Vergemål for mindreårige og voksne

Vergen utfører ikke oppgavene

Publisert: 05.06.2018

Jeg har hatt verge i 8 år. Da har de(4 stk) hatt kontroll over en arvekonto jeg har, der ordlyden i testamentet sier jeg skal ha 1000 kr per måned, og ellers penger til det jeg har behov for. Feks reiser. Nå er vergemålet oppsagt fra meg, og min stemor har tatt over styringen. Hun nekter å utbetale meg noe over 1000 i mnd, da vi ikke er på talefot. Hjelp, jeg trenger råd. Kan jeg ta dette til retten da det er hun som står på testamentet?

Les mer

Ønsker ikke verge lenger

Publisert: 25.10.2016

Har verge som styrer min økonomi, men etter en stund nå finner jeg ut av at hun ikke gjør jobben sin. Mine regninger blir ikke betalt selv om jeg har penger til det. Selv sier hun også at hun egentlig ikke har tid til å ta jobben mer.

Fikk verge etter en ulykke, men er umyndiggjort kun når det gjelder min økonomi. Nå har jeg fått min egen familie, og føler det er på høy tid at jeg og min samboer tar over ansvaret for økonomien selv. Hvordan kan jeg gjøre det? Altså ikke måtte ha verge lenger? 

Les mer

Adoptivforeldres rettigheter

Publisert: 16.10.2015

Jeg bor sammen med en som har barn. Får jeg da noen rettigheter i forhold til barnet - som og ta fri jobb om hun er syk? Faren er med i oppdragelsen, men han jobber mye på sjøen. Det er jeg som er her dag og natt og dag for barnet.  Og hadde det vært annerledes om vi var gift?

Les mer

Vergens rettigheter og plikter

Publisert: 05.10.2015

Min barnløse tante har bodd på aldershjem i mange år, og hennes avdøde brors kone er hennes verge. Min tante har tre søsken som alle er døde, men de har barn. Hvilken retter og plikter han en verge i.f.t. til økonomi og å være delaktig i at midler blir delt ut. Tante er ikke umyndiggjort men fordi hun har mistet det meste av talespråket etter et hjerneslag har hun bodd på aldershjem. Verges barnebarn er tildelt pengegaver og verdisaker de andre søskens barnebarn ikke har fått, er dette greit å gjøre når man er verge?

Les mer

Barns rettigheter

Publisert: 20.08.2015

Som mindreårig kan du i utgangspunktet ikke selv foreta rettslige handlinger eller råde over dine midler, med mindre noe annet er særlig bestemt. Det finnes imidlertid noen unntak fra regelen – ikke minst gjelder dette for barn som er 15 år eller eldre.

Les mer

Verge – les om vergemål og fremtidsfullmakt

Publisert: 05.08.2015

Hva skjer når din demente mor eller far har havnet på gamlehjem og ikke lenger er i stand til å styre sine egne økonomiske midler? Har du lov til å selge dine gamle foreldres hus mens de ennå er i live? Og kan du kreve å få utbetalt forskudd på arv i en vanskelig livssituasjon?

Les mer

Minstesamvær med biologisk mor

Publisert: 04.06.2015

Tingretten har fastsatt minstesamvær med biologisk mor fem timer annenhver søndag, med mulighet til å utvide av barnevernet. Kan barnevernet ta timer fra neste samvær om de utvider utover de fem faste timene en gang? Nå mener de at det skal være kun tre timer neste gang fordi vi fikk to timer lenger denne gang som vi søkte om litt utvidet tid til en aktivitet et stykke unna.

Les mer

Kvitteringer ved disponering av konto

Publisert: 07.05.2015

Jeg disponerer min mors konto. Må jeg ha kvittering på alt jeg tar ut og hva pengene brukes, til slik at mine søsken ikke tror jeg stjeler fra min mor?

Les mer

Hvilke rettigheter har jeg som mindreårig?

Publisert: 02.03.2015

Jeg er en jente 15,5 år som bor i fosterhjem, men som ikke vil bo her. Når jeg ikke kan bo hjemme, har jeg da mulighet til å bo alene? Hvilke rettigheter har jeg som mindreårig?

Les mer