Uførepensjon

Rett til uførepensjon som timevikar

Publisert: 13.03.2020

Vil spørre konkret, er det i Oslo kommune opptjeningstid for timevikarer i helsesektoren godkjent hvis man har jobbet minst 800 timer per år? Gjelder periode 2013-2017. Penjsonsforsikring gir avslag med begrunnelse at man må ha minst 20 % stilling for at man oppfyller krav til opptjeningstid, men vedtektene i Oslo kommune viser særskilte bestemmelser, det som er over nevnt? Hva dere som advokater mener om dette, hva har jeg krav på? Dette gjelder søknad om uførepensjon.

Les mer

Uførepensjon for halv stilling

Publisert: 17.01.2020

Er 50 % ufør og jobber 50 %. Gikk 50 % etter jeg fikk min datter frem til hun var 12 år. Har jeg da ikke rett på uførepensjon gjennom jobben? Da jeg skulle begynne i 100 % igjen, fungerte ikke dette p.g.a jeg ble syk. Har en da ikke rett på uførepensjon gjennom arbeidsgiver, når en går 50 % stilling?

Les mer

Leieinntekt ved uførepensjon

Publisert: 07.02.2018

Vil utleie av rom, i egen leilighet der jeg selv bor, påvirke uførepensjon? Ung ufør, 100 %, innvilget i 1997. Vil eventuelle leieinntekter redusere muligheten for å tjene 1G ved arbeidsinntekter, uten å gå ned i trygd? Må man oppgi leieinntekter til NAV og skatteetaten og blir det trukket skatt av de?

Les mer

Personskade – uenighet om erstatning etter personskade

Publisert: 19.08.2015

Etter personskader kan det oppstå uenighet mellom forsikringsselskapet og den som krever erstatning. Uenigheten kan dreie seg både om hvorvidt skaden gir rett til erstatning, og om størrelsen på erstatningen.

Les mer

Uførepensjon – mange får nei til uførepensjon

Publisert: 11.08.2015

Mange nordmenn får avslag på søknad om uføreytelser. Årsaken er gjerne at NAV mener at kravet til arbeidsrettede tiltak ikke er oppfylt. Det oppstår ofte uenighet om hvorvidt tiltaket som er gjennomført er hensiktsmessig.

Les mer