Veirett

Nabo mener nye boliger har veirett

Publisert: 09.02.2018

En nabo ønsker å bygge ut eiendommen med 4 boenheter. Ettersom jeg eier vegen og han pr i dag har veirett for sin ene bolig har jeg påpekt at han må inngå en avtale ( betale inn ett beløp)for å kunne få veirett for 4 nye boenheter. Han mener at det ikke er nødvendig og at eksisterende veirett gjelder for eiendommen. Hva er korrekt?

Les mer

Tomt mangler veirett

Publisert: 09.02.2018

En gårdbruker fradelte en tomt til sin bror. Han bygget hus og bodde der i mange år. Så ble eiendommen solgt til en venn av meg. Han er innflytter og var i kjøpsøyeblikket ikke god i norsk. I ettertid viser det seg at eiendommen ikke har veirett. Den nye generasjon gårdbruker og min venn har et anstrengt forhold. Gårdsveien går rett forbi huset til min venn. Hva kan han gjøre for å få veirett? Ikke enkelt å få solgt et hus uten veirett.

Les mer

Ønsker å stenge vei på eiendommen

Publisert: 05.01.2018

Jeg eier et småbruk som har 2 veier fra hovedveien og ned til naboene. Vei nummer 1 ble laget på 70 tallet og har fungert "hovedvei" for de andre naboene siden da. Vei nummer 2 er en tidligere "hovedvei", men da for hest og kjerre. Den er nesten ikke egnet for bil idag og blir brukt 4-5 ganger i året. Den ene naboen vår har bruksrett på alle gårdsveier. Kan jeg da som eier av veien stenge eller fjerne veien, da denne er til bry for meg uten å underrette naboen som har bruksrett?

Les mer

Uenighet om trær gjerde og veirett i nabokonflikter

Publisert: 02.05.2016

Uenighet om trær, gjerder og veirett går igjen når nabokonflikter havner i rettssalen.

Les mer