Trær og beplantning

Erstatning etter at nabo hugget ned trær

Publisert: 24.10.2018

I sommer hugget naboen 15 trær på min eiendom uten å spørre eller varsle. Jeg var bortreist da det skjedde. Kan jeg kreve erstatning i tillegg til å kreve beplantning?

Les mer

Advokathjelp for å fjerne naboens trær

Publisert: 07.06.2018

Naboen har løv- og bartrær på ca 12-15 meters høyde 1 meter fra tomtegrensen. Flere av trærne har greiner som henger inn på vår side av tomtegrensen. De har stor tomt og ville ved å følge naboloven fremdeles kunne ha mange store trær på sin tomt. Jeg har på en vennlig måte spurt om de kunne fjernes. Vi dynges ned av løv om høsten, særlig i trappegang, inngangsparti og takrenner. Dessuten blir det mye grønske på den siden av huset. Kan en skriftlig henvendelse fra en advokat være til hjelp?

Les mer

Naboens tujahekke er for høy og for nær huset

Publisert: 31.05.2018

Naboen har store tujatrær stående 0,5 til 1 meter fra tomtegrensa. De er snart høyere en huset mitt. Jeg må hvert år trimme de selv. Avstand til min nærmeste husvegg er 2 m. Har forsøkt å forklare problemet har også søkt hjelp i konfliktrådet, men de ville ikke møte. Er usikker på om jeg har en god sak å gå videre med. Det kan kanskje ende med store utgifter. De har også satt opp gjerde uten å måle tomta. Mine innsigelser og forslag til løsning ble ignorert.

Les mer

Regler for høyde på hekk

Publisert: 07.03.2018

I reguleringsplanen for boligområdet står følgende: «Hvor gjerder tillates, eventuelt påbys, skal disse ikke være høyere enn 0,85 m. Hekkbeplantninger i samme høyde kan tillates, i stedet for gjerde».

Ifølge min kommune behandles ikke hekker etter plan- og bygningslovens bestemmelser, og derfor ikke søknadspliktig. Kommunen vurderer derfor ikke klager på hekker. Er ikke reguleringsplanen rettslig bindende for alle parter, og har ikke kommunen plikt til å påse at reguleringsplanen følges?

Les mer