Uføretrygd

Uføretrygd pga prolaps?

Publisert: 07.08.2018

Jeg har fylt 18, og jeg har nylig slitt med korsryggsmerter. Legen har sagt at dette kan mulighets være prolaps, men har ikke lagt en klar diagnose. Er det noe mulighet for å motta uføretrygd? Jeg har ikke klart å ha livet mitt som jeg hadde før denne skaden.

Les mer

Krav på ung ufør

Publisert: 01.08.2018

Jeg er 50 år og påvist ADD i voksen alder. Nå uføretrygdet. Har jeg krav på ung ufør?

Les mer

NAV vil ikke gi uføretrygd

Publisert: 31.07.2018

Fra min tidligere lege har jeg fått diagnosen myositt, og har vært sykemeldt i fra 2016. Har ikke vært i jobb etter det. Har bare fått i fra NAV sosialtrygd. NAV har ikke vært behjelpelig i forbindelse med søknad om henholdsvis uføretrygd og\eller arbeidsavklaringspenger.

Har sendt inn klage til fylkesmannen Trondheim. Har ikke fått noen hjelp i fra fylkesmannen om min sosialtrygd. NAV vil stoppe min sosialtrygd.

Les mer

Pengegave til uføretrygdet

Publisert: 04.06.2018

Jeg har en søster som er fast uføretrygdet. Lurer på om jeg kan overføre 100 000 kr til henne uten at det påvirker trygden hennes. Er det mulig?

Les mer

Uføretrygd og forskudd på arv

Publisert: 30.04.2018

Vår sønn, som er uføretrygdet, skal kjøpe egen bolig. Vi antar kjøpesummen vil bli ca kr 3 000 000. Vi foreldre(er skilt) vil gi han forskudd på arv i forbindelse med kjøpet. Henholdsvis kr 1 500 000 fra far og kr 600 000 fra mor. Vil dette medføre stor "skattesmell" for vår sønn og i tilfelle hvor mye? Han mottar årlig uføretrygd i underkant av kr 300 000. Er det andre måter vi kan overføre forskudd på arv i denne sammenheng?

Les mer

Ung ufør

Publisert: 24.10.2016

Jeg er uføretrygdet som lurer på om jeg har rett til ung uføretillegget. Jeg har en kronisk sykdom som ble påvist i 2002. Klarte dels å jobbe, til tross for at jeg var mye på do. Da jeg ble 30 ble jeg dårligere, og samme år ble jeg operert for første gang. Jeg ble en kasteball i systemet i noen år til jeg ble uførepensjonist.

Er det noe vits at jeg prøver å søke ung ufør? I såfall, hvordan går jeg frem?

Les mer

Uføretrygd etter AAP

Publisert: 27.09.2016

Jeg fikk yrkessykdommen astma i 2013, som er godkjent av NAV. Jeg har jobbet som billakerer. Jeg har AAP fra 2013 til 2017. AAP utløper snart. Jeg var i praksis, men måtte slutte pga helsa som er dårlig. Mitt spørsmål er om det er lov til å søke om uføretrygt etter 4 år på AAP?

Les mer

Uføreforsikring når man er på AAP

Publisert: 05.09.2016

Jeg ble sykmeldt i oktober 2009. Gått over til AAP i oktober 2010. Har vært på tiltak gjennom NAV fram 2013. I 2013 fikk jeg innvilget uføreforsikring selv om jeg fremdeles var på AAP. Nå i 2016 fikk jeg innvilget uførhet pga. medfødt sykdom.

Hvis forsikringsselskapet nekter meg utbetaling fordi jeg var på AAP når jeg fikk innvilgelse av dem, kan jeg da gå frem med at de innvilget den i den tid selv om de visste at jeg var på AAP? Hvor stor er sjansen for at jeg evt kan vinne saken?

Les mer

Enkeltpersonforetak som uføretrygdet

Publisert: 29.02.2016

Jeg lurer på om jeg kan starte et enkeltpersonforetak  når jeg er 70 prosent ufør. Jeg står i fare for å miste noen timer på resterende jobber.

Les mer

Krav på erstatning etter påkjørsel?

Publisert: 07.12.2015

Min datter og hennes hund ble påkjørt i et gangfelt. Etter medisinsk behandling ble det konstatert 3 brudd i ankelen, og mistenke om at hun hadde fått prolaps i ryggen som følge av påkjørselen. Hun mottar 100 % uføretrygd. Kan hun få noen form for erstatning/oppreisning som følge av påkjørselen? Hun har dårlig råd og måttet betale utgifter til lege/medisiner selv. Hunden ble også truffet, har hun rett til å få den sjekket den hos veterinær? Sjåføren prøvde å stikke av, men vitner holdt han igjen til politiet kom.

Les mer