Vikar

Arbeidsgiver krever at man skaffer vikar selv

Publisert: 17.01.2020

Jeg har jobbet som bud siden i sommer, uten kontrakt, og jeg og min sjef er de eneste som jobber ruta. Arbeidstid er i utgangspunktet mandag, torsdag og annenhver lørdag, men dette varierer. I forbindelse med studier er jeg invitert på en konferanse i slutten av måneden. Jeg skulle egentlig jobbe 30.01 og 01.02, så jeg spurte om å bytte arbeidsdager og fikk "ja". Dermed ble fly + hotell bestilt. Nå i etterkant sier hun jeg må finne en vikar for å dra, og jeg lurer på om hun kan gjøre det?

Les mer

Overtidsregler for vikar

Publisert: 15.01.2020

Jeg vet fra tidligere at regler for arbeidstid, overtid, hellidager etc. er komplisert. Jeg er ansatt (kontrakt) som vikar i et firma, jobber stort sett for øvrige i firmaet når det er sykdom, ferie, mv. Fredag ble jeg oppringt av firma om jeg kunne jobbe på lørdag, det sa jeg ja til. Jeg begynte lørdag kl. 0600 og jobbet til kl. 1930. Spørsmålet er hvordan det belønnes? Overtidsbetaling, event. krav til diett? Jeg jobber ikke daglig, sist var 2. jan.

Les mer

Sykemeldt som tilkallingsvakt

Publisert: 04.12.2019

Jeg er tilkallingsvakt i butikk. Torsdag 26.09 ble jeg utsatt for en skade, som førte til at jeg ikke kunne jobbe. Jeg var på jobb fredag 27.09, men ble sendt hjem. Siden har jeg vært hjemme med egenmelding siden at jeg ikke kunne jobbe. Jeg ble satt opp til å jobbe noen ganger nå i november, men måtte ringe inn siden sykehuset sa jeg ikke kunne arbeide. Den 27.11-31.12 er jeg nå blitt sykemeldt i fra jobb av fastlegen. Hvilke krav har jeg på sykemelding? Skulle ha jobbet i desember.

Les mer

Får ikke vikariat i bedriften etter nedbemanning

Publisert: 04.12.2019

Jobbet i et firma i 4 år. Nedbemanning. Mister jobben i jan 2019. Hun med bedre ansiennitet tar over stillingen, men melder seg syk. Jeg ble kalt tilbake som vikar i hennes sykefravær. Mens jeg er vikar hadde vikariat frem til september, ansetter firma ny medarbeider som ble kalt også vikariat. Jeg får ikke fortsette som vikar etter august. Jeg prøver å klage om fortrinnsrett til stillingen, men advokaten til firma påstår at jeg kan ikke kreve fortrinn til vikariat. Er det sant?

Les mer

Får ikke fornyet kontrakt via vikarbyrå

Publisert: 26.09.2019

Jeg jobber for et firma på kontrakt som varer 1 år om gangen. Her har jeg jobbet i 2 år. Jeg er i foreldrepermisjon akkurat nå og den går ut 3. januar 2020. I sommeren 2019 fikk jeg beskjed fra min kontaktperson i vikarbyrå om at firmaet ville fornye kontakten min. Jeg har ikke fått noen kontrakt å signere, til tross for at jeg har spurt flere ganger. Da jeg spør firmaet om kontrakten nå i september, så sier firmaet at de ikke vil gi meg ny kontrakt likevel. Er det noe jeg kan gjøre her?

Les mer

Er stillingen fast eller vikariat?

Publisert: 23.09.2019

Jeg takket ja til en stilling som foreløpig var et vikariat. Dette ble nevnt muntlig. Etter endt prøveperiode fikk jeg ny kontrakt hvor jeg står oppført som fast ansatt uten noen sluttdato. Leder sier nå at denne skriftlige kontrakten ikke er gyldig og at min stilling fremdeles er et vikariat. Hva blir riktig? Denne kontrakten har vært tilgjengelig for alle parter i 9 måneder. Det er de som har utarbeidet en kontrakt, må ikke arbeidsgiver ta ansvar for innholdet?

Les mer

Tidsmessig begrenset vikariat

Publisert: 05.09.2019

Har nå (siden 1.april 2018) jobbet i ett vikariat som regionsjef. Det jeg stusser litt på, er at det ikke står noe konkret om hvem jeg vikarierer for. Har jeg noe å komme med her? Har fått forlenget mitt vikariat fra og med juli 2019 t.o.m juli 2020.

Les mer

Fjernet fra vaktliste uten forvarsel

Publisert: 21.06.2019

Jeg jobber som ekstrahjelp i en butikk. En kollega var langtidssykemeldt før påske, og min sjef spurte meg om jeg ønsket ekstra vakter til sommeren. Jeg takket ja til det. Nå har plutselig sykemeldt kollega kommet tilbake på jobb, og sjefen har uten forvarsel fjernet meg fra vaktlista. Det er snakk om mange vakter. Er dette egentlig lov?

Les mer

Sommervikar får ikke jobbe så mye som avtalt

Publisert: 31.07.2018
Emneord: ,

Jeg er ansatt som sommervikar på et lager og har fått et kontrakt på 2 måneder. Sjefen kom frem til meg idag og sa at det ikke er behov for meg førstkommende fredag og at jeg ikke får betalt for den dagen. Er dette innafor? Skal ikke jeg få betalt ettersom jeg har en to måneders kontrakt?

Les mer

Sykepenger som tilkallingsvikar

Publisert: 30.04.2018
Emneord: , ,

Jeg er tilkallingsvikar i en barnehage og har vært det i et år nå. Jeg var nettopp sykemeldt i 13 dager og har ikke fått noe sykepenger for de dagene. Jeg har jobbet i 80-100 % stilling siden jeg startet, de siste 3 mnd hadde jeg totalt 5 dager fri, og sannsynligheten for at jeg hadde vært på jobb om jeg ikke var sykemeldt er ganske stor. Jeg har stort sett jobbet fulle dager og uker siden jeg begynte i jobben. Jeg hadde ingen vakter de dagene jeg var sykemeldt, har jeg krav på sykepenger?

Les mer