Varsling

Problemer etter varsling på jobb

Publisert: 04.09.2019

Jeg er en som har varslet om avvik og brudd på røykelov, og pålagt utstyr som ikke bli brukt og flere ting. Ansatte og ledelse gikk i motangrep mot meg. Det ble opprettet personalsak mot meg til slutt med faktarapport som ikke inneholdt fakta. Er under behandling og ble ufør nå. Har jeg rett på erstatning?

Jeg er langstidssykemeldt. Legen har fredet meg, likevel sender arbeidsgiver meg digipost. Legen sier jeg ikke skal svare nå. Vil det bli brukt mot meg fordi jeg ikke svarer?

Les mer

Varsle om økonomisk kriminalitet

Publisert: 30.04.2018

Jeg jobber i en bedrift der jeg er meget sikker på at eieren har gitt ikke-reelle lån til seg selv via mellommenn i utlandet. Beløpet er betydeligt. Jeg mistenker at eieren ønsker å tapsføre lånet, men har i virkeligheten beriket seg selv i utlandet.

Hvordan kan jeg varsle eller få myndigheter til å undersøke uten å røpe min identitet for dem? Eventuelt hvis jeg må avsløre min identitet for myndigheter, kan de offentlige instanser hemmeligholde min identitet?

Les mer

Mistet forsikring etter jobbkonflikt

Publisert: 09.11.2016

Jeg har jobbet i mange år i et flyselskap. Der hadde jeg en loss of licens-forsikring hos DNB. Jeg måtte avslutte jobben der etter en varslingssak som endte med flere års mobbing. Dette gjorde meg syk. I konflikten som oppstod, ble jeg fratatt rettigheten til å beholde mitt sertfikat/lisens, dette har jeg da forsøkt å få ut fra forsikringsselskapet DNB LIV uten hell. Jeg har fått Krifa, min fagforening, til å ta saken til forsikringsklagenemda, men der fikk DNB medhold. Nå vil ikke Krifa følge saken videre, men jeg trenger hjelp.

Les mer

Klage på vanskelig kollega

Publisert: 19.02.2016

Nyansatt spesialpedagog har vist seg å ha liten kompetanse og trenger konstant hjelp og veiledning, upålitelig i en spesialklasse som trenger mye stabilitet, ikke tilgjengelig for samarbeid osv.

Elevene får ikke oppfølgingen ifht fag og ADL. Usikkert arbeidsmiljø pga personens ustabile humør. Ansatte har dokumentert, men ledelsen mener vi ikke kan gjøre noe. Har vi i kollegiet og elevene noen rettigheter?

Les mer

Varsling – retten til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Publisert: 13.08.2015
Emneord: ,

Arbeidsmiljøloven kapittel 2A har regler om varsling i arbeidsforhold. Bestemmelsene ble blant annet innført for å bidra til å styrke ytringsfriheten i arbeidsforhold. Reglene gjelder både for ansatte og for innleide arbeidstakere i virksomheten.

Les mer