Trygd og stønad

Uførepensjon – mange får nei til uførepensjon

Publisert: 11.08.2015

Mange nordmenn får avslag på søknad om uføreytelser. Årsaken er gjerne at NAV mener at kravet til arbeidsrettede tiltak ikke er oppfylt. Det oppstår ofte uenighet om hvorvidt tiltaket som er gjennomført er hensiktsmessig.

Les mer

Tilbakebetaling av trygd – kort frist for tilbakebetaling av trygd

Publisert: 05.08.2015

Arbeids- og velferdsetaten, Helsedirektoratet eller organ underlagt Helsedirektoratet kan kreve tilbakebetaling hvis du har fått utbetalt for mye i trygd. Tidsfristen for betaling er kort, og du må som regel betale tilbake, selv om feilen ligger hos NAV. Advokatene råder deg til å ta en grundig sjekk av utbetalingen. Du bør kontakte trygdekontoret dersom du mener du har fått en ytelse du ikke har krav på.

Les mer

Stønad til bil – mange tvister om stønad til bil

Publisert: 05.08.2015

Reglene for stønad til bil gir rom for en rekke fortolkninger og et betydelig skjønn. Advokater med erfaring innen trygderett forteller at det ofte oppstår tvister i forbindelse med søknader om stønad til bil.

Les mer
1 6 7 8