Trær

Naboens trær skygger for solen

Publisert: 03.08.2017

Vi har kjøpt oss en nyoppført enebolig. Naboen bak oss har veldig høye trær. Vi har snakket med naboen om at vi ønsker at han tar tuppene av de høyeste trær som grenser til oss da disse dekker solen etter kl 16 og det blåser inn mye løv og kvister. Det er ikke snakk om å hogge ned trær. Naboen nekter da han er sint fordi det har kommet opp nye boliger og sier at vi ikke har rettighet til sol hele dagen, at det burde være nok med sol fra morgen til 16. Hva kan vi gjøre her? Og hva gjelder?

Les mer

Naboens trær er en fare for huset vårt

Publisert: 06.05.2016
Emneord: ,

Vi er nabo til en tomt hvor det bare er trær, og mange av dem står sånn til at de er til fare for huset vårt dersom de for eksempel blåser overende. Noen av dem er også døde, og et par av dem har allerede knekt, men heldigvis falt innover i skogen der. Vi har forsøkt å få kontakt med eier av tomten både per mail og telefon, men uten hell. Hvordan må vi gå frem for å få gjort dette uten at vi gjør noe straffbart, og uten at det koster oss noe å få eventuelle trær fjernet?

Les mer

Uenighet om trær gjerde og veirett i nabokonflikter

Publisert: 02.05.2016

Uenighet om trær, gjerder og veirett går igjen når nabokonflikter havner i rettssalen.

Les mer

Nabokonflikt – hogst av trær hos naboen

Publisert: 05.08.2015
Emneord: ,

Hans og Anne gikk til rettssak og krevde erstatning etter at hyttenaboen Erik hadde hugget 12 trær på deres eiendom. Etter to runder i retten ble Erik dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning.

Les mer