Trygd og stønad

Rettigheter etter endring i folketrygdeloven

Publisert: 30.07.2019

Hva skjer med rettigheter man hadde etter folketrygdlovens §3-21 da denne ble opphevet? På 80-tallet ble jeg utredet hos lege på oppdrag fra den daværende Trygdeetaten. Legen fastslo en varig skade som skrev seg tilbake til før fylte 16 år, og at min arbeids- og inntektsevne, og dermed opptjening av pensjonsrettigheter, som følge av dette var nedsatt. Jeg fikk opplyst fra mitt lokale trygdekontor at jeg var tilkjent 2 tilleggspoeng i folketrygden etter FTL §3-21, som skulle kompensere for det.

Les mer

Klage på NAV-avslag

Publisert: 17.06.2019

Jeg fikk et avslag fra Nav klageinstans. Skal ny klage sendes trygderetten? Hva bør en klage videre inneholde? Risikerer jeg noe hvis jeg taper en sak i trygderetten? Noe økonomisk? Kan jeg køyre en sak i trygderetten uten advokat?

Les mer

Får ikke sykepenger

Publisert: 13.06.2019

Jeg ble permittert "frivillig" på dagen og sykemeldt og jeg har ikke fått annet enn feriepenger nå i mai. Dette er over 7 måneder siden uten lønn eller sykepenger.

Les mer

Redd for å miste medlemskap i folketrygden

Publisert: 03.06.2019

SAK-pensjonist og medlemskap i folketrygden, helsedelen. Mine livsinteresser er på Sola med hus og familie rundtom, ingen annen fast eiendom. Også i folkeregister her i 50 år. I følge nordisk konvensjon er det vel her jeg regnes som bosatt, selv om jeg er 4-5 mnd i EØS og 2-3 mnd i Norden. Oppholdet i Norden går vel foran 6 mnd i året-regelen, slik at bare EØS-tiden gjelder som bosatt i utlandet? Betaler trygdeavgift over skatt. Hva kan gjøres hvis jeg mister medlemskap grunnet for mange utenfordager?

Les mer

Kan arbeidsgiver nekte å betale ut sykepenger?

Publisert: 27.03.2019

Kan en arbeidsgiver nekte å betale ut sykepenger de første 16 dager?

Les mer

Fått beskjed om å gå av med pensjon tidlig

Publisert: 27.03.2019

Jeg er 65 år og regionsjef i et privat firma. Nå vil våre eiere avvikle min jobbfunksjon. Min sjef (daglig leder) spør meg om jeg kan gå av med pensjon nå.

Jeg er frisk og har lyst til å stå i jobb fram til minst fylte 67. Hvilke rettigheter og muligheter har jeg? Hva vil være et normalt kompensasjonskrav i forbindelse med en to år for tidlig avgang?

Les mer

Får ikke pensjon fra tidligere arbeidsgiver

Publisert: 26.03.2019

Jeg oppdaget for en stund tilbake at tidligere arbeidsgiver ikke har betalt inn pensjon på meg. Han hadde et enkeltmannsforetak som nå er avsluttet. Jeg konfronterte han med dette over tlf men han mente at summen (7500 kr) var så ubetydelig at det burde jeg ikke bry meg om, og at firma hans er nå historie. Jobbet der fra 2009-2012. Hvordan kan jeg kreve disse pengene?

Les mer

Sykepenger i oppsigelsestiden

Publisert: 20.03.2019

Hvis en ansatt sykemelder seg samme dag som hun sier opp, hvor lenge vil arbeidsgiver måtte betale sykepenger?

Les mer

Grunnlag for sykelønn som deltidsansatt

Publisert: 30.11.2018

Har arbeidet i tre måneder i omsorgsbolig som tilkallingsvikar hos en privat aktør. Har arbeidet 90-100 % stilling. Avtaler for hver måned om gangen. I tillegg har jeg arbeidet som tilkallingsvikar i over mange mnd. hos en offentlig arbeidsgiver. Sporadiske vakter men i de siste 4 ukene ikke lenger enn 14 dager mellom hver vakt. Ingen avtalte vakter fremover. Hva vil grunnlaget for sykelønn fra NAV være, etter arbeidsgiverperioden? Vil grunnlaget være inntekten fra begge aktører?

Les mer

Sykemeldt mens deltidskontrakt utløper

Publisert: 14.11.2018

Jeg hadde en kontrakt på ca 52 % som gikk ut mens jeg var 100 % sykemeldt, og en fast kontrakt på ca 12 %, (så tilsammen ca 65 %). Nå har jeg bare den kontrakten på ca 12 % igjen og jeg er fortsatt 100 % sykemeldt. Jeg får sykepenger for hele den stillingen som jeg hadde da jeg ble sykemeldt. Hvordan vil det bli når jeg skal begynne på gradert arbeid igjen? Vil jeg fortsatt få sykepenger for hele den stillingen, eller vil det bare bli for den stillingsprosenten som jeg har igjen?

Les mer
1 2 3 7