Testament

Finne testament

Publisert: 21.07.2020
Emneord: ,

En barnløs slektning (ugift, satt ikke i uskiftet bo) har laget et testamente. Hun sa flere ganger at dette er oppbevart hos en advokat. Hun døde i april etter et meget kort sykeleie. Utfordringen nå er at vi ikke vet hvilken advokat testamentet er oppbevart hos. Hvordan kan vi finne ut dette?

Les mer

Testament for sønn på 15

Publisert: 21.07.2020
Emneord: ,

Kan og behøver jeg som mor og aleneansvar for min sønn på 15 år skrive testament på hans vegne? Sønnen begynner å få en betydelig sum sparte penger, som jeg har spart for han. Skulle noe skje ønsker jeg ikke at far og søsken på farssiden skal arve halvparten av midler jeg har spart.

Les mer

Tilgodese barnebarna i testament

Publisert: 21.07.2020

Jeg har 2 barn og 7 barnebarn. Ønsker å tilgodese barnebarna i testamentet. Hvor stor andel av formuen kan fordeles på barnebarna?

Les mer

Arverett for fosterbarn

Publisert: 01.07.2020

Jeg og min bror er fosterbarn. Vår nylig avdøde fosterfar hadde skrevet testamentet der vi, ektefeller, barnebarn, nieser/nevøer er tilgodesett med like andeler. Vi har heldigvis en dyktig advokat/bostyrer som administrator. Huset ble umiddelbart avstengt og definert som dødsbo med «loven i hånd». Det burde vært en lov som sikret fosterbarn adgang til boet, innenfor en rimelig tid, for dette var svært opprivende for oss «nærmeste»!

Les mer

Testament før far blir senil

Publisert: 01.07.2020
Emneord: ,

Min far bor i omsorgsbolig, som blir gjort om til selveierleilighet en gang fra neste år av. Han lurer på om han kan skrive i et testamente at leiligheten skal over på meg, hvis han får hjerneslag eller ved en senere anledning blir "senil" i forkant før den blir gjort om til selveier? Han er over 90 år, og er engstelig for at det skal skje noe med han før avtalen er i orden.

Les mer

Mors rettigheter i arveoppgjør

Publisert: 01.07.2020

Mor er forlovet med X, som satt i uskiftet bo. X har nå fått verge. X har fått plass på sykehjem og leilighet skal selges av verge. Det foreligger et tinglyst testamente, som sier at mor skal arve alt innbo, samt den overskytende del av X sin pliktdelsarv. Vergen er advokat, og prøver å få til en ordning om deling av innbo mellom mor og barna. Resultatet er at mor nå skal kun blir tilgodesett med 3 eiendeler. Er dette lov, hva er praksis ift testamentet. Anbefaling fra dere videre?

Les mer

Avtale om at særkullsbarn skal arve likt

Publisert: 01.07.2020

Vi er samboere uten felles barn, men begge har særkullsbarn. Vi eier en felles bolig i lag. Er det lov til å få alle barna til å underskrive en avtale om at når lengstlevde er død, så skal alle barna arve likt? Vi har vært samboere i 30 år.

Les mer

Avtale om uskiftet bo

Publisert: 01.07.2020

Skal kjøpe bolig (50/50) med kommende ektemann. Vi skal ha særeie. Han er 10 år eldre enn meg (59) og har 3 barn fra tidligere forhold. Kan man lage avtale på at jeg kan sitte i uskiftet bo så lenge jeg lever, ved hans død?

Les mer

Bør testament tinglyses?

Publisert: 01.07.2020

Bør testament tinglyses?

Les mer

Ønsker ikke at familie og slekt skal arve

Publisert: 01.07.2020

Hvordan kan jeg sørge for at ingen i familien/slekten min kommer til å arve meg? Jeg er ikke gift og har ikke barn. Ved min bortgang kan jeg gi min bestevenninne fullmakt til å ivareta mine interesser? Hun vil også arve det meste jeg har.

Les mer
1 2 3 12