Testament

Ste-bestefar ønsker ikke at biologisk barn skal arve

Publisert: 07.01.2019

Har en ste-bestefar som har et barn som han ikke har hatt kontakt med gjennom oppveksten, som han ikke ønsker skal arve noe etter han. Han ønsker at hans samboer gjennom mange mange år skal arve det som blir etter han, slik at det som er igjen etter en begravelse skal gå til samboerens tre barn. Eventuelt om hun faller fra, skal pengene på kontoen hans gå til de samme tre barna når han forlater. Finnes det noen maler på testamenter som kan brukes?

Les mer

Hvordan utformer jeg et enkelt testamente?

Publisert: 07.01.2019
Emneord: ,

Hvordan utformer jeg et enkelt testamente, hva gjør jeg for å få det gyldig, og hvem plasserer jeg det hos?

Les mer

Testament når man ikke har livsarvinger

Publisert: 07.01.2019

Vi er et samboerpar som har bodd sammen i 36 år. Ingen av oss har barn, men min sambo har 1 bror som igjen har 1 sønn. Jeg har 1 søster som igjen har 3 barn. Vi har skrevet testamente hvor den av oss, som eventuelt blir gjenlevende, arver den andres part inntil død. Nå vi begge er døde er testamentet skrevet slik at 50 % går til nevø på samboers side og 50 % skal gå til nevøer og niese på min side.

Spørsmål: Er testamentet gyldig ved å testamentere den andres part fullt og helt?

Les mer

Testamentere alt til sønn

Publisert: 13.12.2018
Emneord: ,

Kan man skrive en testament slik vår eneste sønn kommer til å arve våre eiendom enten etter meg eller min mann har gått bort evt. ved vår skilsmisse. Hvor mye koster det for å skrive og hvor lenger for å skrive en slik testament?

Les mer

For lav verdi på hytte som ble gitt i forskudd på arv

Publisert: 10.12.2018

2 søsken. Foreldrene ønsker at barna skal arve tilnærmet likt. Den ene har fått en hytte i forskudd på arv. Hytteverdien ble satt til 2 millioner og den andre skulle også få 2 millioner ved senere arveoppgjøret. Det så likt ut på papiret men markedsverdien ble satt lavt og verdistigning ble ikke nevnt. Ved et salg tror en at verdien er 3 millioner. Kan foreldrene i ettertid bestemme ved testament at det er verdien av hytten ved død som skal gjelde?

Les mer

Funnet testamente etter skifteoppgjøret

Publisert: 10.12.2018

Etter at arveoppgjøret er gjennomført, har det dukket opp et testamente. Hvordan skal vi forholde oss til det nå som skiftet er gjennomført?

Les mer

Fordele arv på særkullsbarn

Publisert: 10.12.2018

Vi er gift, hun har to særkullsbarn og jeg har ett. Vi har ingen felles barn. Vi skal starte bedrift, og hun ønsker å sikre at barna arver like store deler av denne, dvs 1/3 til hver. Hun ønsker å løse dette ved at eierskapet er 33 % vs 67 %? Dette vil i så fall bety at jeg, ved ett eventuelt samlivsbrudd, kun får med meg 1/3 av verdien. Vil det være bedre å løse dette med testamentering, og kan vi i så fall dele arven på denne måten?

Les mer

Kostnad for samboerkontrakt og testamente

Publisert: 10.12.2018

Jeg lurer på hvor mye det koster for å skrive en samboerkontrakt og et testamente?

Les mer

Særeie på arv

Publisert: 27.11.2018
Emneord: , ,

Min far skal føre over noe eiendom på oss barn, vi er tre søsken. Jeg er den eneste som er gift og har sagt at jeg ønsker særeie på disse verdiene som han skal overføre da den etterhvert vil utløse en god del kapital. Hvordan kan vi enklest gjøre det i forhold til at det blir mitt særeie, holder det med et skriftlig dokument fra min far og mor? Og må det presiseres i avtalen at all kapital som kommer ut av denne eiendommen i form av salg/utleie skal være mitt særeie?

Les mer

Sette opp kontrakt for arv

Publisert: 27.11.2018

Vi har overført vår hytte til et av våre barn som forskudd på arv. Søsknene ble enige om at de andre får først samme beløp av arven når vi dør, og deretter deler de resten likt. Vi vil gjerne ha hjelp til å sette opp en kontrakt på dette, og hvordan den gjøres gyldig.

Les mer
1 2 3 11