Yrkesskade

Mulig ansvar for skader hos tømmerhogger

Publisert: 21.01.2019

Jeg har tatt kontakt med en tømmerhogger som skal felle noen trær på vår hyttetomt. Han får betalt i form av at han selv tar med seg tømmeret. Mitt spørsmål er om jeg kan stilles ansvarlig om han skulle bli skadet når han utfører jobben? Vi har ikke skrevet kontrakt, alt er muntlig. Denne tømmerhoggeren har tidligere gjort samme jobben med samme «betaling», dvs han tar med seg tømmeret og selger dette. Jeg sitter kun igjen med bedre utsikt. Er det noe jeg bør tenke på å gjøre i forkant?

Les mer

Erstatning etter skade på jobben

Publisert: 26.10.2018

Jeg hadde et uhell på jobb hvor jeg skar langefingeren. Arbeidsgiver/tillitsvalgt (samme person) lo da jeg spurte om å bli kjørt til legevakten, så jobbet videre. Ble senere henvist til kirurg som sa jeg har kuttet en strekksenen. Operasjon ville de helst unngå da det var risikabelt.

Har jeg rett på erstatning da fingeren er hoven for alltid og enda er vond å bruke 3 måneder senere? Det er også uklart om arbeidsgiver sendte skademelding da ingen kan oppdrive dokumentasjon på dette.

Les mer

Får ikke forsikringsutbetaling for yrkesskade

Publisert: 22.10.2018

Jeg har falt ned fra trappa, da jeg var på jobb. Fikk håndleddskade. Det skjedde i 2016. Jeg var sykemeldt hele 2017. Begynte tilbake på jobb fra januar 2018, fortsetter trening med fysioterapeut. Det er bekreftet som yrkeskade av NAV, men arbeidsgivers forsikringselskap DNB har ikke gjort mye til nå. Hvilken rett har jeg?

Les mer

Arbeidsgiver sender ikke informasjon til NAV

Publisert: 09.05.2018

Jeg hadde i januar 2011 en arbeidsulykke. Jeg falt på isen og mistet flere tenner. Fra arbeidsgiver bli jeg informert om alt blir sendt til NAV og yrkesskadeforsikring. Men det var ikke sant. Så langt har ingenting blitt sendt til NAV og yrkesskadeforsikring. Jeg har søkt om det hele tiden, men nå fikk jeg for første gang det skriftlig fra arbeidsgiver at alt har blitt sendt inn. NAV sier de bare har fått mine meldinger, men at arbeidsgiver har aldri sendt noe til NAV eller yrkesskadeforsikring.

Les mer

Får ikke yrkesskadeerstatning etter skade på jobb

Publisert: 06.02.2018

Er helsefagarbeiderlærling, og fikk leddbånd i høyre tommel avrevet, da jeg skulle kle på en bruker. Dette endte i operasjon og langtidssykemelding. Da dette var et uhell fikk jeg avslag fra NAV om yrkesskade. Bør jeg klage? Og hva skjer hvis jeg får plager i etterkant? Jeg frykter for både utdannelsen og jobb hvis tommelen ikke blir bra igjen. Plutselig ble jeg redd for fremtiden

Les mer

Avslag på yrkesskadeerstatning

Publisert: 25.10.2017

Jeg ble utsatt for en yrkesskade i for en stund tilbake. Skaden ble kvalifisert som en yrkesskade etter NAVs vurdering, men jeg fikk avslag på yrkesskadeerstatning. Etter forsikringsselskapets vurdering var ikke yrkesskaden årsaken til senere plager og inntektstap, men en tidligere artrose. Dette mener jeg er helt feil. Hvordan kan jeg gå videre for å klage på dette vedtaket?

Les mer

Sjef vil ikke melde inn yrkesskade

Publisert: 09.11.2016

Jeg var på jobb og fikk prolaps. Er sykmeldt fra den dagen, men arbeidsgiver eller bedre sagt min sjef sender ikke yrkesskade til NAV selv om lege har sendt brev til dem og info til NAV om at det er yrkeskade. Jeg har mye smerte i dag. 

Les mer

Menerstatning etter yrkesskade

Publisert: 29.09.2016

Hvor lang tid etter en yrkesskade på jobben som ikke har blitt bra kan jeg oppsøke en advokat? Fått godkjent yrkesskade fra NAV. Er fremdeles sykemeldt etter brudd i foten og går fortsatt med smerter og kul på foten. Ble skadet juli 2016. Kan jeg kreve menerstatning eller yrkesskadeerstatning? Og når evt. kan jeg søke om det?

Les mer

Menerstatning etter yrkesskade

Publisert: 28.09.2016

Da jeg var 21 fikk jeg yrkesskade på jobb. I løpet av disse årene som har gått, har jeg ikke fått menerstatning. Fikk nei i brevet. Forsikringsselskapet Gjensidige nektet også meg erstatning. Jeg har først nå kommet meg ut i prøvejobb hvor jeg prøver å jobbe meg opp til en stilling. Noe som vil si at jeg har mulighet for at uføretrygden ikke blir 100 %, men feks 50 % om jeg klarer det. Men det jeg lurer på er om det er tap i fremtidig erverv ?

Les mer

Rettigheter etter yrkesskade

Publisert: 28.09.2016

Kona min har jobbet som renholder, fikk yrkessykdommen håndeksem. Hun søkte AAP i fjor og har fått muntlig avslag. NAV presset henne til å si opp jobben sin og registere seg som arbeidsøker.

I den sammen periode ble hun påkjørt bakfra på jobb og fikk diagnosen nakkesleng. Nå er hun på tiltak fra NAV på 50% stilling som kontormedarbeider. Hun var på oppfølging og NAV måtte redusere ned stillingen hennes pga helseproblemer. Hun prøvde alle muligheter, får ingen behandling pga nakken og armen, håndeksem kom på nytt etter lang behandling. Har hun noen rettigheter?

Les mer