Tinglyse

Vil borett redusere verdien på boligen?

Publisert: 07.12.2020

Jeg og min far eier felles bolig sammen. Nå skal jeg kjøpe ut min far. Jeg skal gi min far boplikt i tinglysningen, da han sitter i uskifte. Har hørt at man kan dra fra verdien på verditaksten ved kjøp av boligen. Han er i dag 80 år. Vil dette også kunne påvirke tinglysningsgebyret?

Les mer

Tinglyse pant i bil som privatperson

Publisert: 27.10.2020
Emneord: ,

Har tinglyst pant i bil som privatperson, bilen er blitt solgt til en forhandler som opplyser i annonse at det ikke er heftelser på bilen, hva gjør jeg? Dreier seg om over 300 000,-

Les mer

Bruksrett og tinglysing av vei

Publisert: 21.09.2020

Vi har en etablert bruksrett til veien frem til vår eiendom, men denne veiretten er ikke tinglyst. Arealet på veien er 185 m2. Vedk. grunneier av veien er død. Har snakket med arvinger og de er villige til å tinglyse. Men de er svært mange i flere ledd. Vedk. grunneier var gift 2 ganger, og arvinger lurer på på om de alle må signere, da dette vil medføre mye arbeid.

Les mer

Bør testament tinglyses?

Publisert: 01.07.2020

Bør testament tinglyses?

Les mer

Overføre halve boligen til kone

Publisert: 03.04.2020

Ønsker å overføre min 1/2 av bolig til min kone som gave. Er det noe mer en skjøte (sendes kartverket) og ektepakt(tinglyses i ekteskapsregistret) som vi må tenke på eller er dette nok?

Les mer

Tinglyse jaktrettighet

Publisert: 09.03.2020

Vurderer å overta landbrukseiendom med noe turisme, etter mine foreldre. Har et eldre søsken som ikke ønsker å ta over/drive videre. Men som fortsatt ønsker å bo på plassen og ha jaktrettigheter. Søsken leier per dags dato hus på gården av mine foreldre. Hvilke muligheter er det her? Kan man tinglyse en livsvarig jaktrett til en person?

Les mer

Kjøpt leilighet for mer enn tinglyst verdi

Publisert: 05.03.2020

Jeg kjøpte en leilighet for 2,7 mill. Jeg hadde 1,7 mill i egenkapital og lånte 1 mill av min stefar. Leiligheten kjøpte jeg av min stebror. Stefaren min tinglyste leiligheten for 1,7 mill. Nå ønsker jeg å selge leiligheten, uten å ha bodd der, og må derfor betale 22 % skatt av overskuddet fra salget. En advokat fortalte meg at hvis jeg beviser at jeg kjøpte den for 2,7 mill, så skal jeg ikke behøve å betale stigningen fra den tinglyste summen på 1,7 mill. Stemmer dette?

Les mer

Ønsker ikke å tinglyse boligkjøp fra bror

Publisert: 25.02.2020

Min bror og jeg arvet leilighet etter vår mor, og står registrert som eiere 50/50 i Kartverket. Nå skal jeg kjøpe ut min bror, men vi ønsker ikke å tinglyse dette. Det betyr at vi fortsatt vil stå med hver vår halvdel hos Kartverket. Er dette tilrådelig eller vil det ha konsekvenser for mine barn eller min brors barn dersom en av oss faller fra? Eller kan vi lage en egen avtale oss imellom som sier noe om at jeg og også mine barn har alle rettigheter til leiligheten dersom noe skulle skje.

Les mer

Trenger hjelp til å tinglyse tomt

Publisert: 22.11.2019

Jeg er medeier i en tomt. Arv. Jeg har fått kjøpt/ fått den av de andre. Nå ønsker jeg å få den tinglyst. Men jeg forstår ikke hva alt kartverket ønsker av papirer. Trenger hjelp, men ønsker ikke det skal koste så mye.

Les mer

Tidligere leietaker nekter å sende slettebegjæring

Publisert: 17.09.2019

Tidligere leietaker nekter å sende slettebegjæring på tinglyst leierett til Kartverket. Leieretten gjaldt et næringslokale fra 2000-2010, med mulighet for fornyelse. Den ble fornyet i ti år til. Fornyelsen ble ikke tinglyst. Tinglyst leierett lyder bare 2000-2010. Leieforholdet ble oppsagt av leietakeren med effekt 01.06.2019, med signerte oppsigelsesdokumenter. Dette mener Kartverket ikke er tilstrekkelig dokumentasjon. Er forliksrådet neste skritt?

Les mer
1 2 3 5