Vergemål for mindreårige og voksne

Ønsker ikke at familie skal være verge

Publisert: 06.08.2019

Det står mye i media om framtidsfullmakt ift eventuell framtidig demens el annen sykdom som kan gjøre en ute av stand til å ta hånd om økonomi, hjelp ift helsevesen, etc. Da foreslås det å oppnevne en i familien som kan ta hånd om dette. Hva med oss som ikke har familie, eller ikke under noen omstendighet ønsker at disse skal "ta over" ved egen, framtidig sykdom? Jeg har et søsken jeg ikke ønsker skal ha noen innflytelse. Kan jeg lage et juridisk holdbart dokument som sikrer dette?

Les mer

Vergen utfører ikke oppgavene

Publisert: 05.06.2018

Jeg har hatt verge i 8 år. Da har de(4 stk) hatt kontroll over en arvekonto jeg har, der ordlyden i testamentet sier jeg skal ha 1000 kr per måned, og ellers penger til det jeg har behov for. Feks reiser. Nå er vergemålet oppsagt fra meg, og min stemor har tatt over styringen. Hun nekter å utbetale meg noe over 1000 i mnd, da vi ikke er på talefot. Hjelp, jeg trenger råd. Kan jeg ta dette til retten da det er hun som står på testamentet?

Les mer

Barns rettigheter

Publisert: 20.08.2015

Som mindreårig kan du i utgangspunktet ikke selv foreta rettslige handlinger eller råde over dine midler, med mindre noe annet er særlig bestemt. Det finnes imidlertid noen unntak fra regelen – ikke minst gjelder dette for barn som er 15 år eller eldre.

Les mer

Verge – les om vergemål og fremtidsfullmakt

Publisert: 05.08.2015

Hva skjer når din demente mor eller far har havnet på gamlehjem og ikke lenger er i stand til å styre sine egne økonomiske midler? Har du lov til å selge dine gamle foreldres hus mens de ennå er i live? Og kan du kreve å få utbetalt forskudd på arv i en vanskelig livssituasjon?

Les mer