Vikar

Får ikke fornyet kontrakt via vikarbyrå

Publisert: 26.09.2019

Jeg jobber for et firma på kontrakt som varer 1 år om gangen. Her har jeg jobbet i 2 år. Jeg er i foreldrepermisjon akkurat nå og den går ut 3. januar 2020. I sommeren 2019 fikk jeg beskjed fra min kontaktperson i vikarbyrå om at firmaet ville fornye kontakten min. Jeg har ikke fått noen kontrakt å signere, til tross for at jeg har spurt flere ganger. Da jeg spør firmaet om kontrakten nå i september, så sier firmaet at de ikke vil gi meg ny kontrakt likevel. Er det noe jeg kan gjøre her?

Les mer

Er stillingen fast eller vikariat?

Publisert: 23.09.2019

Jeg takket ja til en stilling som foreløpig var et vikariat. Dette ble nevnt muntlig. Etter endt prøveperiode fikk jeg ny kontrakt hvor jeg står oppført som fast ansatt uten noen sluttdato. Leder sier nå at denne skriftlige kontrakten ikke er gyldig og at min stilling fremdeles er et vikariat. Hva blir riktig? Denne kontrakten har vært tilgjengelig for alle parter i 9 måneder. Det er de som har utarbeidet en kontrakt, må ikke arbeidsgiver ta ansvar for innholdet?

Les mer

Tidsmessig begrenset vikariat

Publisert: 05.09.2019

Har nå (siden 1.april 2018) jobbet i ett vikariat som regionsjef. Det jeg stusser litt på, er at det ikke står noe konkret om hvem jeg vikarierer for. Har jeg noe å komme med her? Har fått forlenget mitt vikariat fra og med juli 2019 t.o.m juli 2020.

Les mer

Fjernet fra vaktliste uten forvarsel

Publisert: 21.06.2019

Jeg jobber som ekstrahjelp i en butikk. En kollega var langtidssykemeldt før påske, og min sjef spurte meg om jeg ønsket ekstra vakter til sommeren. Jeg takket ja til det. Nå har plutselig sykemeldt kollega kommet tilbake på jobb, og sjefen har uten forvarsel fjernet meg fra vaktlista. Det er snakk om mange vakter. Er dette egentlig lov?

Les mer

Sommervikar får ikke jobbe så mye som avtalt

Publisert: 31.07.2018
Emneord: ,

Jeg er ansatt som sommervikar på et lager og har fått et kontrakt på 2 måneder. Sjefen kom frem til meg idag og sa at det ikke er behov for meg førstkommende fredag og at jeg ikke får betalt for den dagen. Er dette innafor? Skal ikke jeg få betalt ettersom jeg har en to måneders kontrakt?

Les mer

Sykepenger som tilkallingsvikar

Publisert: 30.04.2018
Emneord: , ,

Jeg er tilkallingsvikar i en barnehage og har vært det i et år nå. Jeg var nettopp sykemeldt i 13 dager og har ikke fått noe sykepenger for de dagene. Jeg har jobbet i 80-100 % stilling siden jeg startet, de siste 3 mnd hadde jeg totalt 5 dager fri, og sannsynligheten for at jeg hadde vært på jobb om jeg ikke var sykemeldt er ganske stor. Jeg har stort sett jobbet fulle dager og uker siden jeg begynte i jobben. Jeg hadde ingen vakter de dagene jeg var sykemeldt, har jeg krav på sykepenger?

Les mer

Ikke fått kontrakt for ny vikarstilling

Publisert: 30.04.2018

Jeg har jobbet som vikar i en stilling i et mediebyrå og har gått over i en høyere stilling i bedriften. Fortsatt vikariat. I kontrakten vi har skrevet står det at vi skriver ny kontrakt fra jeg går over i ny stilling. Det er nå to måneder siden jeg tok over den nye stillingen, og har bedt om å få ny kontrakt/lønn. Sjefen har utsatt nytt kontraktsmøte pga dårlig tid. Har jeg krav på at når vi skriver ny kontrakt får jeg etterbetalt lønn fra de to mnd i ny stilling?

Les mer

Krav om fast ansettelse etter 3 års-regelen

Publisert: 06.02.2018

Jeg har vært ansatt som vikariat som lærer i 3 år. Et halvt år i 40 % stilling og 2,5 år i 100 %. Vil 3 års-regelen gjelder for meg, slik at jeg kan kreve fast stilling nå?

Les mer

Vikarer utfases etter tre år

Publisert: 13.10.2017

Kan en bedrift fase ut vikarer når de har vært ansatt i 3 år? Jeg gikk i mammapermisjon etter 2 år 6 mnd og fikk beskjed om at jeg ikke ville fått forlenget kontrakt når jeg passerte 3 år (sammenhengende jobb) selv om den jeg vikarierte for ikke var tilbake i jobb. 2 kolleger må også ut fordi de har vært der i 3 år.

Les mer