Utdanning

Sønn får ikke tilrettelagt undervisning

Publisert: 09.11.2018

Sønn 14 år i 9. klasse. Mye fravær fra skolen pga sykdom. Satte krav om bruk av AV1-robot. Kunne da følge undervisningen hjemmefra. Kommunen har ikke erfaring med den. Nå er det PPT som skal skrive en sakkyndigvurdering om behov for den. Saksbehandler sykemeldt. Da tar det tid.

Så må lærer og foreldre godta at den blir brukt. Vi kan ikke vente lenger på svar. Da dette gir sønnen vår mange hull. Nå har vi truet med fylkesmann og advokat. Så hva kan en advokat hjelpe oss med i denne saken?

Les mer

Lydopptak i klassetimen

Publisert: 05.11.2018
Emneord: ,

Har jeg lov til å ta lydopptak i timen når læreren snakker om ting vi må kunne til prøven, for å senere kun bruke informasjonen til å øve til prøve?

Les mer

Arven overstiger lånekassens formuegrenser

Publisert: 23.10.2018

Det er planlagt å gi forskudd på arv fra gjenlevende bestemor som sitter i skiftet bo, idet hun nå er på sykehjem. Fem barnebarn er i testamentet satt inn som arvinger der til å dele en leilighet likt. Planen er å selge leiligheten og dele pengene nå. Ett av barnebarna vil ved overførsel av summen, få formue over lånekassens formuesgrenser for stipendtildeling. Spørsmålet er om det finnes løsning på dette, og om det er mulig å gi pengene helt eller delvis til foreldrene, inntil formuesgrensen?

Les mer

Må student uten inntekt betale formueskatt?

Publisert: 02.10.2018

Vi har enebolig og hytte, samt kontanter som dekker gjelden. Vi har en arving (sønn) som for tiden studerer og som vi ønsker å overføre 50% av eiendommene til, som forskudd på arv. Markedsverdiene er ca. 10 millioner. Svares det formueskatt for student uten inntekt? Hva koter det ca. å bruke advokat til dette?

Les mer

Ble nektet dagpenger under utdanning

Publisert: 30.08.2018
Emneord: ,

Jeg søkte på dagpenger under utdanning. Skolen var 50 % progresjon, om kvelden etter 18.00. Jeg fikk ikke dagpenger pga feil dokumentasjon fra skolen. Skolen skrev at timene ikke var obligatoriske, så jeg klaget flere ganger og saken var i trygderetten(det er 2 år siden). Avgjørelsen var det samme. Alle andre fra skolen fikk dagpenger unntatt meg. Kan jeg klage til lagmannsretten? Er det noen frist for å klage?

Les mer

Deltidsstudent og motta sykepenger?

Publisert: 28.08.2018
Emneord: ,

Kan man studere på deltid og samtidig motta sykepenger?

Les mer

Rektor varslet ikke foreldre om elev med problemer

Publisert: 14.05.2018

Spørsmål om skolens aktivitetsplikt. Rektor ved barneskolen ble oppringt av en mor (med barn i samme klasse) som varsler om at en elev sier at han vil ta livet sitt. Rektor varsler ikke hjemmet eller elevens psykolog (som hun har kontaktdata til). Hva bør hjemmet gjøre i en slik situasjon, har rektor brutt sin aktivitetsplikt?

Les mer

Mor nekter datter å bytte skole

Publisert: 14.05.2018

Barnet mitt på 12 år ønsker å bytte skole. Hun har få venner, og ønsker et miljøskifte for å få det bedre. Hun bor hos meg 50 %, og hos moren 50 %. Vi bor 10 min fra hverandre. Postadresse er hos mor. For meg er det greit at barnet mitt vil bytte skole, men moren ønsker ikke dette. Hva er mitt barns rettigheter, og hvordan går jeg frem for å hjelpe henne?

Les mer

Lov å endre opptaksregler?

Publisert: 09.05.2018

Da jeg gikk på videregående (2013-2016) var kravet for å komme inn på utdanningen til grunnskole lærer 3 i matte. Jeg var ferdig med matte i vg2 (2015). Men når opptaket til grunnskole lærer i 2017 ble presentert ble kravet justert til 4. Det jeg da lurer på, er om det er juridisk lovlig? I og med at når jeg hadde matte så var kravet 3, men ble oppjustert til 4 etter at jeg var ferdig. Er det lovlig at det skal felle meg?

Les mer

Føler press fra skolen om å bruke ADHD-medisin

Publisert: 27.04.2018

Har et barn med ADHD som inntil nylig har brukt ADHD-medisin. Han ble deprimert og lei seg av disse. Mistet venner og ble monoton i humøret. Han ba selv om å få slutte. Han fungerer langt bedre faglig med medisiner, men vi ønsker å slutte med disse for at han skal ha det bra psykisk og sosialt. Opplever da at skolen presser på og ønsker medisinbruk pga bedre konsentrasjon og ro i klassen. Lærer har ved flere anledninger ringt og klaget på sønnens uro. Føler nesten ikke vi har noe valg?

Les mer