Ådne Jareld

Advokat (Bevilling 1983)

Besøksadresse:
Bogstadveien 27 B, etter avtale
0355 OSLO

Postadresse:
Postboks 35 Slemdal
0710 OSLO

Telefon: 22 96 10 10
Mobil: +4795722411

Type virksomhet

 • Allmennadvokat
 • Forretningsadvokat
 • Forsvarsadvokat

Spesialområder

 • Bolig og hytte
 • Forsikring
 • Jobb
 • Kjøp, salg og leie
 • Økonomi
 • Personskader

Landkunnskap

 • Danmark
 • Spania
 • Sverige

Språkkunnskap

 • Dansk
 • Engelsk
 • Fransk
 • Svensk
 • Tysk

Tilleggsopplysninger:

Jeg betjener et vidt fagfelt og bistår næringsliv og privatpersoner på de fleste rettsområder. Viktige felter er entreprisejus, kontraktsjus, forsikringsjus, offentligrettslig jus, arverett, familierett m.m. Rettsområder griper inn i hverandre. Kunnskaper fra ett rettsområde kan vise seg nødvendig for å finne løsninger på et annet. Etter juridicum i 1976 arbeidet jeg i næringslivet. I 1987 etablerte jeg nåværende advokatvirksomhet og eiendomsmeglervirksomhet. Ta kontakt. Epost: aaj@jareld.no Tlf: 22961010