Tinglyse

Tinglysing når samboer kjøper seg inn i bolig

Publisert: 06.08.2019

Jeg har blitt samboer og det er meningen at jeg skal kjøpe meg inn i hennes bolig med 50 % da jeg har solgt min bolig. Hennes bolig har en verdi på ca 2,7 mill. Hun har et lån på 560 000,- og jeg har egenkapital på 1,9 mill. Kan vi skrive samboerkontrakt der det står at jeg eier 50 % av boligen, eller må det tinglyses og betale 2,5 % dokumentavgift?

Les mer

Hvordan tinglyse kjøpekontrakt

Publisert: 04.06.2019

Kan jeg tinglyse en kjøpekontrakt og hvordan gjør jeg det?

Les mer

Tinglyse verdier som særeie hos ny ektefelle

Publisert: 24.04.2019

Om man kan registrere (tinglyse) bolig og andre verdier som den nye ektefellens særeie mens man selv fortsatt er i live? Da sikrer man sin nye mann eller kone. Barn fra tidligere forhold får ingenting av den nye ektefellens særeie. Er dette mulig uten å komme i rettssak i ettertid?

Les mer

Leilighet er bare tinglyst på en samboer

Publisert: 24.01.2019

Har kjøpt bolig sammen med min samboer, men ser i etterkant at det er kun jeg som står oppført som eier av boligen. Men vi har begge 50/50 på lånet. Hvilke alternativer har man utenom å tinglyse, da man må betale høyt gebyr? Er samboerkontrakt eller testamente det beste i dette tilfellet?

Les mer

Leilighet er bare tinglyst på mor

Publisert: 24.01.2019

Av ukjent grunn ble borettslagsleiligheten til mor og far tinglyst bare i mors navn. Dette skaper utfordringer hvert år i forhold til rentefradrag da mor har minstepensjon og far må be om at rentene overføres til hans selvangivelse slik at han får mindre skatt. Hva skjer med far hvis mor dør først. Må han betale arveavgift? Er det lurt at de forsøker å tinglyse leiligheten på begge to? Eiendommen har økt i verdi siden de kjøpte. Vil det være kostbart å tinglyse igjen?

Les mer

Faktureres for kommunale avgifter på tinglyst parkeringsplass

Publisert: 26.10.2018

Sameiet vårt har en tinglyst evigvarende bruksrett på X antall parkeringsplasser i nabobygget tilhørende et annet sameie. I tinglyst dokument fremgår det at vi er ansvarlig for en forholdsmessig andel av utgifter til drift, vedlikehold og påkostninger av carportanlegget. Vi faktureres følgelig for brøyting, strøm, vedlikehold som er forståelig nok. Spørsmålet er om det er vanlig i slike tilfeller å fakturere kommunale avgifter, eiendomsskatt og vann avgift samt forsikring med en prosentandel?

Les mer

Ønsker å tinglyse parkeringsplass ved rekkehus

Publisert: 26.10.2018

Vi bor i et rekkehus, endeleilighet med tilsammen 6 i rekken. Vi har fått tegninger av kommunen som viser at vi alle 6 eier hver vår del på hver sin side av rekkehuset. Siden ved oss benyttes ikke til noe og er heller ikke ivaretatt av noen. Vi ønsker og plane ut, legge belegningsstein og ha mulighet til å parkere vår bil der. Vi ønsker også å tinglyse det (at vi kan parkere en bil der), da vi tar på oss full kostnad om å gjøre dette i stand. Hvordan går man frem?

Les mer

Spørsmål rundt eierforhold av seter

Publisert: 25.09.2018
Emneord: ,

Tenkte jeg ville stille et spørsmål angående eiendom. Min bestefar hadde i sin tid en seter, og hans bror hadde områdene rundt. Dette ble kjøpt av min bestefar, hvor vi har papirer på området han har kjøpt fra sin bror og kjøpssum. Hans bror døde plutselig og området er ikke tinglyst, dette er snakk om flere tiår siden. Hva gjelder her ettersom vi har papirer på at min bestefar har kjøpt eiendommen, og nå er i sønnen til hans brors eie. Min bestefar døde for noen år siden, jeg eier i dag setra.

Les mer

Vedlikehold på tinglyst gangsti

Publisert: 28.08.2018

Hvor bred er en tinglyst gangsti? Tinglyst 1963. Hvilke rettigheter rundt vedlikehold har man på ovennevnte gangsti? Da gangstien ble tinglyst var dette beite for sauer i sin tid og det er denne stien vi bruker per dag. Har man lov å klippe ned brake, eventuelt trær som har gjort gangstien ufremkommelig?

Les mer

Tinglysing av testament

Publisert: 02.08.2018

Jeg og min samboer har felles voksne barn. Vi vil skrive et testamente slik at den lengst levende kan sitte i uskiftet bo. Kan vi skrive dette selv og få vitner til å underskrive? Må det tinglyses?

Les mer
1 2 3 5