Uførepensjon

Leieinntekt ved uførepensjon

Publisert: 07.02.2018

Vil utleie av rom, i egen leilighet der jeg selv bor, påvirke uførepensjon? Ung ufør, 100 %, innvilget i 1997. Vil eventuelle leieinntekter redusere muligheten for å tjene 1G ved arbeidsinntekter, uten å gå ned i trygd? Må man oppgi leieinntekter til NAV og skatteetaten og blir det trukket skatt av de?

Les mer

Ung ufør med MS?

Publisert: 18.05.2016

Er 34 år. Fikk i januar 16 påvist diagnosen MS, noe jeg tror jeg har hatt i ganske mange år. Jeg har hatt perioder med sykemelding pga utmattelse. Dette har blitt kalt "psykisk syk" da de ikke hadde noe annet å kalle det.

Føler ikke at jeg sliter psykisk, bortsett fra at det er slitsomt å ikke være i form. Startet på stoffskiftemedisiner i 2007, og da tok de også MR av hodet. Husker da at legen sa det var flekker på hjernen. Også noe de fant i januar. Hvis det viser seg at det er samme flekker som i 2007, kan det være mulighet med ung ufør?

Les mer

Forsikring ved varig ufør

Publisert: 08.09.2015

Jeg har gått sykemeldt over ett år og arbeidsgiver har valgt å si meg opp. Det er mulig jeg etterhvert blir varig ufør. Jeg lurer da på om gruppelivsforsikringen arbeidsgiveren har vil gjelde om jeg blir varig ufør i nærmeste fremtid, eller blir jeg meldt ut av forsikringsordningen nå når arbeidsforholdet avsluttes? Jeg har jobbet 100% helt til jeg brått ble 100% sykemeldt for ett år siden.

Les mer

Personskade – uenighet om erstatning etter personskade

Publisert: 19.08.2015

Etter personskader kan det oppstå uenighet mellom forsikringsselskapet og den som krever erstatning. Uenigheten kan dreie seg både om hvorvidt skaden gir rett til erstatning, og om størrelsen på erstatningen.

Les mer

Uførepensjon – mange får nei til uførepensjon

Publisert: 11.08.2015

Mange nordmenn får avslag på søknad om uføreytelser. Årsaken er gjerne at NAV mener at kravet til arbeidsrettede tiltak ikke er oppfylt. Det oppstår ofte uenighet om hvorvidt tiltaket som er gjennomført er hensiktsmessig.

Les mer