Bjørn I. Christie Østberg

Advokat (Bevilling 2010)

Besøksadresse:
Kristian Augusts gate 3

Postadresse:
Postboks 7047, St Olavs Plass
0130 OSLO

Telefon: 21 39 60 00
Mobil: +4791589191

Type virksomhet

 • Allmennadvokat
 • Forretningsadvokat
 • Bistandsadvokat

Spesialområder

 • Arv
 • Barn og foreldre
 • IT og internett
 • Jobb
 • Naboer
 • Samliv og samlivsbrudd

Landkunnskap

 • Australia
 • Costa Rica
 • Danmark
 • India
 • Irland
 • Malaysia
 • Nederland
 • Nepal
 • Storbritannia
 • Sverige
 • Ukraina
 • Vietnam

Språkkunnskap

 • Dansk
 • Engelsk
 • Svensk

Tilleggsopplysninger:

Vårt firma har bred kompetanse innenfor alle felter av arve- og familieretten. Vi har en særlig satsing i forhold til saker om barenfordeling, hvor barna skal bo og samværsavtaler.
Firmaets ansatte har bred erfaring innenfor ledelse, kommunikasjon, forhandlinger og mekling.
Vi har også advokatmeklingskompetanse.
Vi har videre særskilt kompetanse i saker etter barnevernloven.

Vi håndterer vider mange tvister etter naboloven. Saker innenfor fast eiendom, herunder mangelssaker og reklamasjonssaker.
Vi har håndtert en rekke saker og tvister i relasjon til borettslag og eierseksjonssameier.

Vi har videre bred erfaring innenfor saker etter arbeidsmiljøloven, hvor vi representerer så vel arbeidsgivere som ansatte.

Vi har videre særsklit kompetanse innefor kontraktsrett - It- kontrakter, petroliumskontrakter, internasjonale kontrakter, leiekontrakter mv.

Internasjonal privatrett.

Menneskerettigheter.

Invandrerrett -herunder særlig saker om familieinnvandring, arbeids- og oppholdstillatelser