Yrkesskade

Uenighet om erstatningsbeløp

Publisert: 12.09.2016

Var utsatt for ulykke på jobb i 2014, ble påkjørt under arbeid. Fått det godkjent som yrkesskade, har advokat, og spesialisterklæring konkluderer med årsakssammenheng og motpart har erkjent erstatningsansvar.

Fikk ett lavt tilbud fra dem som jeg avviste. Da forkastet motpart tilbudet.

Er 65% medisinsk ufør og 100% ervervsmessig ufør, innvilget uføretrygd. Ble tilbudt ca 50% av det vi "krever". Er ikke de pliktig til å utbetale og evt ved mekling eller rettsak avgjøre om det er rett størrelse på beløp?

Les mer

Erstatning for yrkesskade

Publisert: 02.09.2016

Har jobbet for en stor arbeisgiver i noen år. Jeg har i forkant blitt levertransplantert pga kreft og skulle ta ting litt med ro. Dette visste arbeidsgiver.

Jeg ble satt inn i et vanskelig arbeidsmiljø ble stadig presset utover hva man kunne forvente og var stadig alene. Stressende arbeidsdager som gjerne varte i 14 timer. Jeg hadde på det verste ca 700 registrerte overtidstimer og ganske så mange uregistrerte også på ett år.

Arbeidsforholdet mitt endte med at jeg i fjor ble 100 % arbeidsufør pga prolaps i rygg og utmattelse. Kan jeg saksøke?

Les mer

Dokumentasjon til forsikringsselskapet i forbindelse med yrkesskade

Publisert: 30.08.2016

Tidligere i år pådro jeg meg en skade i kneet på jobb. Jeg ble operert for skaden og fikk det senere godkjent som en yrkesskade. Forsikringsselskapet har ved flere anledninger ringt meg for å innhente informasjon om skaden. I går fikk jeg et brev fra forsikringsselskapet hvor de ber meg skrive under på et skjema om erklæring fra fritak om taushetsplikt. Videre står det i skjemaet at dette er for å innhente informasjon om skaden, fra helsepersonell jeg har vært i kontakt med. Er dette noe jeg burde/er pliktig til å skrive under på?

Les mer

Saksøke skolen for dårlig luft

Publisert: 15.06.2016

Kan man saksøke skolen for dårlig luftanlegg? Det er tungt å puste her og iskaldt i klasserommet om vinteren.

Les mer

Mer erstatning etter yrkesskade

Publisert: 15.03.2016

Jeg har godkjent yrkesskade etter å ha skadet meg på jobb i 2007. Sykemeldt i ulike grader fra 2007-2010 med full lønn. Fikk fra 2010 rehabiliteringspenger fra NAV, begynte i 20 % stilling februar det året og har jobbet meg opp til 50 % nå.

I 2011 søkte jeg erstatning for tapt inntekt, da og fremover. Fikk rundt 500 000 tilsammen. Ser jo at jeg taper ganske mye mer enn dette. Er dette en sak å ta videre med advokat?

Les mer

Senskader etter angrep på jobb

Publisert: 15.03.2016

I mai 2015 ble jeg angrepet av en kunde med kniv på jobb. Jeg ble ikke fysisk skadet, men har slitt men psyken i ettertid og gått til behandling for dette i ca fire mnd. Jeg har ikke vært tilbake i jobb etter overfallet i 100 %, men jobber i dag i 80 %. Jeg har per i dag en psykisk diagnose pga det som skjedde.

Det jeg lurer på er om jeg har rett til å søke om voldsoffererstatning?

Les mer

Gjenoppta krav om erstatning for yrkesskade

Publisert: 09.02.2016

Yrkesskade 2010 som både IF og NAV benekter har funnet sted. Krav om gjenopptakelse hos NAV er sent. Hva bør en vektlegge for å sikre ny behandling? Det foreligger flere medisinske bevis, og i 2013 ble jeg erklært 50 % ufør av fastlege. Måtte sende melding selv, da arbeidsgiver sviktet.

Les mer

Erstatningsansvar for skulderskade

Publisert: 15.01.2016

Falt av en stige da jeg var på jobb og fikk en ukes sykemelding. Fikk noe muskulær skade i 2007. Dette ble meldt til If Forsikring. Fikk problemer med skulder rundt 2013 da skulderen ble veldig foroverrotert og jeg begynte å gå til kiropraktor og massør. Jeg har brukt mye penger på dette i flere år. Er det noe jeg kan ha krav på fra If? Skulderen er fremdeles ikke i orden.

Les mer

Personskade – uenighet om erstatning etter personskade

Publisert: 19.08.2015

Etter personskader kan det oppstå uenighet mellom forsikringsselskapet og den som krever erstatning. Uenigheten kan dreie seg både om hvorvidt skaden gir rett til erstatning, og om størrelsen på erstatningen.

Les mer

Uførepensjon – mange får nei til uførepensjon

Publisert: 11.08.2015

Mange nordmenn får avslag på søknad om uføreytelser. Årsaken er gjerne at NAV mener at kravet til arbeidsrettede tiltak ikke er oppfylt. Det oppstår ofte uenighet om hvorvidt tiltaket som er gjennomført er hensiktsmessig.

Les mer