Utdanning

Elever er redde for læreren

Publisert: 26.09.2019

Vi er en klasse som sliter med at vi føler oss truet av en lærer og folk er redde for å spørre om ting i timen og er redde og gruer seg til timen! Denne læreren kommer med spydige kommentarer og mange av elevene føler seg krenket og er redd for å bli utsatt for mobbing! Denne læreren har blitt klagd på en rekke år og ganger, hva kan vi få gjort med dette? Det går ikke når elevene er redde og føler seg krenket! Hva kan vi gjøre med dette?

Les mer

Mener skolen bryter opplæringsloven

Publisert: 02.04.2019
Emneord: ,

Jeg lurer hva jeg burde gjøre dersom skolen min bryter opplæringsloven?

Les mer

Blir straffet for mobilbruk før skoletid

Publisert: 02.04.2019
Emneord: ,

Kan skolen straffe deg for å bruke mobilen før skolen? Jeg går siste året på ungdomsskolen og står nå i fare for å få nedsatt orden og oppførsel pga mobilbruk før skoletid. Jeg ankommer skolen med buss 08:15. Skolen begynner 08:30. På skolen er det mobilforbud, men kan skolen straffe meg for å bruke mobilen før skolen starter?

Les mer

Rettssak mot dansk danseskole

Publisert: 12.12.2018

Er det mulig å finne ut av om det allerede er en pågående sak mot et firma/bedrift/skole/person som man selv ønsker å gå til sak mot? I vårt tilfellet gjelder det flere unge voksne elever som sluttet på en danseskole i København - der skolen krevde forhåndsbetaling for alle semesterene og nekter å refundere noe som helst. Det ble ikke opplyst i forkant at de ikke refunderer, og elevene føler seg svindlet. Skolen er heller ikke registrert som skole men som enkeltmannsforetak.

Les mer

Klage på privatistskole

Publisert: 12.12.2018

Jeg er en student som har meldt meg på Metis privatistskole denne høsten. Har vært på hver undervisningstime og prøvd å følge med. Tar opp naturfag som koster 9990 kr og er ikke fornøyd med læreren. Blant annet svarer han ikke på spørsmål på mail. Nå som eksamen nærmer seg bruker jeg YouTube og NDLA til å lære meg selv pensum. Føler jeg har betalt 10k i luften. De har karaktergaranti, men jeg føler om jeg får bedre karakter skyldes dette meg og ikke skolen. Har jeg klagerett?

Les mer

Sønn får ikke tilrettelagt undervisning

Publisert: 09.11.2018

Sønn 14 år i 9. klasse. Mye fravær fra skolen pga sykdom. Satte krav om bruk av AV1-robot. Kunne da følge undervisningen hjemmefra. Kommunen har ikke erfaring med den. Nå er det PPT som skal skrive en sakkyndigvurdering om behov for den. Saksbehandler sykemeldt. Da tar det tid.

Så må lærer og foreldre godta at den blir brukt. Vi kan ikke vente lenger på svar. Da dette gir sønnen vår mange hull. Nå har vi truet med fylkesmann og advokat. Så hva kan en advokat hjelpe oss med i denne saken?

Les mer

Lydopptak i klassetimen

Publisert: 05.11.2018
Emneord: ,

Har jeg lov til å ta lydopptak i timen når læreren snakker om ting vi må kunne til prøven, for å senere kun bruke informasjonen til å øve til prøve?

Les mer

Arven overstiger lånekassens formuegrenser

Publisert: 23.10.2018

Det er planlagt å gi forskudd på arv fra gjenlevende bestemor som sitter i skiftet bo, idet hun nå er på sykehjem. Fem barnebarn er i testamentet satt inn som arvinger der til å dele en leilighet likt. Planen er å selge leiligheten og dele pengene nå. Ett av barnebarna vil ved overførsel av summen, få formue over lånekassens formuesgrenser for stipendtildeling. Spørsmålet er om det finnes løsning på dette, og om det er mulig å gi pengene helt eller delvis til foreldrene, inntil formuesgrensen?

Les mer

Må student uten inntekt betale formueskatt?

Publisert: 02.10.2018

Vi har enebolig og hytte, samt kontanter som dekker gjelden. Vi har en arving (sønn) som for tiden studerer og som vi ønsker å overføre 50% av eiendommene til, som forskudd på arv. Markedsverdiene er ca. 10 millioner. Svares det formueskatt for student uten inntekt? Hva koter det ca. å bruke advokat til dette?

Les mer

Ble nektet dagpenger under utdanning

Publisert: 30.08.2018
Emneord: ,

Jeg søkte på dagpenger under utdanning. Skolen var 50 % progresjon, om kvelden etter 18.00. Jeg fikk ikke dagpenger pga feil dokumentasjon fra skolen. Skolen skrev at timene ikke var obligatoriske, så jeg klaget flere ganger og saken var i trygderetten(det er 2 år siden). Avgjørelsen var det samme. Alle andre fra skolen fikk dagpenger unntatt meg. Kan jeg klage til lagmannsretten? Er det noen frist for å klage?

Les mer