Trygd og stønad

Har jeg rett til sykepenger som vikar?

Publisert: 27.11.2017
Emneord: ,

Jeg jobber som vikar; har jeg krav på sykepenger fra arbeidsgiver de første 16 dagene?

Les mer

Avkorting av enkepensjon

Publisert: 20.11.2017

Har en venn som er samboer med ei som har enkepensjon fra tidligere forhold. Kan hun begynne å jobbe og hva skjer med hennes enkepensjon? Avkorting?

Les mer

Egenmelding i karantenetid

Publisert: 03.11.2017

Jeg har vært gradert sykemeldt i snart ett år. Jobber nå 80 %. Har hatt møte med HR-sjefen. Hun mener at etter maks dato for sykemelding må jeg jobbe 26 uker for å få rett til ny sykemeldingsperiode fra NAV. Dette stemmer jo. Men hva med egenmelding? Hun mener man ikke kan bruke egenmelding i den perioden heller. Gjelder ikke 26 ukers karantene kun NAV? Kan man bruke egenmelding etter ett års sykemelding? Og få betalt for de dagene?

Les mer

Avslag på yrkesskadeerstatning

Publisert: 25.10.2017

Jeg ble utsatt for en yrkesskade i for en stund tilbake. Skaden ble kvalifisert som en yrkesskade etter NAVs vurdering, men jeg fikk avslag på yrkesskadeerstatning. Etter forsikringsselskapets vurdering var ikke yrkesskaden årsaken til senere plager og inntektstap, men en tidligere artrose. Dette mener jeg er helt feil. Hvordan kan jeg gå videre for å klage på dette vedtaket?

Les mer

Påvirker arv trygdeytelser?

Publisert: 19.10.2017

Hvordan påvirker forskudd på arv mottakelse av ytelser (AAP) fra NAV?

Les mer

Trygderettigheter i Norge når man flytter til Danmark

Publisert: 18.10.2017

Min mor 71 år, som ble enke ifjor, har en leilighet på Hamar og ett sommerhus i Danmark. Hun vurderer å selge leiligheten og flytte til sommerhuset i Danmark. Det hun lurer på er om hva slags rettigheter hun har i forhold til pensjonsutbetaling, skatt og hvem hun skal skatte til.

Et annet spørsmål er hvis hun skulle bli syk og ønsker å komme hjem til Norge for behandling/ sykehjem. Har hun da samme rettigheter som nå? Og burde hun ha en adresse her i Norge hvis hun flytter til Danmark?

Les mer

Får ikke lønn av arbeidsgiver etter sykedager

Publisert: 13.10.2017

Jeg får ikke lønn denne måneden av arbeidsgiveren min. Alle andre i lokalet har fått lønn, men ikke jeg. Jeg har vært syk en del, men har også jobbet en del. Og jeg veit at jeg skal ha penger for de dagene jeg har jobbet. Har arbeidstaker lov til å ikke gi meg lønn da jeg har vært borte tilsammen 12 dager i en lønningsperiode på 1 mnd?

Les mer

Får lavere timebetaling som sykemeldt

Publisert: 13.10.2017

Jeg er nå sykemeldt og har fått utbetalt sykepenger av arbeidsgiver de første 2 ukene. Har han lov til å redusere lønnen min fra opprinnelig 235 kr per time og 12-timers dager? Jobber turnus. Det jeg har fått utbetalt av arbeidsgiver er 190 kr per time og 7,5time per dag. Er dette lov eller skal han utbetale etter det jeg i gjennomsnitt har hatt siste tiden?

Les mer

Syk mor vil flytte hjem til Norge

Publisert: 20.06.2017

Min mor flyttet til USA i 1998 for å bo nær meg og min familie. Hun er nå etter sykdom avhengig av andre og har måttet bli tatt hånd om av meg i mitt hjem de siste fem årene da hun er mentalt redusert. Hun betaler ca. $600/måned for helseforsikring her, men denne dekker ikke sykehjemsplass. Pris for å bo på sykehjem her er mellom $4-10 000 per måned, langt mer enn hun har i inntekt.

Hun ønsker selv å flytte hjem til sitt hjemland og jeg selv er utslitt etter fem år med omsorg 24 timer i døgnet. Hvordan kan jeg hjelpe henne å komme hjem? Hun vil ha behov for sykehjemsplass med det samme hun lander. Hun er norsk statsborger og får sin pensjon i fra Norge.

Les mer

Dagpenger når man får alderspensjon

Publisert: 09.06.2017

Er 62 år og mottar pensjon fra folketrygden (100 % og AFP privat sektor samt en uførepensjon fra Storebrand 60 % ufør). Har jeg rett på dagpenger fra NAV?

Les mer
1 2 3 8