Uskiftet bo

Tvinge gjennom skifte av bo

Publisert: 21.02.2020

Er det mulig å få tvunget gjennom et uskiftet til skiftet bo i denne situasjonen? Moren min er gjenlevende forelder og eier hus som hun bor i. Jeg har en søster. Ingen særkullsbarn. Moren min har ikke penger til å legge ut forskuddet uten å belåne/selge boligen.

Les mer

Mor har brukt opp farsarven

Publisert: 21.02.2020

Jeg er enebarn og min far døde for 5 år siden. Mor satt i uskiftet bo og døde nylig. Da far døde eide han og mor en nedbetalt hytte til en verdi av 1mill og leiligheten ble solgt med et overskudd på 1mill. Mor får samboer og etter mors død oppdager jeg at mor etter fars død har tatt opp en gjeld på 2 mill. Eneste eiendel av verdi er hytta. Det ser ut til at lånet er brukt på opppussing av hennes samboers hus og gaver til ham. Hadde mor rett til å gi bort hele min fararv og er det noe å gjøre nå?

Les mer

Hytte som gave fra uskiftet bo

Publisert: 20.02.2020

Far sitter i uskiftet bo, vi er tre barn av hans ekteskap, livsarvinger. Far har to hytteeiendommer med ulik verdi. Han ønsker å gi den mest verdifulle til ett av barna som gave. Er det mulig? Eller må det regnes som forskudd på arv?

Les mer

Hytte i forskudd på arv

Publisert: 20.02.2020

Jeg er eneste arving til forelder som sitter i uskiftet bo og som vurderer å overføre hytte til meg. Hvilke regler gjelder for gave? Hvilke regler gjelder for forskudd på arv? Og hvilke skattemessige hensyn er det å tenke på mht økt formue når hyttas antatte verdi ligger under beløpet for mitt boliglån?

Les mer

Arv når far ikke er i stand til å ta vare på økonomien

Publisert: 18.02.2020

Min mor bor hjemme, min far bor på sykehjem (de er hhv 75 og 82). Hva skjer om min mor skulle gå bort før min far? Han er ikke i stand til å ordne opp noe hvis det skulle skje. Vi som er arvinger er to barn + 2 barnebarn fra en avdød bror. Er det da sånn at man kan gjøre opp all arv for min mor og far, den dagen hun blir borte. Eller går da alt til han? Har kanskje noe å gjøre med om hun sitter i uskiftet bo eller ikke? Spør da jeg er helt blank på sånt med arveoppgjør.

Les mer

Samtykke til uskiftet bo

Publisert: 18.02.2020
Emneord: ,

Jeg lurer på følgende : Jeg er gift og vi har felles barn - men jeg har også særkullsbarn. For å sikre at min kone ikke blir "kastet ut" hvis jeg dør, bør hun derfor sitte i uskiftet bo. Mine særkullsbarn er enig i dette, men hvordan går vi frem for å formalisere det?

Les mer

Forskudd på arv fra uskiftet bo

Publisert: 18.02.2020

Jeg er enke og sitter i uskiftet bo. Vi har 3 felles barn. For ca 10 år siden kjøpte jeg en leilighet sammen med min yngste sønn. 50 % hver. Nå ønsker jeg at min sønn overtar min del som forskudd på arv. Prisen på leiligheten har doblet seg på disse årene. Hvilken pris skal brukes, er det markedspris eller prisen som jeg betalte? Går ut fra at de 2 andre barna må godkjenne dette, eller kan de forlange å få tilsvarende nå?

Les mer

Får ikke byttet bank pga uskiftet bo

Publisert: 18.02.2020
Emneord: ,

Jeg har ett spørsmål angående uskiftet bo. Svigerfar sitter i ett uskiftet bo med min samboer og hennes søster, men han fikk problemer når han ønsket å bytte bank ettersom han da kun får pant i halve boligen. Er det mulighet for de andre arvingene å gi han retten til hele arven frem til den dagen han selv går bort? Slik at han fullt ut råder over eiendommen.

Les mer

Klausul om salg av bolig fra uskiftet bo

Publisert: 18.02.2020
Emneord: ,

Et av mine søsken overtok/kjøpte en gård (uten bo og driveplikt) av min mor som satt i uskifte. Det ble laget en kontrakt som alle søsken skrev under som sa at dersom gården ble solgt innen 10 år skulle fortjenesten deles på alle søsken. Dette er 4 år siden. Kjøperen mener nå at det var svært urimelig å ha en slik klausul i kontrakten. Er det mulig å si noe om hvor vanlig dette er i arveoppgjør. Selgeren (mor) satt igjen med hele salgsbeløpet det var gjort taksering på eiendommen.

Les mer

Avtale om uskiftet bo

Publisert: 10.02.2020

Jeg eide huset alene før min nåværende kone flyttet inn og det står mitt navn på skjøtet. Vi har særkullsbarn. Vi har vært gift i 18 år. Vi har inngått kontrakt med barna hos advokat at om den dagen den ene faller fra kan den andre sitte i utskiftet bo. Spørsmålet er: Bør vi begge stå på skjøtet som felles eiere av huset ?

Les mer