tid under behandling.

Vi har ført saker i Høyesterett og andre meget prinsipielle saker med meget gode resultater.