Testament

Fordeling av arv i nytt ekteskap

Publisert: 13.05.2019

Hvis min nye kone kjøper seg inn i boligen jeg hadde før vi giftet oss: Hvilke rettigheter har mine barn fra første ekteskap om jeg dør først? Min nåværende kone har en datter. Jeg har ikke tenkt å adoptere henne.

Les mer

Ønsker å tilgodese nevøer i testamente

Publisert: 09.05.2019
Emneord: ,

Jeg er enslig, har en rimelig god formue, har en bror jeg ikke ønsker skal arve noe etter meg, men han har 2 sønner, mine nevøer og deres barn jeg ønsker skal arve meg.

Jeg kommer til å skrive testament. Må det fremdeles undertegnes av to vitner, eller er det nok at det skrives og oppbevares på et trygt sted? Hva hvis jeg gir disse to nevøene mine en kopi av testamentet, er tilrådelig?

Les mer

Ønsker ikke at arvinger skal snoke i private dagbøker

Publisert: 29.04.2019

Jeg ønsker å testamentere det jeg eier til en venn. Mitt spørsmål er ift opprydding av min bolig den dagen jeg dør. Og da tenker jeg på private ting, ikke møbler o.l. Jeg skriver bl.a dagbok, i tillegg til at jeg har masse private dokumenter. Dette er ting jeg ikke ønsker at noen som kjenner meg skal lese da det kan oppstå sårede følelser med det. Jeg ønsker bare at dette skal makuleres. Kan en advokat påta seg denne oppgaven mot betaling fra boet?

Les mer

Ønsker at samboer kan bli boende i huset ved den andre samboers død

Publisert: 16.04.2019

Vi er samboere, hun har to barn fra før og han har ett, det er ingen felles barn. Sammen eier vi et hus, med hver vår tinglyste halvpart. Det eneste vi ønsker er at gjenlevende ektefelle skal kunne fortsette å bo i huset så lenge hen lever og/eller ønsker å bo der uten å arve avdøde. Vi praktiserer særeie, slik at barn arver sin egen forelder etter siste ektefelles død. Vi gifter oss kun dersom dette er tvingende nødvendig for å kunne gjennomføre det tenkte arveoppgjøret. Er det gjennomførbart?

Les mer

Har svigermors nye samboer arverett?

Publisert: 04.04.2019

Svigermor eier alt, fått seg kjæreste, vi trodde de var samboere, de sier han ha c/o adresse hos henne for at de skal spare penger, de er ca 70 år. Han betaler 4000 for å bo hos henne i mnd. Er man samboere da?

Sjøl sier de at de ikke er samboere, men at han er leieboer. Har ikke leiekontrakt. Hva med arv? De skal skrive samboerkontrakt, er det noe selvfølge at han kan arve henne hvis de har bodd så å så lenge sammen? Hun sier han ikke skal ha noe etter henne, bør hun skrive testament?

Les mer

Formkrav til testament

Publisert: 04.04.2019
Emneord: ,

1. Hva er formkrav i et testament? 2. Hva er kravene for de som skal signere? -må det være datert, må navn ha blitt skrevet med blokkbokstaver, må det være en tittel /tilknytning til den som har skrevet testamentet (f.eks.: venn av... nabo av... slektskap. tante/onkel osv) 3. Hvordan kan man vite at de som har signert ikke har tilknytning til de som arver- f.eks. at de til hører samme kirke/organisasjon o.l

Les mer

Arverett som samboere uten testament

Publisert: 04.03.2019

Min samboer ligger for døden. Vi bor sammen i en leilighet som han eier. Han har ingen barn, men har søsken i utlandet. Hvilke rettigheter har jeg mtp på arv? Ønsker selvfølgelig å bli boende i hjemmet vårt. Vi har ingen samboerkontrakt. Det er heller ikke skrevet noe testament. Vi har vært samboere i omlag 15 år.

Les mer

Uskiftet bo i testamente

Publisert: 04.03.2019

«Å sitte i uskiftet bo innebærer at arveoppgjøret med førsteavdøde ektefelles arvinger utsettes og at gjenlevende ektefelle overtar den førsteavdøde ektefellens formue, eiendeler og gjeld». Dersom man har særkullsbarn, kan man da skrive testament på at ene part skal sitte i uskiftet bo?

Les mer

Påvirker endringer av arveloven testamente?

Publisert: 23.02.2019

Dersom jeg skriver et testamente i dag mens pliktdelen til livsarvinger er p.t 1 MNOK og dette beløpet økes til 2,5 MNOK som jeg ser har vært diskutert, hva vil da gjelde ifm med min bortgang? Vil den nye loven overstyre testamentet?

Les mer

Testament og særkullsbarn

Publisert: 23.02.2019

Min samboer har tre barn, jeg har ingen, og vi har ingen felles. Er det mulig å ha et slikt testament som vist nedenfor? At barna hans ikke får ut arv før evt jeg også er gått bort. Undertegnede, som lever i avtalt samliv, bestemmer herved at den av oss som lever lengst skal arve den andre og råde over arven som sin fulle og hele eiendom. Når lengstlevende er død, skal formuen deles enten etter lengstlevendes testament eller mellom arvinger etter loven.

Les mer
1 2 3 9