Verge for mindreårige og voksne

Legalfullmakt for nær slektning

Publisert: 22.06.2020

Et nært er ikke lenger i stand til å betale regninger o.l. pga sykdom og alderdom. Er på sykehjem. Kan jeg påberope meg legalfullmakt og betale vedkommendes regninger i vedkommendes bank?

Les mer

Hjelp med gjeldsordning

Publisert: 15.06.2020

Eg lurer på eg har hatt gjeldsordning en gang før dette var i 2007 -2012. Kjøpte meg hus i 2014, men måtte selge det i 2016 pga for mye gjeld forbrukslån. Eg har en nevropsykolog som har skreve litt ang gjelda att eg burde få det pga diagnosen. Eg har har en advokatverge, men syns han er treg. Lurer på hva eg kan gjøre. Eg kan skrive mye her, men er ikke alt eg får med her.

Les mer

Svigermor er ikke samtykkekompetent

Publisert: 07.04.2020

Min svigermor har kommet på sykehjem, er dement og ikke samtykkekompetent. Det er ikke utarbeidet framtidsfullmakt. Hun vil nok ikke samtykke til å gi fra seg fullmakt. Min svigerfar trenger fullmakt til kontoer for å ivareta hennes interesser. Hvordan løser vi dette? Ved verge så trenger vi vel også hennes samtykke?

Les mer

Arv når far ikke er i stand til å ta vare på økonomien

Publisert: 18.02.2020

Min mor bor hjemme, min far bor på sykehjem (de er hhv 75 og 82). Hva skjer om min mor skulle gå bort før min far? Han er ikke i stand til å ordne opp noe hvis det skulle skje. Vi som er arvinger er to barn + 2 barnebarn fra en avdød bror. Er det da sånn at man kan gjøre opp all arv for min mor og far, den dagen hun blir borte. Eller går da alt til han? Har kanskje noe å gjøre med om hun sitter i uskiftet bo eller ikke? Spør da jeg er helt blank på sånt med arveoppgjør.

Les mer

Hjelpeverge har solgt mors hjem

Publisert: 15.11.2019

Min bror (da hjelpeverge) kjøper vårt barndomshjem av vår demente mor. Hun får livslang borett, men bor nå fast på sykehjem. Min bror stjeler alle hennes penger etter eiendomssalget og all trygd. Han blir dømt i Forliksråd til å betale henne tilbake en del, noe han ikke gjør. Nå har han solgt eiendommen, med borett (heftelse?), mens han har en utestående dom på seg. Dette har han kanskje gjort for at namsmannen ikke skal "finne noe å hente". Omsetningstype gave står det. Er dette et ugyldig salg?

Les mer

Kan verge sette opp testament?

Publisert: 24.09.2019

Kan jeg som verge (og mor) sette opp et testament for den jeg er verge til, (dvs minstemannen i familien som er veldig handikapet) der jeg ønsker at brødrene hans arver etter han, hans penger og eiendeler?

Les mer

Mistenker at vergen svindler penger

Publisert: 09.09.2019

Jeg har økonomisk verge, hatt han i 4 år. Jeg har sterk mistanke om at han har svindla meg for mange tusen kr og trenger hjelp fra en advokat til å se på dette. Kan du/dere hjelpe meg med dette?

Les mer

Verge for sønn med Asperger

Publisert: 30.07.2019

Lurer på hva vi skal gjøre i forhold til at vår sønn har Asperger syndrom. Tidligere samboer og vi som foreldre kan få fullmakt til å styre alt rundt hans private liv. Personen er født 1980 og han dette selv, det haster og vi er helt hjelpeløse.

Les mer

Verge for arv

Publisert: 30.01.2019

Jeg er skilt og har to sønner hvorav den ene dessverre har en lang historie med psykiske problemer og etterhvert rusmisbruk, i økende grad ute av stand til å forvalte sine egne interesser. Jeg ønsker i utgangspunktet ikke skjevfordeling av arv, men at hans bror når tiden kommer får et ansvar for å forvalte midlene på en forsvarlig måte. Finnes det en vergemålsordning vi kan benytte i denne sammenhengen?

Les mer

Forskudd på arv fra bestemor med verge

Publisert: 30.01.2019

Jeg har en bestemor som er veldig syk. I arverekken står min tante og meg og min bror, da far har falt fra. For ca 7 år siden ble det søkt om forskudd på arv etter et hus hun solgte. Dette ble avslått da hun ikke hadde samtykkekompetanse. Kan jeg søke på nytt om forskudd på arv grunnet en skade jeg har pådratt meg og må gå på AAP. Evt en gave, og skal dette godkjennes av begge verger og alle arvinger?

Les mer