Verge for mindreårige og voksne

Arv når far ikke er i stand til å ta vare på økonomien

Publisert: 18.02.2020

Min mor bor hjemme, min far bor på sykehjem (de er hhv 75 og 82). Hva skjer om min mor skulle gå bort før min far? Han er ikke i stand til å ordne opp noe hvis det skulle skje. Vi som er arvinger er to barn + 2 barnebarn fra en avdød bror. Er det da sånn at man kan gjøre opp all arv for min mor og far, den dagen hun blir borte. Eller går da alt til han? Har kanskje noe å gjøre med om hun sitter i uskiftet bo eller ikke? Spør da jeg er helt blank på sånt med arveoppgjør.

Les mer

Hjelpeverge har solgt mors hjem

Publisert: 15.11.2019

Min bror (da hjelpeverge) kjøper vårt barndomshjem av vår demente mor. Hun får livslang borett, men bor nå fast på sykehjem. Min bror stjeler alle hennes penger etter eiendomssalget og all trygd. Han blir dømt i Forliksråd til å betale henne tilbake en del, noe han ikke gjør. Nå har han solgt eiendommen, med borett (heftelse?), mens han har en utestående dom på seg. Dette har han kanskje gjort for at namsmannen ikke skal "finne noe å hente". Omsetningstype gave står det. Er dette et ugyldig salg?

Les mer

Kan verge sette opp testament?

Publisert: 24.09.2019

Kan jeg som verge (og mor) sette opp et testament for den jeg er verge til, (dvs minstemannen i familien som er veldig handikapet) der jeg ønsker at brødrene hans arver etter han, hans penger og eiendeler?

Les mer

Mistenker at vergen svindler penger

Publisert: 09.09.2019

Jeg har økonomisk verge, hatt han i 4 år. Jeg har sterk mistanke om at han har svindla meg for mange tusen kr og trenger hjelp fra en advokat til å se på dette. Kan du/dere hjelpe meg med dette?

Les mer

Verge for sønn med Asperger

Publisert: 30.07.2019

Lurer på hva vi skal gjøre i forhold til at vår sønn har Asperger syndrom. Tidligere samboer og vi som foreldre kan få fullmakt til å styre alt rundt hans private liv. Personen er født 1980 og han dette selv, det haster og vi er helt hjelpeløse.

Les mer

Verge for arv

Publisert: 30.01.2019

Jeg er skilt og har to sønner hvorav den ene dessverre har en lang historie med psykiske problemer og etterhvert rusmisbruk, i økende grad ute av stand til å forvalte sine egne interesser. Jeg ønsker i utgangspunktet ikke skjevfordeling av arv, men at hans bror når tiden kommer får et ansvar for å forvalte midlene på en forsvarlig måte. Finnes det en vergemålsordning vi kan benytte i denne sammenhengen?

Les mer

Forskudd på arv fra bestemor med verge

Publisert: 30.01.2019

Jeg har en bestemor som er veldig syk. I arverekken står min tante og meg og min bror, da far har falt fra. For ca 7 år siden ble det søkt om forskudd på arv etter et hus hun solgte. Dette ble avslått da hun ikke hadde samtykkekompetanse. Kan jeg søke på nytt om forskudd på arv grunnet en skade jeg har pådratt meg og må gå på AAP. Evt en gave, og skal dette godkjennes av begge verger og alle arvinger?

Les mer

Mor leier ut bolig med borett

Publisert: 23.11.2018

Min mor har tinglyst borett på en boenhet jeg eier. Hun leier ut denne enheten og bor ikke der selv. Er det lov? Jeg fikk en setteverge da min far døde og jeg var ung, og ble flådd i det sammensatte skifte. Har jeg en sak her?

Les mer

Kan mor være verge for far?

Publisert: 23.10.2018

Mor og far er gift, far har demens og mor vurderer salg av leilighet på sikt. Kan min mor være verge for min far? De er som sagt gift, det er ingen særkullsbarn eller ektepakt involvert. Eller må det oppnevnes en verge via overformynderi?

Les mer

Forskudd på arv når mor har verge

Publisert: 02.08.2018

Jeg er enebarn med mor på sykehjem. Leiligheten hennes er nå solgt og jeg lurer på hvordan reglene er hvis jeg skal få forskudd på arv når hun har verge. Og er det et max beløp jeg kan få?

Les mer