Verge for mindreårige og voksne

Vergen utfører ikke oppgavene

Publisert: 05.06.2018

Jeg har hatt verge i 8 år. Da har de(4 stk) hatt kontroll over en arvekonto jeg har, der ordlyden i testamentet sier jeg skal ha 1000 kr per måned, og ellers penger til det jeg har behov for. Feks reiser. Nå er vergemålet oppsagt fra meg, og min stemor har tatt over styringen. Hun nekter å utbetale meg noe over 1000 i mnd, da vi ikke er på talefot. Hjelp, jeg trenger råd. Kan jeg ta dette til retten da det er hun som står på testamentet?

Les mer

Søsken som verge vil gi forskudd på arv

Publisert: 05.06.2018

Søsken i 20-årene. Den ene hardt skadet i ulykke, og fikk flere millioner i erstatning. Vil aldri stifte egen familie (er utviklingshemmet). Har kjøpt hus, har daglig tilsyn/hjemmetjenester og masse penger på bok hos Fylkesmannen. Søsken eier ingenting, er i full jobb. Foreldreløse, ingen arv fra foreldre. Kan den skadde gi sitt søsken 1,5 mill. i forskudd på arv som bidrag til å kjøpe leilighet? Eller er noe til hinder i lovverket? Jeg er verge for den skadde (ikke egeninteresse).

Les mer

Søke om forskudd på arv fra far med verge

Publisert: 22.05.2018

Jeg er kommet i en særdeles tung økonomisk situasjon med mye forbruksgjeld. Ca 750 000. Min far er skilt fra min mor og gift på nytt. Jeg har også et helsøsken og min far har bare oss to barn. Min far bor fast på sykehjem etter slag og hans kone har flyttet ut fra huset som kun han har eid. Han har verge fra fylkeskommunen. Huset er nå i en prosess hvor det skal selges og jeg ønsker å få forskudd på arv grunnet min situasjon. Er det mulig og hvor stort beløp kan jeg søke om?

Les mer

Verge for mor med alzheimer

Publisert: 06.03.2018

Jeg har en mor med alzheimer. Hun bor på et bo- og servicesenter, og er ikke lenger "tilregnelig" mer enn noen få timer i døgnet. Jeg er, på hennes vegne, i ferd med å reise en sak for forliksrådet, og opptrer da som prosessfullmektig. Er det noe som tilsier at jeg også burde være oppnevnt som hennes verge?

Les mer

Testamente for bror med verge

Publisert: 31.01.2018

Jeg er verge for min bror, som eier en leilighet. Hans helse har forverret seg de siste par årene og vi ønsker å sette opp et testamente. Det er viktig å få avklart leiligheten. Jeg er den yngste av tre brødre. Det er min eldste bror som eier leiligheten og jeg har vært hans verge de siste 15 år. Det var jeg som bisto med at han fikk kjøpt leiligheten. Vår mellomste bror bor i midt-Norge og har ikke bidratt med hjelp til vår storebror på over 20 år. Vi ønsker leiligheten testamentert til meg.

Les mer

Sønn vil oppnevnes som verge for demente foreldre

Publisert: 29.01.2018

Begge foreldre har fått diagnose dement. Far er på sykehjem (langtidsplass). Mor er på korttidsplass på helsehus i påvente av langtidsplass på sykehjelp. Kan jeg som sønn oppnevnes som verge? De har et hus som må vurderes evt salg/leie og økonomiske forpliktelser.

Les mer

Kan jeg kjøpe ut min demente ektemann av leiligheten?

Publisert: 22.01.2018

Min mann er blitt sterkt dement og kan ikke bo hjemme lenger. Han er flyttet på sykehjem. Han har to særkullsbarn. Vi eier halvparten hver av leiligheten vi bor i. Jeg opplever at mine sparepenger svinner, samtidig som boligprisene bare øker. Jeg ønsker derfor å kjøpe hans del av leiligheten og sette pengene på konto eller betale ut arven til hans barn. Kan jeg gjøre det?

Les mer