Trygdemisbruk

Tilbakebetaling av trygd – kort frist for tilbakebetaling av trygd

Publisert: 05.08.2015

Arbeids- og velferdsetaten, Helsedirektoratet eller organ underlagt Helsedirektoratet kan kreve tilbakebetaling hvis du har fått utbetalt for mye i trygd. Tidsfristen for betaling er kort, og du må som regel betale tilbake, selv om feilen ligger hos NAV. Advokatene råder deg til å ta en grundig sjekk av utbetalingen. Du bør kontakte trygdekontoret dersom du mener du har fått en ytelse du ikke har krav på.

Les mer