Uskiftet bo

Vil sikre at ny kone arver huset

Publisert: 11.06.2019

Ønsker hjelp til å skrive testamente med tanke på arv og særkullsbarn. Jeg ønsker å sikre min nye kone at hun kan beholde huset og at mine barn ikke kan kreve arv før hun går bort. Da vil de også arve henne 100 % da hun ikke har barn fra før. Er dette mulig og hvordan bør man skrive dette i et testamente? Regner med at dette handler om uskiftet bo?

Les mer

Ønsker å overføre mors uskiftede bo til barna

Publisert: 07.06.2019

Vår mor sitter i uskiftet bo. Min far hadde særeie og døde for 30 år siden. Vi ønsker nå å foreta arveoppgjør ved å overføre eiendommen til meg og min bror sitt navn i grunnboken samt skille ut en del av eiendommen. Må vi betale dokumentavgift? Vår mor har tatt opp lån med pant i eiendommen tidligere. Ønsker å ta over huset nå for blant annet å hindre at det tas opp mer lån med pant i eiendommen. Hva er lurt å gjøre?

Les mer

Kjøpe hus av far

Publisert: 06.06.2019

Jeg er 21 år gammel og bor sammen med min far i huset hans pr dags dato. Jeg vil kjøpe det huset fra min far. Jeg har 4 søsken. Hvordan fungerer det med tanke på om jeg kjøper huset av min far? Må jeg dele med mine søsken. Skal de ha en del av husets verdi? Kan min far selge meg huset for den summen han ønsker ?

Les mer

Overføre hytte til barnebarn

Publisert: 04.06.2019

Enke, 1 datter, 4 barnebarn, sitter i uskifet bo. Arvet hytte etter mine foreldre som testamenterte den til meg som mitt særeie. Kan jeg overføre hytten til mine barnebarn mens jeg fremdeles er i live?

Les mer

Arving bor gratis i uskiftet bo

Publisert: 09.05.2019

Mor til 3 døtre er død. Far eig barndomsheimen + eit hus til på tomten. Bestemor til barna sitt hus. Underteikna er gift med mellomste datter. Minste datter har bodd gratis i ca 5 år i bestemorhuset.

For ca 2 år siden ble hun samboer, for ca 9 mnd byttet dei hus. Far flyttet i det eldste huset og yngste datter og samboer flyttet inn i barndomshjemmet. Har ikkje kjøpt huset og bor gratis! Samboer bruker lønna si til å betale ned på ein leilighet han eig!

Les mer

Barn godtar ikke uskiftet bo

Publisert: 09.05.2019

Ektepar (gift i over 30 år) med 2 særkullsbarn hver, ingen felles barn. Hans barn vil ikke skrive under på avtale om at lengstlevende kan sitte i uskiftet bo (hennes barn har signert).

De har nettopp kjøpt ny borettslagsleilighet som må belånes litt. Han ønsker derfor å sikre sin kone ved å la henne ha særeie på den nye leiligheten. Det nye lånet skal derfor stå i kun hennes navn. Spm. er: Er dette OK? Vil hans arvinger kunne skape problemer dersom han dør først? Hva skjer dersom hun dør først?

Les mer

Gjøre opp arv når dement mor sitter i uskiftet bo

Publisert: 29.04.2019

Vi er to søsken. Kan vi gjøre opp arven fra min far når min mor sitter i uskiftet bo og er blitt dement? Isåfall, hvordan går vi frem for og få dette gjort?

Les mer

Kjøpe uskiftet bo under takst

Publisert: 24.04.2019

Min bror skal kjøpe huset fra min far. Han er enkemann og sitter i uskiftet bo. Regner med at det er greit å få en takst på huset for å vite hvor mye huset er verdt.

Men kan min bror kjøpe huset til en lavere sum enn hva taksten sier? Og i så fall hva skjer med differansen mellom summen som det blir kjøpt for og faktisk verdi? Når det da også er uskiftet bo, må min bror da kjøpe ut min del av huset? Hvordan er det med skatt på evt gevinst for min far hvis det selges for mer enn inngangsverdi?

Les mer

Mor deler ut verdier fra uskiftet bo

Publisert: 16.04.2019

Min mor sitter i uskiftet bo etter min stefar. Hun har 5 barn, min søster og meg fra første ekteskap, 3 barn med min avdøde far (stefar). Etter fars ønske, har min bror overtatt gården for kr. 1 300 000. Vi var alle enig om det. For en uke siden fikk jeg rede på at mine 3 halvsøsken har fått utbetalt kr 200 000 + hver av boet (Vet ikke eksakt hvor mye eller når tid det skjedde). Er dette lov uten at min søster og jeg har fått beskjed? Er det lov å gi så store verdier når en sitter i uskiftet bo?

Les mer

Ny kone vil at særkullsbarna sier fra seg arv

Publisert: 16.04.2019

eg er særkullsbarn og min far etterlater seg kone og 3 felles barn i tillegg til meg. Konen vil at jeg skal fraskrive meg rett til arv da hun mener det er lite midler i boet som tilhører han, men det vil ikke jeg. Jeg godtar at hun sitter i uskiftet bo. Kan jeg i ettertid fraskrive meg rett til arv når det er blitt klart hva jeg eventuelt ville ha arvet etter han?

Les mer
1 2 3 8