Trygd og stønad

Får ikke dagpenger pga stengte grenser og utenlandsopphold

Publisert: 18.06.2021

Jeg er tysk statsborger. Jeg fikk arbeidsferie og reiste til Marokko 18.02.2020. Jeg fikk ikke returnert på grunn av stengt grenser. På grunn av covid ble jeg permittert og søkte online for dagpenger imens jeg var permittert. Nav har ikke vurdert det for dagpenger og jeg må betale tilbake forskudd. Det skrives på vedlegg følgende: Vi gjør oppmerksom at for å ha rett til dagpenger må medlemmet oppholde seg i Norge. Dette følger av folketrygdloven §4-2.

Les mer

Søker advokat med kompetanse på trygd og stønad

Publisert: 10.06.2021

Jeg søker en advokat som er spesialisert på NAV-klager.

Les mer

Får ikke sykepenger for tilbakedatert sykemelding

Publisert: 31.05.2021

Har jeg rett til sykepenger hvis jeg har sendt min sykemelding 27 dager etter at jeg var syk? Jeg var syk fra 15. april - 30. april og jeg gav beskjed til arbeidsgiveren muntlig og skriftlig. Da min lønn kom 25. mai så jeg at jeg ikke har fått sykepenger. Arbeidsgiver sa at jeg har ikke rett til sykepenger pga. tilbakedatert sykemelding. Men jeg har kontaktet min lege og har nå fått godkjent sykemelding for den perioden. Men arbeidsgiver nekter å gi meg sykepenger. Hva skal jeg gjøre?

Les mer

Klage til NAV etter at søknad om dagpenger ikke ble mottatt

Publisert: 27.05.2021

Jeg registrerte meg som arbeidssøker hos NAV 12. mars, og søkte dagpenger (trodde jeg). Jeg har fylt ut meldekort hver 14. dag, oppdatert CV og ventet på vedtak om dagpenger. Pga. korona ventet jeg 6-7 uker før jeg etterlyste dette vedtaket. Jeg fikk så vite at søknad aldri var mottatt, og at jeg måtte søke på nytt. Det gjorde jeg, og har nå fått innvilget dagpenger fra 12. mai. Nå er ikke jeg permittert lenger, brukt opp sparepenger og ser ut å ha tapt kr. 25000,-. Er det verdt å klage?

Les mer

Tilkallingsvikar får ikke dagpenger

Publisert: 05.05.2021

Jeg spør for en vedkommende. Hun forklarer meg at hun jobbet som en ringevikar på en skole, men ikke hverdag og inntekten er ikke så bra siden det er ustabilt lønn. Nå jobber ikke hun der lenger, og har søk om dagpenger, men NAV nekter og sier at hun må spørre dattera om penger, og dattera har ikke jobb selv og får dagpenger, men klarer ikke å bidra hjemme siden hun har så mye gjeld å betale. Så spørsmål er at har hun krav på dagpenger eller andre penger eventuelt fra nav? Hun har ikke inntekt.

Les mer

Pensjonssparing fra arbeidsgiver

Publisert: 26.04.2021

Jobber i en frivillig organisasjon i 100 % årskontrakter (jeg er 25 år +). Startet i fjor. Fikk dette året beskjed om at de skulle starte å spare pensjon for meg. Har jeg krav på spart pensjon fra i fjor? Fra dagen jeg startet?

Les mer

Påvirker pengegaver dagpenger og sosialhjelp?

Publisert: 07.04.2021

Vi er et ektepar som nylig har solgt vår bolig for en god pris. Vi planlegger å kjøpe bolig til vår datter for ca 4 millioner, hvorav noe skal være forskudd på arv og noe skal være lån fra mor. Vår datter leier nå bolig i Oslo. Hun er permittert fra jobben, men regner med å komme tilbake i jobb i løpet av sommeren. Vil forskudd på arv og lån fra mor påvirke hennes rett til dagpenger fra NAV, eller økonomisk sosialhjelp hvis hun mister jobben? Hvordan vil eierforhold og lånegrad påvirke dette?

Les mer

Inngår provisjon i pensjonsgrunnlaget?

Publisert: 22.03.2021

Jeg har en ansettelseskontrakt med mållønn. 200 000,- er avhengig av min faktureringsgrad, og avregnes kvartalsvis. I de 11 årene jeg har vært ansatt har jeg alltid ligget godt over de 200 000,-. Arbeidsgiver mener denne provisjonen ikke skal inngå i pensjonsgrunnlaget/innskuddet. Dette mener jeg er feil, da provisjonen følger en fast plan, er vesentlig, og er en del av mållønn. Hva mener dere? Og, kan dere bistå i en eventuell prosess mot arbeidsgiver?

Les mer

Flytte tilbake til Norge

Publisert: 17.03.2021

Har bodd i Thailand i 20 år grunnet klimaforandring for å bli kvitt rygg og ledd plager fra kulde. Ønsker nå og flytte hjem til Norge siden jeg har pådratt meg andre plager som skyldes alderdom. Er 62 år gammel. Jeg ønsker samtidig å bli medlem av folketrygden raskest mulig, men vet ikke om dette lar seg gjøre da jeg har vært bortreist så lang tid. Hvilken fremgangsmåte vil være best for meg?

Les mer

Sykmeldt mens man bor i utlandet

Publisert: 08.03.2021

Jeg bor i EØS-utlandet og er for tiden sykemeldt fra jobben min i Norge (for norsk firma). Jeg får sykepenger fra NAV. Sjefen vil nå si meg opp pga. oppdragsmangel/nedbemanning. Hva gjelder i min situasjon? "Forblir" jeg i NAV så lenge jeg er sykemeldt eller må jeg henvende meg til trygdemyndigheter i hjemlandet når oppsigelsen trer i kraft?

Les mer
1 2 3 15