Trygderettigheter

Rettigheter som gravid på AAP

Publisert: 27.08.2018

Jeg er en enslig kvinne, som er i omskolering via NAV etter lang tids sykdom. Nå er jeg blitt gravid og lurer på hvordan det fungerer med AAP og bidragsordninger til enslige foreldre og skolegang. Jeg studerer i dag 50 % og har 50 % støtte fra Lånekassen. Kan jeg opprettholde de ordningene jeg i dag har når jeg får barn, eller er det andre ordninger jeg må søke om, eventuelt når i svangerskapet søkes de om?

Les mer

Innmelding i folketrygden

Publisert: 01.03.2016

Jeg er norsk statsborger, utmeldt av folketrygden grunnet arbeid i utlandet og er lønnet av utenlandsk arbeidsgiver. Jeg betaler ikke pensjon eller arbeidsgiveravgift til Norge. Jeg har fremdeles bopel og familie i Norge. Dette har vært status de to siste årene. Før disse to årene har jeg vært medlem av folketrygden og i fast arbeid i 37 år. Hva må til for å melde seg inn i folketrygden igjen? Hva skjer dersom NAV er alternativet ved hjemreise?

Les mer

Taper trygderettigheter ved flytting

Publisert: 28.10.2015

Hvis du flytter til utlandet, mister du medlemskapet i folketrygden. Det betyr at du mister retten til trygd og stønader fra Norge og må betale full pris hvis du skulle havne på sykehus under opphold i Norge.

Les mer

Trygderettigheter ved utenlandsopphold

Publisert: 12.10.2015

Hvis man flytter til Dubai hvor det er nullbeskatting og lønnen er lagt opp til at det ikke skal trekkes skatt av dette, hvordan blir det med beskatting til Norge? Hvis man melder utflytting til utlandet så må man beskatte av inntekt I tre fulle år til Norge? Og hva skjer med trygdegoder? Jeg har bodd i Norge frem til fylte 25 år. Hvordan funker ett års regelen? Er medeier i en hytte (33 prosent), ellers ingen inntekt eller bolig i Norge. Adresse og jobb har jeg i utlandet.

Les mer

Mister jeg medlemskapet i folketrygden?

Publisert: 02.10.2015

Mannen min vil studere i utlandet utenfor Eu. Jeg jobber i 100 prosent i en stilling i Norge, der jeg er 14 dager på og 14 dager av. Mister jeg medlemskapet i folketrygden hvis jeg bor i utlandet når jeg har fri? Regner med at jeg blir mer en seks måneder i utlandet med fridager og ferie.

Les mer

Helsehjelp – utvandrere må betale for helsehjelp i Norge

Publisert: 05.08.2015

Hvert år blir en rekke nordmenn som har flyttet hjem fra utlandet og havner på sykehus i Norge, overrasket av en stor regning fra den norske stat. Den samme regningen får norske kvinner som har bosatt seg i utlandet og velger å komme hjem for å føde barn.

Les mer

Folketrygden – utenlandsstudenter må sjekke folketrygden

Publisert: 05.08.2015

Norske utenlandsstudenter uten stipend og lån fra Lånekassen må betale for frivillig medlemskap i folketrygden hvis de vil beholde trygderettigheter og retten til gratis helsehjelp i Norge. Studenter med stipend og lån fra Lånekassen beholder alle rettigheter mens de studerer i utlandet.

Les mer