Uføretrygd

Kan man gå fra uføretrygd til jobb?

Publisert: 24.08.2020
Emneord: ,

Jeg vil få litt informasjon om man kan gå fra uføretrygden til fast jobb og hva er konsekvenser for dette. Jeg fikk ingen svar for dette.

Les mer

Ufør etter yrkesskade

Publisert: 21.08.2020

Har en godkjent yrkesskade på 17 % etter ulykke på jobb som anleggsgartner i 2002. Skade på nakke rygg og skulder med sykehusinnleggelse. Jeg omskolerte meg fra anleggsgartner til førskolelærer. Senskader etter traume mot nakke, med følger som følelsesløshet i venstre arm, migrene, øresus, nummenhet i ansiktet, gjorde at jeg ble operert for nakkeprolaps i 2019. Er nå på AAP, men ser at veien er lang frem til å stå i 100 % jobb. Kan jeg søke uføregrad med den godkjente yrkesskaden som utgangspunkt?

Les mer

NAV bruker lang tid på uføresøknad

Publisert: 17.08.2020

Er det snart på tide med ufør? Slitt med psykiske problemer siden 13 års alderen, endel senskader grunnet kreft og brokkoperasjoner. Fibromyalgi og migrene. Er utredet for alt, men NAV drar ut søknaden så mye de klarer. Er det noe håp snart?

Les mer

Søke uføretrygd

Publisert: 14.08.2020

Man 48 år har idag godkjent AAP fra Nav til 2021-04-04. Har godkjent arbeidsskade sen tidligere. Invalidtestgrad 15%. Har nå fått diagnose bipolar 2 . Kan jeg søke uføretrygd nå med sjanse før innvilgelse fra Nav?

Les mer

Forsikringsselskap sier uførekrav er foreldet

Publisert: 10.08.2020

Ble uføretrygdet i 2005. Oppdaget i 2019 at jeg hadde rett på privat uførepensjon i tillegg til vanlig. Fikk etterbetalt for 3 år, men selskap sa at krav fra 2005 til 2015 var foreldet og at jeg ikke hadde krav på dette. Er det riktig?

Les mer

Anke avslag på ung ufør

Publisert: 21.07.2020

Avslag på ung uføre tillegg, ønsker bistand til anke.

Les mer

Klarer ikke betjene gjeld som uføretrygdet

Publisert: 21.07.2020

Jeg har gjeld jeg ikke klarer og betjene, er ufør, har 15 000 kr i mnd og de trekker meg 5000 kr i lønnstrekk og da sitter jeg igjen med 10 000 tusen kr. Husleie må betales og da har jeg ikke mer penger til å betale siden jeg må ha mat og. Trur gjelda er på 300 000 tusen. Har ikke noen regninger liggende, så null oversikt. Har slitt med gjeld i flere år. Hva kan jeg gjøre for å komme meg ut av dette her? Har heller ikke noe i verdi å selge unna. Heller ikke familie til å hjelpe meg.

Les mer

Trekk i ytelse fra arbeidsgiver

Publisert: 14.04.2020
Emneord: ,

Er 100 % uføretrygdet. Mottar en ytelse fra tydeligere arbeidsgiver, banken utbetaler den og den er fast til pensjonsalder. Men jeg ønsker å jobbe litt ca. Mellom 50-100 000 årlig. Da fikk jeg beskjed fra dem hvis jeg gjør det da kutter de tilsvarende jeg jobbet fra uførepensjon og jeg får ikke tilbake til 100 % å motta ytelsen igjen hvis jeg trekker meg fra å jobbe. De forklarer det er fordi jeg har uførepensjon etter gamle regler. Har de lov å gjøre dette? Skulle ikke det blitt som i NAV?

Les mer

Får ikke AAP pga artrose

Publisert: 14.04.2020

Jeg har polyartrose i begge hender og en skulder. Sykmeldt 5 mnd, renholder. NAV-veileder informerte om at jeg ikke kan få AAP eller noe uføre. Etter endt sykmeldingsperiode må jeg søke dagpenger eller sosialstønad. Stemmer dette? Med artrose har man ikke rett til å bli vurdert opp mot ethvert yrke? Neste spm er: får man advokat med seg på dialogmøter utsendt i min person som kan snakke for meg? Jeg kan ingen regler i NAV og glemmer fort det jeg leser. Har prøvd men det gikk dårlig i går.

Les mer

Uføretrygd etter AAP

Publisert: 21.02.2020

Teller AAP med som opptjenings- grunnlag for beregning av uføretrygd? Dvs dersom man har noen år bak seg med AAP og deltidsjobb, og en periode har klart å arbeide 100 % før det etterhvert viser seg at man faktisk er for syk og blir ufør. Får man da AAP-årene som opptjeningsgrunnlag eller deiser man rett ned på minstesats fordi AAP ikke er reellt arbeid? Jeg vet at uførepensjon fra KLP ikke gir rett til å inngå som opptjeningsgrunnlag for slik beregning.

Les mer