Trygderettigheter

Rettigheter som gravid på AAP

Publisert: 27.08.2018

Jeg er en enslig kvinne, som er i omskolering via NAV etter lang tids sykdom. Nå er jeg blitt gravid og lurer på hvordan det fungerer med AAP og bidragsordninger til enslige foreldre og skolegang. Jeg studerer i dag 50 % og har 50 % støtte fra Lånekassen. Kan jeg opprettholde de ordningene jeg i dag har når jeg får barn, eller er det andre ordninger jeg må søke om, eventuelt når i svangerskapet søkes de om?

Les mer

Innmelding i folketrygden

Publisert: 01.03.2016

Jeg er norsk statsborger, utmeldt av folketrygden grunnet arbeid i utlandet og er lønnet av utenlandsk arbeidsgiver. Jeg betaler ikke pensjon eller arbeidsgiveravgift til Norge. Jeg har fremdeles bopel og familie i Norge. Dette har vært status de to siste årene. Før disse to årene har jeg vært medlem av folketrygden og i fast arbeid i 37 år. Hva må til for å melde seg inn i folketrygden igjen? Hva skjer dersom NAV er alternativet ved hjemreise?

Les mer

Taper trygderettigheter ved flytting

Publisert: 28.10.2015

Hvis du flytter til utlandet, mister du medlemskapet i folketrygden. Det betyr at du mister retten til trygd og stønader fra Norge og må betale full pris hvis du skulle havne på sykehus under opphold i Norge.

Les mer

Helsehjelp – utvandrere må betale for helsehjelp i Norge

Publisert: 05.08.2015

Hvert år blir en rekke nordmenn som har flyttet hjem fra utlandet og havner på sykehus i Norge, overrasket av en stor regning fra den norske stat. Den samme regningen får norske kvinner som har bosatt seg i utlandet og velger å komme hjem for å føde barn.

Les mer

Folketrygden – utenlandsstudenter må sjekke folketrygden

Publisert: 05.08.2015

Norske utenlandsstudenter uten stipend og lån fra Lånekassen må betale for frivillig medlemskap i folketrygden hvis de vil beholde trygderettigheter og retten til gratis helsehjelp i Norge. Studenter med stipend og lån fra Lånekassen beholder alle rettigheter mens de studerer i utlandet.

Les mer