Uføretrygd

Uføretrygd og forskudd på arv

Publisert: 30.04.2018

Vår sønn, som er uføretrygdet, skal kjøpe egen bolig. Vi antar kjøpesummen vil bli ca kr 3 000 000. Vi foreldre(er skilt) vil gi han forskudd på arv i forbindelse med kjøpet. Henholdsvis kr 1 500 000 fra far og kr 600 000 fra mor. Vil dette medføre stor "skattesmell" for vår sønn og i tilfelle hvor mye? Han mottar årlig uføretrygd i underkant av kr 300 000. Er det andre måter vi kan overføre forskudd på arv i denne sammenheng?

Les mer

Ung ufør

Publisert: 24.10.2016

Jeg er uføretrygdet som lurer på om jeg har rett til ung uføretillegget. Jeg har en kronisk sykdom som ble påvist i 2002. Klarte dels å jobbe, til tross for at jeg var mye på do. Da jeg ble 30 ble jeg dårligere, og samme år ble jeg operert for første gang. Jeg ble en kasteball i systemet i noen år til jeg ble uførepensjonist.

Er det noe vits at jeg prøver å søke ung ufør? I såfall, hvordan går jeg frem?

Les mer

Uføretrygd etter AAP

Publisert: 27.09.2016

Jeg fikk yrkessykdommen astma i 2013, som er godkjent av NAV. Jeg har jobbet som billakerer. Jeg har AAP fra 2013 til 2017. AAP utløper snart. Jeg var i praksis, men måtte slutte pga helsa som er dårlig. Mitt spørsmål er om det er lov til å søke om uføretrygt etter 4 år på AAP?

Les mer

Uføreforsikring når man er på AAP

Publisert: 05.09.2016

Jeg ble sykmeldt i oktober 2009. Gått over til AAP i oktober 2010. Har vært på tiltak gjennom NAV fram 2013. I 2013 fikk jeg innvilget uføreforsikring selv om jeg fremdeles var på AAP. Nå i 2016 fikk jeg innvilget uførhet pga. medfødt sykdom.

Hvis forsikringsselskapet nekter meg utbetaling fordi jeg var på AAP når jeg fikk innvilgelse av dem, kan jeg da gå frem med at de innvilget den i den tid selv om de visste at jeg var på AAP? Hvor stor er sjansen for at jeg evt kan vinne saken?

Les mer

Enkeltpersonforetak som uføretrygdet

Publisert: 29.02.2016

Jeg lurer på om jeg kan starte et enkeltpersonforetak  når jeg er 70 prosent ufør. Jeg står i fare for å miste noen timer på resterende jobber.

Les mer

Krav på erstatning etter påkjørsel?

Publisert: 07.12.2015

Min datter og hennes hund ble påkjørt i et gangfelt. Etter medisinsk behandling ble det konstatert 3 brudd i ankelen, og mistenke om at hun hadde fått prolaps i ryggen som følge av påkjørselen. Hun mottar 100 % uføretrygd. Kan hun få noen form for erstatning/oppreisning som følge av påkjørselen? Hun har dårlig råd og måttet betale utgifter til lege/medisiner selv. Hunden ble også truffet, har hun rett til å få den sjekket den hos veterinær? Sjåføren prøvde å stikke av, men vitner holdt han igjen til politiet kom.

Les mer

Slik får du innvilget uføretrygd med rettigheter som ung ufør

Publisert: 27.11.2015

Jeg har nylig fått diagnostisert Aspergers syndrom. Dette er i tillegg til angst, depresjoner og to prolaps i ryggen. Jeg har vært på arbeidsavklaringspenger i rundt 6 år og følt meg utrolig fanget i en liten sirkel som jeg ikke kommer meg ut av. Vurderer nå å søke ufør og da ung ufør. Jeg er nå 32 år gammel, hva kan sjansense for bli ung ufør?

Les mer

Vurderer å søke ung ufør

Publisert: 02.10.2015

Jeg fikk en ståldrager på flere hundre kg som falt på skulderen på jobb i 2001. Har fått dette innvilget som yrkesskade. Har papirer fra spesialist fysioterapaut at ac-kulen er ødelagt og at skulderen aldri vil bli bedre. Etter dette har jeg vært sykemeldt av og til. Var også i en motorsykkelulykke i 2007, og jeg har som følge av dette sannsynligvis fått posttraumatisk stresssyndrom. Jeg sliter sliter veldig mye med mareritt om nettene. Jeg vurderer derfor å søke om ung ufør. Hvordan beregner de hvor mye ufør jeg er? Og hvem gjør dette?

Les mer

Søke gradert uføretrygd

Publisert: 17.09.2015

Jeg ble erklært 35 prosent ufør etter en bilulykke i 2007, på grunn av ervervet hodeskade. Gikk på AAP inntil ifjor da jeg fikk jobb. Denne stillingen var på 56 prosent, så det ble ikke aktuelt å søke etter uføretrygd den gang. Nå har jeg jobbet i ett år, men vurderer å gå ned til 50 prosent og søke uføretrygd for resten. Merker at det blir akkurat for mye. har jeg rett på dette? Og kan jeg søke gradert uføretrygd når jeg har en 50 prosent stilling?

Les mer

Forsikring ved varig ufør

Publisert: 08.09.2015

Jeg har gått sykemeldt over ett år og arbeidsgiver har valgt å si meg opp. Det er mulig jeg etterhvert blir varig ufør. Jeg lurer da på om gruppelivsforsikringen arbeidsgiveren har vil gjelde om jeg blir varig ufør i nærmeste fremtid, eller blir jeg meldt ut av forsikringsordningen nå når arbeidsforholdet avsluttes? Jeg har jobbet 100% helt til jeg brått ble 100% sykemeldt for ett år siden.

Les mer