Tomtefeste

Tomtefeste – nye regler om regulering av festeavgift

Publisert: 20.08.2015

Det er innført nye regler om regulering av festeavgift ved forlengelse av feste til bolighus og fritidshus fra 1. juli 2015.

Les mer

Tomtefeste – usikkerhet om forlengelse av tomtefeste

Publisert: 24.06.2015

Den europeiske menneskerettsdomstol kom i 2012 til at tomtefesteloven § 33 om rett til å forlenge festeforholdet til samme leie som tidligere når festeavtalen utløper, er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Stortinget har derfor vedtatt en midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolig- og fritidshus (lov nr. 89/2012), som foreløpig skal gjelde til 1. juli 2014.

Les mer