Uskiftet bo

Overføre verdier fra uskiftet bo til ett av barna

Publisert: 14.05.2018

Min mann døde for 2 år siden. Jeg sitter i uskiftet bo. Vi har 2 døtre. Nå vil jeg gi min ene datter 600 000 kr. for egenandel til boligkjøp , som forskudd på arv. Dette skal da senere trekkes fra arveoppgjøret etter meg. Vår andre datter aksepterer dette, da hun har leilighet.

1.Hvordan går jeg frem?

2.Kan det resultere i skattesmell for min datter?

Les mer

Hvem har krav på hyttetomt?

Publisert: 12.05.2018

Svigerfar arvet fra en tante bl.a. en hytte med stor tomt. Da svigerfar døde ble min svigermor sittende i uskiftet bo. Nå er begge døde, og barna har fått fordelt sin arv. Hytten fikk et av barna overta, mot å betale et beløp til sine søsken og at de fikk noen mål av hyttetomten hver. Det ble ikke tinglyst, og hytta med tilhørende tomt står fortsatt på tanten til svigerfar sitt dødsbo. Nå er min mann død. Skal jeg føre det opp på melding om uskifte bo? Har våre barn noe krav på tomt?

Les mer

Arv etter mor med barn fra tidigere forhold

Publisert: 12.05.2018

Min mor og far var gift, de hadde et felles barn (meg). Mor hadde to barn fra et tidligere samboerskap, samme med far. Far døde og min mor satt igjen i et uskiftet bo. Barna fra fars tidligere forhold valgte å fraskrive seg arven. Mor døde også nå nylig, slik at arven må nå deles mellom meg, og de to barna fra mors tidligere samboerskap. De to barna har aldri bodd med sin mor, jeg har bodd med mor og far store deler av livet. Har jeg krav på mer arv? Enn de to halvsøsknene på mors side?

Les mer

Kreve arv etter signert utskiftet bo?

Publisert: 03.05.2018

Kan jeg kreve å få utbetalt arv,selv etter at jeg signerte uskiftepapirene? Er enebarn av min far, og han og hans kone har ingen barn sammen. Kan hun selge unna gjenstander som ble kjøpt da han levde?

Les mer

Foreta skifte etter nytt ekteskap

Publisert: 30.04.2018
Emneord: ,

Min 1. kone døde i 1990. Jeg giftet meg på nytt, og det ble foretatt skifte slik at min to barn fikk 1/6 del hver av arven. Jeg fikk 3/6-deler + 1/6 del etter min kone. Min nye kone og jeg har nå vært gift i mange år, og vi ønsker å kjøpe ut mine to barn slik at vi kan ha felleseie til huset. Jeg antar det betyr at vi må betale de 4/6 delene som var min arv den gangen. Jeg antar videre at beløpet må justeres opp for å kompensere for inflasjon og rentetap. Tenker jeg rett? Er det noen feller her?

Les mer

Arveavgift på forskudd på arv fra uskiftet bo

Publisert: 30.04.2018

Mannen min døde 2003 (altså lenge før arveavgiften ble fjernet) og jeg har etter det sittet i uskiftet bo. Har flere barn som nå er i etableringsfasen og siden jeg både har god økonomi og fremdeles er i full jobb, så ønsker jeg å gi noe forskudd på arv. Må barna betale arveavgift siden faren deres døde mens det ennå var arveavgift, eller er det når den lengst-levende dør som bestemmer det? Må jeg melde dette til skatteetaten?

Les mer

Overføre eiendom i uskiftet bo

Publisert: 30.04.2018

Kan gjenlevende forelder som sitter i såkalt uskiftet bo, overføre en del av eiendommen til en av livsarvingene, dvs en del av hagen. Er det noe i arveloven som hindrer det? Hvor mye av et bo kan den gjenlevende eventuelt gi bort til livsarvingene ? Hvor mye av boet har livsarvingene krav på? Morsarven, farsarven uttrykk som brukes når arv skal fordeles. Hvor stor del av arven er det?

Les mer

Forskudd på arv og uskiftet bo

Publisert: 30.04.2018

Mor sitter i uskiftet bo. Mor ønsker å overføre sommerhuset til sin sønn som forskudd på arv. Verdien er mindre en halvparten av det totale boet. Begge søsken er enige med mor om at huset kan overføres til sønnen som forskudd på arv. Søster vil ikke ha sommerhuset. Spørsmålet er om mor med rette kan overføre huset til sin sønn som forskudd på arv eller ikke. Mor og søster har bruksrett i etterkant.

Les mer

Uskiftet bo når man blir samboer på nytt

Publisert: 01.02.2018
Emneord: ,

Jeg er enke 63 år og har tre voksne barn sammen med min avdøde ektefelle. Dersom jeg vil bli samboer og bygge hus sammen med en ny mann, må jeg skifte med mine barn? Jeg har ei tomt som jeg fikk av mine foreldre før jeg giftet meg og så fikk jeg boligen vi bodde i til en rimelig penge for at jeg skulle ta meg av min mor og dette ble sett på som en del av min arv. Eiendommen ble tinglyst på meg. Hytta hadde vi sammen. Jeg har jobbet siden jeg var 25 år og jobber fullt ennå.

Les mer

Arveregler når man bor i utlandet

Publisert: 31.01.2018

Vi er et ektepar i 70-årene som bor i Danmark; begge norske statsborgere; men skatter fremdeles til Norge i hvert fall enda to år (Nordiske regler slik vi har forstått det). Vi har begge to voksne særkullsbarn som alle bor i Norge. Dersom en av oss dør: Vil da arveoppgjøret bli foretatt etter dansk eller norsk lov? Det er visse forskjeller når det gjelder å sitte i uskiftet bo, iht beløpsgrenser og hva etterlatte barn kan forlange. Er det nødvendig å skrive testament?

Les mer