Tinglyse

Faktureres for kommunale avgifter på tinglyst parkeringsplass

Publisert: 26.10.2018

Sameiet vårt har en tinglyst evigvarende bruksrett på X antall parkeringsplasser i nabobygget tilhørende et annet sameie. I tinglyst dokument fremgår det at vi er ansvarlig for en forholdsmessig andel av utgifter til drift, vedlikehold og påkostninger av carportanlegget. Vi faktureres følgelig for brøyting, strøm, vedlikehold som er forståelig nok. Spørsmålet er om det er vanlig i slike tilfeller å fakturere kommunale avgifter, eiendomsskatt og vann avgift samt forsikring med en prosentandel?

Les mer

Ønsker å tinglyse parkeringsplass ved rekkehus

Publisert: 26.10.2018

Vi bor i et rekkehus, endeleilighet med tilsammen 6 i rekken. Vi har fått tegninger av kommunen som viser at vi alle 6 eier hver vår del på hver sin side av rekkehuset. Siden ved oss benyttes ikke til noe og er heller ikke ivaretatt av noen. Vi ønsker og plane ut, legge belegningsstein og ha mulighet til å parkere vår bil der. Vi ønsker også å tinglyse det (at vi kan parkere en bil der), da vi tar på oss full kostnad om å gjøre dette i stand. Hvordan går man frem?

Les mer

Spørsmål rundt eierforhold av seter

Publisert: 25.09.2018
Emneord: ,

Tenkte jeg ville stille et spørsmål angående eiendom. Min bestefar hadde i sin tid en seter, og hans bror hadde områdene rundt. Dette ble kjøpt av min bestefar, hvor vi har papirer på området han har kjøpt fra sin bror og kjøpssum. Hans bror døde plutselig og området er ikke tinglyst, dette er snakk om flere tiår siden. Hva gjelder her ettersom vi har papirer på at min bestefar har kjøpt eiendommen, og nå er i sønnen til hans brors eie. Min bestefar døde for noen år siden, jeg eier i dag setra.

Les mer

Vedlikehold på tinglyst gangsti

Publisert: 28.08.2018

Hvor bred er en tinglyst gangsti? Tinglyst 1963. Hvilke rettigheter rundt vedlikehold har man på ovennevnte gangsti? Da gangstien ble tinglyst var dette beite for sauer i sin tid og det er denne stien vi bruker per dag. Har man lov å klippe ned brake, eventuelt trær som har gjort gangstien ufremkommelig?

Les mer

Tinglysing av testament

Publisert: 02.08.2018

Jeg og min samboer har felles voksne barn. Vi vil skrive et testamente slik at den lengst levende kan sitte i uskiftet bo. Kan vi skrive dette selv og få vitner til å underskrive? Må det tinglyses?

Les mer

Avslag på leilighet med tinglyst borett

Publisert: 01.08.2018
Emneord: , ,

Min mormor har 3 barn. Hun ønsker å selge sin leilighet til den ene sønnen. Dette tenkes å gjøre uten innhentet takst og med en tinglyst borett for henne ut livet. Mormor er 99 år. Heftelsen ved denne eventuelle boretten gjør at sønnen mener at han bør få et avslag på kjøpesummen på en million kroner. Finnes det noen lovhjemmel som kan rettferdiggjør en slik sum? Tenker selvsagt her på mormors langt over gjennomsnittet levealder.

Les mer

Tinglyse et gjeldsbrev uten sikkerhet i fast eiendom

Publisert: 03.07.2018
Emneord: ,

Kan vi tinglyse et gjeldsbrev uten sikkerhet i fast eiendom?

Les mer

Eier hus med eks-kona

Publisert: 26.06.2018

Jeg er skilt fra min kone etter 30 års ekteskap. Ved skilsmissen delte vi alle eiendeler bortsett fra huset. Min fraskilte kone skulle få bo gratis i vårt felles hus mot at hun stod for vedlikeholdet. Vi skrev et felles dokument på at vi eide huset sammen men hun kunne bo i huset vederlagsfritt mot at hun vedlikeholdt huset. Det er ikke lån på huset. Problemet er: Vi har skriftlig avtale på at vi eier huset sammen, men bare min eks-kones navn står på skjøtet. Må jeg få tinglyst nytt skjøte?

Les mer

Ankringsrett er ikke tinglyst

Publisert: 15.06.2018

I skjøtet til hytten vår står det i pkt 6 - Andre avtaler (som ikke skal tinglyses) at vi har rett til bøye for ankring av båt i viken rett nedenfor oss. Bøyen ligger forankret før marbakken på ca 2-3 meters dyp hos grunneier som hyttetomten er delt utifra. Det er ingen uenighet eller til hinder for ferdsel.

Men denne båtretten er altså ikke tinglyst. Er det vesentlig forskjell i en slik skriftlig avtale og en tinglyst rett? Kan en eventuell ny eier/arving motsette seg bruken av hans sjøeiendom?

Les mer

Vil asfaltere felles vei – naboen nekter

Publisert: 12.06.2018

Vi har tinglyst veiavtale med nabo om felles vei. Blant annet gjelder :"Felles anleggslengde dekkes hver av brukerne 50 % hver til anlegg og opparbeidelse med asfaltering." Nå vil ikke nabo asfaltere. Ikke før om noen år. Kan vi likevel bestille asfaltering og be firmaet sende 50 % av regningen til begge brukere, på bakgrunn av avtalen? Huset hans ble ferdig for to år siden nå. Det står at avtalen er bindende for nåværende og fremtidige eiere og tinglyses som heftelse. Vårt hus ble ferdig i 2015.

Les mer
1 2 3 6