Tomtegrense

Naboen vil at garasje skal rives

Publisert: 12.10.2018

Vi har bodd 17 år i et hus hvor vår garasje står på tomtegrensen til naboen. Nå vil de ha den fjernet. Deres hus ligger på en tomt som er skilt ut fra vår etter at garasjen vår er bygget, så tomten er skilt ut for nærme vår garasje. Hva er reglene for slikt?

Les mer

Hvem eier parkeringsplassen?

Publisert: 29.05.2018

I følge Statens Kartverk er min eiendom 1070 m2. Naboen har innkjørsel og en liten parkeringsplass over min eiendom. Jeg har gått ut ifra at dette er min eiendom og ønsker å benytte parkeringsplassen. I grunnboksutskriften fant jeg ett målebrev fra 1980 for en parsell på 24 m2 som samsvarer med innkjørsel/parkering hvor det står at den skal sammenføyes med naboeiendommen. Dette er ikke oppdatert hos kartverket. Er målebrevet bevis for at handelen ble gjennomført, eller eier jeg fremdeles parsellen?

Les mer

Nabo mener han har rett til å bruke hage som ankomst

Publisert: 29.05.2018

Vi bor i et sameie (rekkehus) med eksklusiv bruksrett over vår del av utearealet (iht vår eierseksjon). Vår nabo har to innganger til sin enhet slik som loven krever. Han påberoper seg allikevel retten til å bruke vår hage/platting for å komme seg til og fra sin egen hage. Vi synes ikke noe om dette da vi føler at han krenker vårt privatliv. Hvilke rettigheter har vi da han nekter å etterkomme vårt ønske om at han skal bruke sin egen inngang til hagen?

Les mer

Uenighet om trær gjerde og veirett i nabokonflikter

Publisert: 02.05.2016

Uenighet om trær, gjerder og veirett går igjen når nabokonflikter havner i rettssalen.

Les mer

Uenighet om tomtegrense

Publisert: 18.05.2015

Min nabo mener bestemt at hans eiendom strekker seg over en kommunal vei, og inn på en plass jeg har parkert siden jeg har vært boende. Han har nå lagt svære steiner der som gjør det umulig å parkere. Jeg har kikket på tomtegrensen på nett, men jeg kan ikke se at hans påstander stemmer. Hvordan går jeg frem for og få målt opp dette helt korrekt?

Les mer

Eierseksjonssameie eller sameie?

Publisert: 20.02.2015

Vi kjøpte bolig i 2012. Nå har tidligere eier solgt andre halvdel av huset til nye eiere. De sier at den ene siden av eiendommen er deres, selv om det står i salgskontrakten at vi har felles hage. Ny eier mener at arealet er tinglyst. Nå er det ikke plen, men grus på den andre siden. Er det ikke fortsatt definert som hage? Om så vist Hagen er tinglyst timelønn to boliger, skulle ikke dette stått i salgskontrakten. I kontrakten står det Hage/Utearelae = felleshage.

Les mer