Uskiftet bo

Barn fra tidligere forhold og arv

Publisert: 28.10.2020

Utfordringen: Pappa sitter i uskiftet bo. Eiendommen står fortsatt på mamma som er død. Eiendommen må nå tinglyses over på pappa for at han skal få lån i banken. Pappa har et barn fra et tidligere forhold. Vil dette barnet kunne gjøre krav på en del av eiendommen når pappa faller fra? Eventuelt hvordan kan dette unngås?

Les mer

Ønsker innsyn i uskiftet bo

Publisert: 28.10.2020
Emneord: ,

Min far døde brått for snart 2 år siden, min mor sitter med uskiftet bo. Jeg har 5 eldre søsken som alle har barn. Jeg var på helsereise i utlandet da far døde. Like etter at jeg ble informert om min fars bortgang, ble jeg frastjålet pass, kredittkort, husnøkler og kontanter. Pga dette kom jeg meg ikke hjem til fars begravelse. Har jeg krav på innsyn i min avdøde fars dokumenter? Innsyn i uskiftet bo? Mor og mine søsken holder meg utenfor, har de lov til å utestenge meg?

Les mer

Pant i uskiftet bo

Publisert: 27.10.2020

Min mor sitter i uskiftet bo. For en tid tilbake, ble hun medlåntaker til et lån til min bror, med pant i boligen. Hva skjer med pantet ved evt dødsfall? Vil det bli overført til min bror (som er hovedlåntaker), eller må jeg være med å dekke dette ved slag av boligen? Hvordan kan jeg sikre meg, at jeg ikke må være med å slettet pantet?

Les mer

Gjøre opp uskiftet bo

Publisert: 27.10.2020
Emneord: ,

Min far signerte på skifte etter å ha sittet i uskiftet bo etter min mors død. Vi fikk beskjed av Tingretten at vi måtte gjøre opp boet og fordele mellom oss. Min far viser dermed ingen vilje til å gjøre dette, men siden han nå har signert og dette er registrert, er dette vel noe som må gjennomføres?

Les mer

Ønsker å sikre ny kone ved dødsfall

Publisert: 27.10.2020

Emne uskiftet bo eller andre løsninger: Jeg er gift med en utenlandsk dame, hun har ingen pensjon derfra. Jeg har et barn fra tidligere ekteskap, og vi har et felles barn. Jeg vil sikre at min kone ikke må betale ut arv dersom jeg dør først. Yngste datter er 11 år og eldste datter er 32 år.

1. Hva sier reglene?

2. Hvilke muligheter har vi?

Les mer

Uskiftet bo for barnløst ektepar

Publisert: 27.10.2020
Emneord: ,

Vi er et barnløst ektepar. Vi ønsker at gjenlevende skal kunne sitte i uskiftet bo. Er dette en rett som fremgår av ny arveloven eller trenger vi å opprette et dokument for å sikre oss?

Les mer

Formaliteter når samboere gifter seg

Publisert: 27.10.2020

Vi giftet oss for 2 mnd siden. Vi har pr idag samboeravtale og gjensidig testamente undertegnet . Hvilke dokumenter må vi sette opp nå? Vi har et gjensidig testamente hvor vi overfører 1/3 til ektefelle, men holder egne fritidseiendommer utenfor. Barna har fått forskudd på arv og undertegnet den gjenlevendes rett til å sitte i uskiftet bo. Pliktdelsarv til funksjonshemmet er satt på egen konto, pålydende 1 mill og sendt Tingretten til oppbevaring. Regler for eventuelt ekteskapsbrudd?

Les mer

Gjeld i uskiftet bo

Publisert: 27.10.2020
Emneord: ,

Har en stefar som sitter i uskiftet bo etter at min mor døde i januar. Vi var to søsken som skrev under på at han skulle få sitte i uskiftet bo, og en som ikke gjorde det. Min stefar måtte da ta opp et lån for å løse ut han som ikke skrev under på uskiftet bo. Blir denne gjelden hans personlige gjeld, eller vil den gå inn i boet den dagen det endelige oppgjøret kommer?

Les mer

Testamentere bort uskiftet bo

Publisert: 23.09.2020

Vi er 3 søsken. Far sitter i uskiftet bo og vi skrive testament som gir min søster hytta han eier (inngår i felleseie han hadde med min mor). Han sier han vil gi meg og min andre søster pliktarven på 1.5 mill hver etter de nye reglene 01.01.21. og resten vil gå til søsteren som han vil gi hytta. Verdien i det uskiftede boet er anslått til 6 mill. Kan han gjøre dette? Eller er det pliktarv fra både min far og min nå avdøde mor etter de nye reglene trår i kraft?

Les mer

Hvor mye skal særkullsbarn får fra uskiftet bo

Publisert: 22.09.2020

Jeg sitter i uskiftet bo etter min samboer som døde for 5 år siden. Han har en datter som er hans arving. Mine barn og hans skrev en arvepakt før han døde. Vår felles gjeld på leiligheten, har jeg betalt ned siden han døde. Nå vurderer jeg å selge leilighet og kjøpe ut min samboers datter, men hva har hun krav på? Taksten og gjelden da min mann døde, eller taksten jeg får nå minus det som er igjen av farens gjeld? Huseierforeningens advokat mener det første, hva mener dere?

Les mer
1 2 3 13