Vedlikehold og reparasjoner

Vedlikehold på tinglyst gangsti

Publisert: 28.08.2018

Hvor bred er en tinglyst gangsti? Tinglyst 1963. Hvilke rettigheter rundt vedlikehold har man på ovennevnte gangsti? Da gangstien ble tinglyst var dette beite for sauer i sin tid og det er denne stien vi bruker per dag. Har man lov å klippe ned brake, eventuelt trær som har gjort gangstien ufremkommelig?

Les mer

Ansvarsplassering i leieforhold ved tilfeldig skade

Publisert: 15.09.2017

Leietakerne mine sier at døren til 11 år gammel dusj eksploderte av seg selv ved berøring. Bygningsforsikringen til sameiet dekker reparasjon av dette med en egenandel på kr 3.000,- som belastes meg som seksjonseier. Er det rimelig at leietaker betaler denne egenandelen, eller er det jeg som utleier som skal betale den? Jeg har ingen garanti for at hendelsesforløpet var som leietaker sier og stusser litt over at glassdøren eksploderte av seg selv når den er så gammel.

Les mer

Uenighet om regningskonto

Publisert: 15.06.2017

Vi skal overta en hytte som vi har eiet med min søster. Alt er forsåvidt greit, men vi er uenige om en vedlikehold-/regningskonto som vi har betalt inn 500 til hver måned. Der står det nå 25 000 kr. Selger mener de skal ha halvparten av disse midlene mens kjøper mener det er penger som allerede er betalt inn til drift/regninger i den tid de har vært eiere. Altså "tapte" penger for dem, selv om kontoen ikke er tom. Denne kontoen har vært for å kunne betale strøm, kommunale avgifter o.l.

Les mer

Ansvar for vedlikehold av privat vei

Publisert: 09.06.2017

Eier en stor eiendom med vei til 3 hus lenger inn som er på min tomt. 1 av naboene maser hele tiden om hvem som skal betale for vedlikehold enda jeg sier at jeg eier veien og han kun er bruker. Han mener at naboer som grenser med skog inntil skal betale. Disse bruker jo ikke veien. Han legger seg oppi alt som har med dette å gjøre og bestemmer når og hva som må gjøres. Veien er på min eiendom og jeg vedlikeholder og de andre bare betaler inn et fast beløp når vi trenger det til veivedlikehold. Er det noen lov som tilsier at de må betale meg for å bruke min vei når denne er min tomt.

Les mer