Verge for mindreårige og voksne

Verge for sønn med Asperger

Publisert: 30.07.2019

Lurer på hva vi skal gjøre i forhold til at vår sønn har Asperger syndrom. Tidligere samboer og vi som foreldre kan få fullmakt til å styre alt rundt hans private liv. Personen er født 1980 og han dette selv, det haster og vi er helt hjelpeløse.

Les mer

Verge for arv

Publisert: 30.01.2019

Jeg er skilt og har to sønner hvorav den ene dessverre har en lang historie med psykiske problemer og etterhvert rusmisbruk, i økende grad ute av stand til å forvalte sine egne interesser. Jeg ønsker i utgangspunktet ikke skjevfordeling av arv, men at hans bror når tiden kommer får et ansvar for å forvalte midlene på en forsvarlig måte. Finnes det en vergemålsordning vi kan benytte i denne sammenhengen?

Les mer

Forskudd på arv fra bestemor med verge

Publisert: 30.01.2019

Jeg har en bestemor som er veldig syk. I arverekken står min tante og meg og min bror, da far har falt fra. For ca 7 år siden ble det søkt om forskudd på arv etter et hus hun solgte. Dette ble avslått da hun ikke hadde samtykkekompetanse. Kan jeg søke på nytt om forskudd på arv grunnet en skade jeg har pådratt meg og må gå på AAP. Evt en gave, og skal dette godkjennes av begge verger og alle arvinger?

Les mer

Mor leier ut bolig med borett

Publisert: 23.11.2018

Min mor har tinglyst borett på en boenhet jeg eier. Hun leier ut denne enheten og bor ikke der selv. Er det lov? Jeg fikk en setteverge da min far døde og jeg var ung, og ble flådd i det sammensatte skifte. Har jeg en sak her?

Les mer

Kan mor være verge for far?

Publisert: 23.10.2018

Mor og far er gift, far har demens og mor vurderer salg av leilighet på sikt. Kan min mor være verge for min far? De er som sagt gift, det er ingen særkullsbarn eller ektepakt involvert. Eller må det oppnevnes en verge via overformynderi?

Les mer

Forskudd på arv når mor har verge

Publisert: 02.08.2018

Jeg er enebarn med mor på sykehjem. Leiligheten hennes er nå solgt og jeg lurer på hvordan reglene er hvis jeg skal få forskudd på arv når hun har verge. Og er det et max beløp jeg kan få?

Les mer

Vergen utfører ikke oppgavene

Publisert: 05.06.2018

Jeg har hatt verge i 8 år. Da har de(4 stk) hatt kontroll over en arvekonto jeg har, der ordlyden i testamentet sier jeg skal ha 1000 kr per måned, og ellers penger til det jeg har behov for. Feks reiser. Nå er vergemålet oppsagt fra meg, og min stemor har tatt over styringen. Hun nekter å utbetale meg noe over 1000 i mnd, da vi ikke er på talefot. Hjelp, jeg trenger råd. Kan jeg ta dette til retten da det er hun som står på testamentet?

Les mer

Søsken som verge vil gi forskudd på arv

Publisert: 05.06.2018

Søsken i 20-årene. Den ene hardt skadet i ulykke, og fikk flere millioner i erstatning. Vil aldri stifte egen familie (er utviklingshemmet). Har kjøpt hus, har daglig tilsyn/hjemmetjenester og masse penger på bok hos Fylkesmannen. Søsken eier ingenting, er i full jobb. Foreldreløse, ingen arv fra foreldre. Kan den skadde gi sitt søsken 1,5 mill. i forskudd på arv som bidrag til å kjøpe leilighet? Eller er noe til hinder i lovverket? Jeg er verge for den skadde (ikke egeninteresse).

Les mer

Søke om forskudd på arv fra far med verge

Publisert: 22.05.2018

Jeg er kommet i en særdeles tung økonomisk situasjon med mye forbruksgjeld. Ca 750 000. Min far er skilt fra min mor og gift på nytt. Jeg har også et helsøsken og min far har bare oss to barn. Min far bor fast på sykehjem etter slag og hans kone har flyttet ut fra huset som kun han har eid. Han har verge fra fylkeskommunen. Huset er nå i en prosess hvor det skal selges og jeg ønsker å få forskudd på arv grunnet min situasjon. Er det mulig og hvor stort beløp kan jeg søke om?

Les mer

Verge for mor med alzheimer

Publisert: 06.03.2018

Jeg har en mor med alzheimer. Hun bor på et bo- og servicesenter, og er ikke lenger "tilregnelig" mer enn noen få timer i døgnet. Jeg er, på hennes vegne, i ferd med å reise en sak for forliksrådet, og opptrer da som prosessfullmektig. Er det noe som tilsier at jeg også burde være oppnevnt som hennes verge?

Les mer