Varsling

Varsle om økonomisk kriminalitet

Publisert: 30.04.2018

Jeg jobber i en bedrift der jeg er meget sikker på at eieren har gitt ikke-reelle lån til seg selv via mellommenn i utlandet. Beløpet er betydeligt. Jeg mistenker at eieren ønsker å tapsføre lånet, men har i virkeligheten beriket seg selv i utlandet.

Hvordan kan jeg varsle eller få myndigheter til å undersøke uten å røpe min identitet for dem? Eventuelt hvis jeg må avsløre min identitet for myndigheter, kan de offentlige instanser hemmeligholde min identitet?

Les mer

Mistet forsikring etter jobbkonflikt

Publisert: 09.11.2016

Jeg har jobbet i mange år i et flyselskap. Der hadde jeg en loss of licens-forsikring hos DNB. Jeg måtte avslutte jobben der etter en varslingssak som endte med flere års mobbing. Dette gjorde meg syk. I konflikten som oppstod, ble jeg fratatt rettigheten til å beholde mitt sertfikat/lisens, dette har jeg da forsøkt å få ut fra forsikringsselskapet DNB LIV uten hell. Jeg har fått Krifa, min fagforening, til å ta saken til forsikringsklagenemda, men der fikk DNB medhold. Nå vil ikke Krifa følge saken videre, men jeg trenger hjelp.

Les mer

Klage på vanskelig kollega

Publisert: 19.02.2016

Nyansatt spesialpedagog har vist seg å ha liten kompetanse og trenger konstant hjelp og veiledning, upålitelig i en spesialklasse som trenger mye stabilitet, ikke tilgjengelig for samarbeid osv.

Elevene får ikke oppfølgingen ifht fag og ADL. Usikkert arbeidsmiljø pga personens ustabile humør. Ansatte har dokumentert, men ledelsen mener vi ikke kan gjøre noe. Har vi i kollegiet og elevene noen rettigheter?

Les mer

Prosedyre for endringsoppsigelse

Publisert: 09.11.2015

Min arbeidsgiver ønsker å flytte meg over i en annen stilling og redusere min lønn. Hva har de rett til å gjøre dette, og hvordan er prosedyrene i forbindelse med begrunnelse, varsling osv?

Les mer

Varsling – retten til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Publisert: 13.08.2015
Emneord: ,

Arbeidsmiljøloven kapittel 2A har regler om varsling i arbeidsforhold. Bestemmelsene ble blant annet innført for å bidra til å styrke ytringsfriheten i arbeidsforhold. Reglene gjelder både for ansatte og for innleide arbeidstakere i virksomheten.

Les mer

Registreringsordning for varslere

Publisert: 13.06.2015
Emneord: ,

En politiansatt var suspendert fra en ledende stilling i åtte måneder. I sentralt tilsettingsråd ble suspensjonen kjent ikke gyldig og opphevet med umiddelbar virkning. Han er tilbake i jobb nå, men ubehagelige ting skjer. Hvordan går man frem for at han blir registrert som varsler? Vi er redd for at ved kommende omorganisering i politiet vil ledelsen i politidistriktet forsøke å kvitte seg med vedkommende. Det er derfor viktig for oss å få ham vernet for represalier.

Les mer

Hjelp i varslingssak

Publisert: 19.05.2015
Emneord: ,

Jeg startet på ny jobb i april. Har fått anonym varselsak på meg fra tidligere arbeidstaker. Den ble gitt i september, og for noen dager siden fikk jeg "besøk" samtidig med to andre som er i samme varslingssak. Det er gitt informasjon om noe av saken til ny leder. Dette setter meg i en vanskelig situasjon. Jeg er kalt inn i møte med HR for på rydde opp, og få hjelp til å komme med ønsket tiltak. Hva er lurt av meg å gjøre i denne situasjonen?

Les mer

Varsling om kritikkverdige forhold

Publisert: 18.05.2015

Jeg har tatt opp spørsmål som lite åpenhet i arbeidsmiljøet. Jeg mener det er viktig å opptre ydmykt i møte med ansatte, og etterspurt strategi mht å ivareta arbeidsmiljøet med ledelsen til stede ved informasjon rundt trakasseringssak i bedriften. Trakasseringen handlet ikke om undertegnede, men pga. min stilling som fagleder, er jeg blitt innkalt til møte med leder og representant fra personaltjenesten pga. manglende lojalitet til beslutninger. Er dette illojalitet, eller er det å varsle om kritikkverdige forhold?

Les mer