Tvangssalg

Tvangssalg av naboens bolig

Publisert: 31.01.2019

Jeg deler en horisontal tomannsbolig med en dame som nå er lagt inn på psykiatrisk. I hennes leilighet er det funnet ekskrement, søppel er i kjøleskap fra ett år tilbake, urin over alt, sigarettsneiper i seng, og ingen brannalarm fungerende. Hun er ute av stand til å ordne på huset, og vi er redd for både helse og sikkerhet til oss selv og våre barn. Jeg lurer på om jeg har noe rettsvern for dette? Kan hennes del bli tvangssolgt?

Les mer

Konsekvens av tvangsoppløsning av sameie

Publisert: 14.06.2018

Hvor lang tid tar behandlingsprosessen når man begjærer tvangsoppløsning av sameie? Tvangssalg av enebolig, vil det ha noen negative økonomiske resultater for eieren som ikke har søkt om tvangsoppløsning? Vil begge partner stå lik når det gjelder megler utgifter? Eller vil den som begjær oppløsning stå for dette? Evt. gevinst eller tap ved tvangssalg vil det fordeles likt? Partneren min har nemlig gitt 1.7 mill som egenkapital til Dnb og jeg har gitt 400 000

Les mer

Prisavslag på bolig kjøpt ved tvangssalg

Publisert: 24.04.2018

Kjøpt leilighet på tvanssalg. I salgsoppgaven sto det om badet. Normal standard. Det viser seg at det er fuktskader med mugg m.m. Hvordan går vi frem for å prisavslag eller evt. heve kjøpet?

Les mer

Tvangssalg av eiendom

Publisert: 14.02.2018

Jeg har mottatt siste varsel før tvangssalg av eiendom. Kommunen har erkjent feil og stoppet saken da jeg ikke skylder dem penger. Brevet fra kommunen kom 4 uker etter min innbetaling og viser en kommune uten kvalitetssikringssystemer. Kan kommunen begjære tvangssalg av eiendom i slike saker? (Eiendomsverdi ca 4-5 mil) Har kommunen panterett? Jeg har ingen slik dokumentasjon. I varslet er et inkassoselskap trukket inn, kan dette gjøres i et varsel før tvangssalg?

Les mer

Begjært tvangssalg av odelsgård

Publisert: 05.01.2018

Jeg er yngst i en søskenflokk på 4. Den eldste overtok familiegården for noen år siden, men har opparbeidet seg en solid gjeld, så det er nå begjært tvangssalg. Spørsmålet mitt er hvordan er muligheten for min del å kjøpe gården? Gården er i veldig dårlig forfatning, men har noen mål med skog. Hvor lang tid tar det vanligvis fra et tvangssalg besluttes til salget blir gjort? Det ble begjært i september 2017.

Les mer

Kausjonist – ved betalingsproblemer må kausjonister handle raskt

Publisert: 07.08.2015

Det er ikke uvanlig å kausjonere for lån til familiemedlemmer og venner uten først å vurdere risikoen for at låntakeren kan få betalingsproblemer. Hvis låntakeren får problemer med å tilbakebetale lånet, er det imidlertid viktig å handle raskt for å sikre verdier.

Les mer

Gjeldsproblemer – ta tak i dine gjeldsproblemer

Publisert: 05.08.2015

Hvis du har gjeldsproblemer, er det viktig å ta kontakt med kreditorene så raskt som mulig og forhandle om en betalingsordning. Jo lenger du venter, desto vanskeligere blir det å finne en løsning, og kostnadene øker.

Les mer