Utdanning

Liker ikke bruk av iPad på skolen

Publisert: 04.02.2018

Vi er litt usikre på hvor vi skal henvende oss, men sender spørsmålet til dere og håper at kanskje noen har et svar. Det er utdelt iPad til elever i 10. klasse ved vår datters skole. Vår erfaring er helt klart at bruk av pc/mac er et mye bedre verktøy å benytte til for eksempel, analysearbeid, skrive artikler stiler mm. Kan skolen nekte vårt barn å ha med seg og benytte egen pc/mac i tillegg til iPad som verktøy til skolearbeid på skolen?

Les mer

Skolen spør om familiens privatliv

Publisert: 22.12.2017

Har skolen lov å spørre meg og min sønn ut om vårt privatliv, rutiner, hvem som passe han, på bakgrunn av han så litt trøtt ut på skolen etter å ha vært syk? Og de hadde ikke informert meg før de spurte han ut. Var i møte med læreren og fagleder idag, og ble bl.a spurt om hvorfor min sønn var borte i helgen, om jeg hadde jobb eller bare ville ha fri. Dette føles veldig ubehagelig, lurer på hva mine rettigheter er? Må jeg sitte å svare på sånne spørsmål?

Les mer

Strengt reglement på klassetur

Publisert: 09.11.2017

Jeg skal på en klassetur. Vi fikk beskjed om å skrive under på reglementet til skolen for å delta på turen, men da vi spurte om å få se reglene ble vi nektet dem. Vi er alle 18 år gamle, og vi vil gjerne ta et glass alkohol. Lærerne derimot nekter, som er forståelig, siden dette er en "klassetur", og som de påpekte, de reiser på fritiden. Nå skal vi bli tvunget til å ta alkotest, og har vi over 0,5 blir vi sendt hjem og må betale flyturen og transport selv. Er dette lov?

Les mer

Skolen har besluttet å flytte min datter til annen klasse?

Publisert: 06.11.2017

Jeg har en datter på snart 13 år som går i 7. Klasse. Siden starten av skoleåret har de slitt med et voldsomt dårlig klassemiljø og stygg ordbruk, samt mye uro. Datteren min har slitt veldig med å holde roen og hatt en del dårlig språk selv. Jeg har vært i konstant dialog med skolen, og de har nå funnet ut etter en særdeles vanskelig uke at datteren min tas ut fra sin vanlige klasse og skal hospitere i en av de andre klassene på trinnet. Jeg lurer på om dette er lov? Det føles krenkende ovenfor min datter.

Les mer

Sen diagnostisering av ADHD og svikt i skolegangen

Publisert: 15.09.2017

Jeg er en mann på 32 år som fikk diagnosen ADHD for halvannet år siden. Da medisinen funker utmerket på meg, føler jeg at skolegangen min burde ha vært annerledes. Jeg har sett litt på nettet, og det virker som at det er muligheter for erstatning ved sen diagnosering og eventuelt for svikt i fra ungdomskolen. Har behov for litt hjelp med hvordan jeg skal gå frem og hvem som skal kontaktes.

Les mer

Fått påvist ADD og skolen følger ikke opp

Publisert: 20.06.2017

Jeg har akkurat fått påvist ADD i en alder av 19 år. Jeg var nødt til å droppe ut av skolen før jeg fikk diagnosen. Jeg hadde store konsentrasjonsvansker, og mye problemer med skole, og valgte å avslutte ettersom jeg ønsker bedre resultater når jeg har fått riktig behandling. Skolen har ikke fulgt meg opp. I VG2 fikk jeg IV i ett fag (noe jeg er sikker på kan være ADDen), jeg er nødt til å ta opp for 2000 kr. Helsetjenesten ønsket ikke å ta meg inn før nå. Er det grunnlag for å ta videre?

Les mer

Saksøke skolen for dårlig oppfølging

Publisert: 20.06.2017

Går det an å saksøke skole for dårlig oppfølging? Jeg har fra førsteklasse av slitt med konsentrasjon, men det ble aldri tatt tak i. Selv da min far tok det opp. "Hun vokser det fra seg" fikk vi alltid til svar. Dette vokste jeg aldri fra meg og har slitt på skolen i alle år. Dette har gått ut over mye, blant annet det psykiske.

Jeg er 22 år nå, og er enda ikke ferdig med Vgs. Jeg ble også mobbet på skolen, noe som alle så, men ingen tok tak i. Som også har fått konsekvenser i ettertid.

Les mer

Saksøke skole etter mobbing

Publisert: 09.06.2017

Jeg lurer på om jeg kan saksøke en skole jeg har gått på etter at jeg ble mobbet av både elever og lærere på den skolen og de ikke gjorde noe med det og ikke prøvde å stoppe det?

Les mer

Bruke norsk jusutdannelse i utlandet

Publisert: 11.04.2016
Emneord:

Jeg er snart ferdig med videregående skole og skal søke studier. Lurer på om det lønner seg å studere norsk jus, dersom man skal jobbe i utlandet som jurist? Blir det vanskelig å få jobb som jurist i utlandet, med master i norsk rettsvitenskap?

Kan man praktisere advokatyrket i utlandet, dersom man er utdannet advokat i Norge? Og uansett om man ønsker å være advokat eller jurist i utlandet, må man da jobbe i bedrifter/institusjoner som er tilknyttet Norge på noe vis? 

Les mer

Oppsigelse av lærlingekontrakt

Publisert: 29.02.2016

Kan en lærlingekontrakt sies opp av begge parter før læretiden og kontrakten er utløpt? I kontrakten står det bare at kontrakten utløper når læretiden er fullført. Jeg har en kandidat som ønsker å slutte som lærling og si opp avtalen før han har fullført, det er vel mulig?

Les mer