Uføretrygd

Erstatning etter oppsigelse

Publisert: 11.02.2020

For 4 år siden. En kollega kom med falske beskyldninger mot meg, at jeg flere ganger hadde skjelt henne ut. Jeg fikk en advarsel, nektet å signere. Ble oppsagt. Hele kroppen min kollapset. Smerter i alle ledd. Sovnet 3 til 4 ganger om dagen. Tinitus. Hodepine. Klarte ikke å rygge bil. Har våknet hver natt kl 3-4, tenker på dette. Alle leddene mine, klarte nesten ikke å gå. Sykemeldt. Så ufør. Stort nederlag for meg. Store økonomiske konsekvenser, pensjon mm. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Mistet lisens – får ikke uføretrygd

Publisert: 23.01.2020
Emneord: ,

Har mistet jobblisensen på grunn av jobben. Var sjømann. Fikk avslag fra NAV om uføretrygd hva kan jeg gjøre. Har ikke hatt inntekt siden mai 2019 og betalt folketrygd i 39 år.

Les mer

Ufør og barnebidrag

Publisert: 20.01.2020

Jeg har fått beskjed av en kompis at når jeg er minstepensjonist (ufør) skal jeg ikke ha noe trekk fra konto og bidragsplikten opphører?

Les mer

Uførepensjon for halv stilling

Publisert: 17.01.2020

Er 50 % ufør og jobber 50 %. Gikk 50 % etter jeg fikk min datter frem til hun var 12 år. Har jeg da ikke rett på uførepensjon gjennom jobben? Da jeg skulle begynne i 100 % igjen, fungerte ikke dette p.g.a jeg ble syk. Har en da ikke rett på uførepensjon gjennom arbeidsgiver, når en går 50 % stilling?

Les mer

Flytte til EU-land med uføretrygd

Publisert: 08.01.2020

Jeg har blitt innvilget uføretrygd etter unntaksregler -folketrygdloven §12-2 tredje ledd. Er det slik at etter Nav-skandalen og feiltolkning av EØS regler, har jeg rett å flytte til land i EU? Eller må jeg bo 6 mnd hvert år i Norge? Er ikke EØS-land tilsvarende Norge nå? Kan jeg flytte?

Les mer

Hvordan påvirker store gaver uføretrygd?

Publisert: 07.01.2020

Jeg har søkt om uføretrygd og saken min er under behandling. Nå i julen fikk jeg beskjed at en venn av meg har arvet en område på 106 hektar i Sverige og vil gi alle sine venner 700 kvm som gave for å kunne bygge hytter. Vil dette påvirke min søknad til NAV? Hvem må jeg melde til så jeg ikke får vanskeligheter ?

Les mer

Må man si opp hvis man må ned i stilling pga helse?

Publisert: 03.01.2020

Jeg har fast 100 % kommunal stilling i helsevesenet. Dessverre er arbeidsevne redusert med ca 70 % til tross for tilrettelegging etc. Hvis uføregrad blir satt til 70 %, må jeg da omplasseres/fratre fra min stilling? Hvilke rettigheter har jeg som arbeidstaker?

Les mer

Får ikke uføreforsikring pga lav inntekt

Publisert: 20.12.2019

Jeg har fått involvert arbeidsavklaringspenger og i den forbindelse funnet ut at jeg kan ha krav på å få utbetalt uføreforsikring jeg har igjennom Gjensidige. Men i reglene for utbetaling står det at samlet utbetaling (trygd, lønn, forsikring) ikke kan overgå 90 % av gjennomsnittslønn de siste tre år. Problemet mitt er at jeg tjente rundt 135 000 disse årene og nå får jeg AAP på rundt 200 000. Er det noe feil her eller skal faktisk de som tjener minst ikke ha krav på sin egen forsikring?

Les mer

Leieinntekter og uføretrygd

Publisert: 11.12.2019

Jeg er idag 100 % ufør. Jeg har planer om å kjøpe 4 boenheter og deretter leie disse ut hver for seg. Vanlig leiekontrakt på alle. Jeg eier også egen bolig nå, der jeg leier ut halve boligen, vanlig leiekontrakt på denne også. Vil uførytelsen min bli redusert dersom jeg kjøper 4 boenhet og leier disse ut? 6500,- per mnd, per boenhet. 6500 x 5 boenheter = 32 500 minus kostnader. Blir 390 000 minus kostnader i året.

Les mer

Beregning av uføretrygd

Publisert: 26.11.2019

Har vært hos NAV siden 2006 pga en nakkeskade. Fikk innvilget uføretrygd ganske nylig, og legger merke til at inntektsgrunnlaget til å beregne uføretrygden er mye lavere enn inntektsgrunnlaget de har brukt for å beregne arbeidsavklaringspenger tidligere. Hvor kan jeg finne informasjon om dette eventuelt få hjelp til å sjekke om dette er riktig?

Les mer