Virksomhetsoverdragelse

Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Publisert: 02.09.2015

Sjefen kom på mitt kontor og framsatt konkrete trusler. Ville ta fra meg jobben om jeg selv ikke ville justere ned stillingenprosenten min mot kompensasjon. Jeg er fortsatt i sykemelding etter kreft og lammelser. Han mente jeg ville bli erklært delvis ufør ved sykemeldingens utløp, og at vi kunne avtale dette fem måneder i forkant. Jeg varslet HR ansvarlig 27. mai om truslene, har fortsatt ikke fått noe tilbakemelding. Nå gjør han alvor av truslene, og jobben min forsvinner etter det han kaller "virksomhetsoverdragelse". Bør jeg anmelde han?

Les mer

Feriepenger ved fisjon

Publisert: 12.06.2015

Jeg er ansatt i et selskap som skal fisjonere. Skal fortsette i samme jobb i et nytt selskap, men en ny eier kommer inn og har aksjemajoritet. Det jeg lurer på er hvilke muligheter som finnes vedrørende feriepenger opptjent i år. Vil helst ikke ha dem utbetalt i år for å slippe å skatte av dem.

Les mer

Reservasjonsrett ved virksomhetsoverdragelse

Publisert: 05.06.2015

Min arbeidsgiver gjennomfører nå en virksomhetsoverdragelse. Jeg har da valgt og bruke reservasjonsretten og vil med det bli sagt opp. Kan jeg si opp og gå før oppsigelsetiden på tre måneder som vi har i tariffavtalen?

Les mer

Regler for virksomhetsoverdragelse

Publisert: 11.03.2015

Et aksjeselskap deler seg inn i to ulike bedrifter, bare noen av de ansatte har fått tilbud om å bli med til den nye avdelingen. De andre får ikke ny kontrakt. Er dette lovlig? Og kan det kalles en virksomhetsoverdragelse, når bedriften ikke skifter eiere?

Les mer