Varsling

Problemer etter varsling på jobb

Publisert: 04.09.2019

Jeg er en som har varslet om avvik og brudd på røykelov, og pålagt utstyr som ikke bli brukt og flere ting. Ansatte og ledelse gikk i motangrep mot meg. Det ble opprettet personalsak mot meg til slutt med faktarapport som ikke inneholdt fakta. Er under behandling og ble ufør nå. Har jeg rett på erstatning?

Jeg er langstidssykemeldt. Legen har fredet meg, likevel sender arbeidsgiver meg digipost. Legen sier jeg ikke skal svare nå. Vil det bli brukt mot meg fordi jeg ikke svarer?

Les mer

Varsle om økonomisk kriminalitet

Publisert: 30.04.2018

Jeg jobber i en bedrift der jeg er meget sikker på at eieren har gitt ikke-reelle lån til seg selv via mellommenn i utlandet. Beløpet er betydeligt. Jeg mistenker at eieren ønsker å tapsføre lånet, men har i virkeligheten beriket seg selv i utlandet.

Hvordan kan jeg varsle eller få myndigheter til å undersøke uten å røpe min identitet for dem? Eventuelt hvis jeg må avsløre min identitet for myndigheter, kan de offentlige instanser hemmeligholde min identitet?

Les mer

Varsling – retten til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Publisert: 13.08.2015
Emneord: ,

Arbeidsmiljøloven kapittel 2A har regler om varsling i arbeidsforhold. Bestemmelsene ble blant annet innført for å bidra til å styrke ytringsfriheten i arbeidsforhold. Reglene gjelder både for ansatte og for innleide arbeidstakere i virksomheten.

Les mer