Trygd og stønad

Pensjon når man har jobbet i utlandet

Publisert: 15.10.2020

Har bodd i USA i 32 år. Tenker å flytte hjem til Norge, er norsk statsborger har, fått jobb i Norge. Har jobbet en del i Norge ca 5 år og da skattet til Norge. Vil jeg opparbeide tilleggspensjon? Jeg er 62 år. Hvor lenge må jeg jobbe for å komme inn i det norske velferdssystemet?

Les mer

Beregning av pensjon ved gradert uførhet

Publisert: 06.10.2020

Stiller et spørsmål som det er vanskelig å få et skikkelig svar på andre steder. Er i ferd med å få en gradert uføre i januar. Jeg har hørt at man kun opparbeider pensjon når man jobber minst 50 %. Vil da ha en 40 % uføredel.

Les mer

Avslag på dagpenger

Publisert: 06.10.2020

Jeg var arbeidsledig og registrert hos Nav og søkte om dagpenger i mai. Jeg fikk avslag fra Nav fordi de ikke godkjente dokumentene som ble gitt av min tidligere arbeidsgiver. Etter det ble jeg kontaktet av en rådgiver fra Nav og veiledet meg om hva slags papirer jeg trengte fra min tidligere arbeidsgiver og ba meg søke på nytt. Jeg fikk papirene og søkte på nytt i august, og det ble godkjent av Nav, men bare fra august, ikke fra mai. Er jeg kvalifisert for disse dagpengene fra mai eller august?

Les mer

Stønader i Norge når man flytter hjem fra EØS-land

Publisert: 06.10.2020

Jeg er alenemor til min datter på 5 år, vi bor i annet EØS-land. Flyttet hit med min mor da jeg var 13 år. Nå vil vi gjerne flytte hjem til Norge. Både jeg og min datter er norske statsborgere med norsk pass. Far betaler ikke bidrag, da han ikke har erkjent sin datter. Via retten er jeg tilkjent eneomsorgen. Mitt spørsmål er altså: hva er mine rettigheter og plikter som alenemor, og hva kan jeg eventuelt forvente av hjelp økonomisk sett?

Les mer

Forlengelse av ung ufør

Publisert: 06.10.2020

Er uføretrygdet etter en bilulykke i 1988, men for et år siden fikk jeg diagnosen add/adhd. Tenkte å søke om ung ufør. Er dette vanskelig å få innvilget?

Les mer

Straff for urettmessige trygdeytelser

Publisert: 28.09.2020

Hvis en person har mottatt urettmessig trygdeytelser fra Nav (som enslig forsørger, uten og være de) hvor lenge etterpå kan vedkommende straffes for dette? Eller få krav om tilbakebetaling av utbetalt stønad?

Les mer

Etterlattepensjon og uføretrygd

Publisert: 28.09.2020

Lurer på om etterlattepensjon og privatpensjon kan gjøre at NAV reduserer uførepensjon?

Les mer

Hvem skal skrive søknader til NAV?

Publisert: 17.09.2020

Jeg har godkjent yrkesskade og er i forbindelse med menerstatning prosessen. Fra sykepenger gikk til AAP. Lurte på når man har advokat i saken sin hvem som søker, skriver søknaden og sender alle de nødvendige papirene til NAV? Skadelidte eller bistandsadvokat?

Les mer

Fullmakt for å få mors pensjon

Publisert: 27.08.2020

Min mor er bosatt i utlandet (EU) og har en alderpensjon på 1300 kr per måned fra NAV. Hun er syk og vil gjerne skrive en fullmakt, slik at jeg får hennes pensjon på min konto og jeg tar vare på hennes pensjon og tar pengene til henne når jeg reiser ellers hun frykter svindel ( er psykisk syk). Er det lovlig? Hvor skal vi går for å skrive fullmakten?

Les mer

Trygderettigheter når man starter eget firma

Publisert: 24.08.2020

Det gjelder trygderettigheter. Har jobb i et privat firma, men tenker å bygge opp en kunstbedrift på sikt. Jeg må opparbeide meg nettverk av gallerier, før det kan gå bra økonomisk. Før det er det for det meste utlegg. Men det er et lite dilemma, om man ikke har eget foretak, blir man ikke tatt seriøst. Så derfor har jeg startet et foretak, som skal opparbeides, imens jeg jobber, en stund. Kan jeg miste mine trygderettigheter/ledighetstrygd, om jeg mister jobben, når jeg har foretak?

Les mer
1 2 3 13