Utenlandsopphold

Melde flytting til utlandet

Publisert: 13.04.2016

Jeg flyttet til et annet EU/EØS land for 10 år siden. Jeg meldte flytting, men av uklare grunner registrerte folkeregisteret bostedsadressen min i utlandet som postadresse. Ble oppmerksom på dette nylig. Bør jeg nå melde flytting fra dags dato? Eller bør jeg kreve med tilbakevirkende kraft? (Kan dokumentere at jeg har bodd utlandet i 10 år)

Jeg betaler skatt, pensjon og helseforsikring til landet jeg bor i. Bør jeg likevel tegne frivillig medlemskap i folketrygden? Eller er det unødvendig når jeg bor i et annet EU/EØS land?

Les mer

Enkeltmannsforetak når man er bosatt i utlandet

Publisert: 13.04.2016

Jeg har bodd i England siden 2005. Siden 2008 har jeg hatt enkeltmannsforetak der og betalt skatt til England. Jeg skal kjøpe en bolig i Norge da jeg jobber en del med norske kunder og vil styrke dette forholdet.

De betaler per idag til mitt engelske enkeltmannsforetak og jeg skatter dette i England. Jeg beholder min leide bolig i England og vil bo mellom landene, og personlig anse meg som basert i England og har et etablert forhold til revisor der. Kan jeg ha et enkeltmannsforetak i Norge for mine norske kunder og ta resten gjennom England?

Les mer

Skattemessig bosted

Publisert: 11.04.2016

Jeg har fått jobb i et europeisk land. Velger da å melde flytting fordi skatten der nede er 10-20%. Er jeg pliktig til å skatte noe i Norge når jeg er der nede?

Les mer

Barnebidrag til klær

Publisert: 30.03.2016

Når far betaler barnebidrag, er mor pliktig å sende med klær til han når barnet skal ha samvær? Med dette menes vanlig klær og utetøy. 

Les mer

Innmelding i folketrygden

Publisert: 01.03.2016

Jeg er norsk statsborger, utmeldt av folketrygden grunnet arbeid i utlandet og er lønnet av utenlandsk arbeidsgiver. Jeg betaler ikke pensjon eller arbeidsgiveravgift til Norge. Jeg har fremdeles bopel og familie i Norge. Dette har vært status de to siste årene. Før disse to årene har jeg vært medlem av folketrygden og i fast arbeid i 37 år. Hva må til for å melde seg inn i folketrygden igjen? Hva skjer dersom NAV er alternativet ved hjemreise?

Les mer

Har ikke meldt flytting

Publisert: 29.02.2016

Jeg studerte i England i perioden 2013/ 2014, der jeg fikk mottatt godkjent vitnemål i januar 2015. Etter det bosatte jeg meg i England og er nå ansatt på en zero hour contract.

Jeg har ikke meldt utflytting fra Norge da jeg ikke visste det var nødvendig med tanke på EØS-avtalen. Jeg har planer om å flytte tilbake til Norge i september 2016. Hva burde jeg gjøre med tanke på manglende melding om utflytting? Jeg har ikke benyttet meg av noen norske helsetjenester siden jeg flyttet.

Les mer

Taper trygderettigheter ved flytting

Publisert: 28.10.2015

Hvis du flytter til utlandet, mister du medlemskapet i folketrygden. Det betyr at du mister retten til trygd og stønader fra Norge og må betale full pris hvis du skulle havne på sykehus under opphold i Norge.

Les mer

Kjøp av eiendom i utlandet – mange uklare og kompliserte regler

Publisert: 05.08.2015

Uklare og kompliserte regler, et villnis av dokumenter, fare for skattesmell og forskjeller i arveregler er bare noen av utfordringene ved kjøp av eiendom i utlandet. Advokatene anbefaler grundige undersøkelser og mener at profesjonell hjelp er en god investering.

Les mer

Helsehjelp – utvandrere må betale for helsehjelp i Norge

Publisert: 05.08.2015

Hvert år blir en rekke nordmenn som har flyttet hjem fra utlandet og havner på sykehus i Norge, overrasket av en stor regning fra den norske stat. Den samme regningen får norske kvinner som har bosatt seg i utlandet og velger å komme hjem for å føde barn.

Les mer

Folketrygden – utenlandsstudenter må sjekke folketrygden

Publisert: 05.08.2015

Norske utenlandsstudenter uten stipend og lån fra Lånekassen må betale for frivillig medlemskap i folketrygden hvis de vil beholde trygderettigheter og retten til gratis helsehjelp i Norge. Studenter med stipend og lån fra Lånekassen beholder alle rettigheter mens de studerer i utlandet.

Les mer