Utdanning

Spesialundervisning – rett til spesialundervisning i skolen

Publisert: 11.08.2015

En del elever med rett til spesialundervisning får verken tilbud eller informasjon om slik undervisning. Dårlig kommuneøkonomi fører til at foreldre ofte må kjempe for å få nødvendig opplæringstilbud for barn med spesielle behov.

Les mer

Mobbing i skolen – skolen skal ta mobbing alvorlig

Publisert: 05.08.2015

I 2005 fikk norske skoler et mer omfattende regelverk for hvordan mobbing skal håndteres. Loven forplikter rektorer og lærere til å ta problemene alvorlig.

Les mer

Skole – foreldres rettigheter overfor skolen

Publisert: 05.08.2015
Emneord:

Mangelfull informasjon fra skolen, foreldre som ikke følger opp og et uoversiktlig regelverk fører til misforståelser om foreldres og skolens ansvar og rettigheter.

Les mer