Utdanning

Ble nektet dagpenger under utdanning

Publisert: 30.08.2018
Emneord: ,

Jeg søkte på dagpenger under utdanning. Skolen var 50 % progresjon, om kvelden etter 18.00. Jeg fikk ikke dagpenger pga feil dokumentasjon fra skolen. Skolen skrev at timene ikke var obligatoriske, så jeg klaget flere ganger og saken var i trygderetten(det er 2 år siden). Avgjørelsen var det samme. Alle andre fra skolen fikk dagpenger unntatt meg. Kan jeg klage til lagmannsretten? Er det noen frist for å klage?

Les mer

Deltidsstudent og motta sykepenger?

Publisert: 28.08.2018
Emneord: ,

Kan man studere på deltid og samtidig motta sykepenger?

Les mer

Rektor varslet ikke foreldre om elev med problemer

Publisert: 14.05.2018

Spørsmål om skolens aktivitetsplikt. Rektor ved barneskolen ble oppringt av en mor (med barn i samme klasse) som varsler om at en elev sier at han vil ta livet sitt. Rektor varsler ikke hjemmet eller elevens psykolog (som hun har kontaktdata til). Hva bør hjemmet gjøre i en slik situasjon, har rektor brutt sin aktivitetsplikt?

Les mer

Mor nekter datter å bytte skole

Publisert: 14.05.2018

Barnet mitt på 12 år ønsker å bytte skole. Hun har få venner, og ønsker et miljøskifte for å få det bedre. Hun bor hos meg 50 %, og hos moren 50 %. Vi bor 10 min fra hverandre. Postadresse er hos mor. For meg er det greit at barnet mitt vil bytte skole, men moren ønsker ikke dette. Hva er mitt barns rettigheter, og hvordan går jeg frem for å hjelpe henne?

Les mer

Lov å endre opptaksregler?

Publisert: 09.05.2018

Da jeg gikk på videregående (2013-2016) var kravet for å komme inn på utdanningen til grunnskole lærer 3 i matte. Jeg var ferdig med matte i vg2 (2015). Men når opptaket til grunnskole lærer i 2017 ble presentert ble kravet justert til 4. Det jeg da lurer på, er om det er juridisk lovlig? I og med at når jeg hadde matte så var kravet 3, men ble oppjustert til 4 etter at jeg var ferdig. Er det lovlig at det skal felle meg?

Les mer

Føler press fra skolen om å bruke ADHD-medisin

Publisert: 27.04.2018

Har et barn med ADHD som inntil nylig har brukt ADHD-medisin. Han ble deprimert og lei seg av disse. Mistet venner og ble monoton i humøret. Han ba selv om å få slutte. Han fungerer langt bedre faglig med medisiner, men vi ønsker å slutte med disse for at han skal ha det bra psykisk og sosialt. Opplever da at skolen presser på og ønsker medisinbruk pga bedre konsentrasjon og ro i klassen. Lærer har ved flere anledninger ringt og klaget på sønnens uro. Føler nesten ikke vi har noe valg?

Les mer

Har lærere erstatningsansvar?

Publisert: 12.03.2018

Må læreren erstatte alle gjenstander han/hun ødelegger?

Les mer

Sønn med barneautisme får ikke hjelpen han har krav på

Publisert: 26.02.2018

Vi trenger veiledning med å ta advokat på fri rettshjelp siden sønnen vår med barneautisme på 9 år har blitt vesentlig verre og han trives ikke på skolen. Retningslinjene fra PPT følges ikke og han har gått i vesentlig negativ retning og nekter å gjøre ting vi tok for gitt før han begynte på skolen. Han har krav på assistent på morsmålet sitt, hvilket han ikke får. Han binder seg til assistenten og da byttes de ofte. Mange av dem har ikke god nok kompetanse.

Les mer

Erstatning for mobbing

Publisert: 14.02.2018

Jeg ble kraftig mobbet da jeg gikk på barneskolen. Ble også kraftig slått, og har registrert alle de "fysiske" skadene med bilder og besøk hos fastlege. Skolen tok aldri tak i problemet, og resulterte at familien min og jeg måtte flytte. I senere tid har jeg slitt med skole, og har aldri klart å fullføre hele studieløpet mitt. Mobbingen foregikk på starten av 2000 tallet. Har jeg en sak her hvor jeg kan søke økonomisk erstatning av kommunen? Eller er saken foreldetl?

Les mer

Fri rettshjelp ved utvisning

Publisert: 13.02.2018

Jeg er en norsk mann som har etiopisk samboer. Vi har ei liten datter, og samboer ble utvist lenge etter av vi fikk barn (opphold uten tillatelse). UNE mener jeg kan ha omsorgen mens samboer drar til Etiopia. Jeg mener moren er klar "primær" omsorgperson for barnet, og at adskillelse vil være grusomt og permanent skadelig for barnet. Vi har forferdelig økonomi. Finnes det noen måte å få fri rettshjelp? Vi søkte fylkesmann på vegne av vår datter som part i saken men fikk avslag.

Les mer