Testament

Hvem skal signere testament?

Publisert: 22.05.2020
Emneord: ,

Hvis jeg skriver et testamente om fordeling av boet etter meg, vil dette være gyldig hvis mine barn underskriver dette, eventuelt andre (vitner). Hva sier loven om å skrive testamente uten advokat?

Les mer

Testament for samboere med særkullsbarn

Publisert: 07.04.2020

Vi ønsker å skrive et testament. Vi er ikke gift pr dags dato, men ønsker dette. Vi har særkullsbarn. Og derfor ønsker å skrive testament for å sikre hvis eventuelt noe skulle skje. Kan vi skrive et felles eller må vi skrive vært våres? Hva er prisen for dette eventuelt ?

Les mer

Vil gifte seg, men ikke bo sammen

Publisert: 31.03.2020

Vi er et par som ønsker å gifte oss, men ikke bo sammen, og heller ikke ha felles økonomi. Hvordan vil dette slå ut f. eks skattemessig? Vi ønsker å arve hverandre, men lurer på om gjenlevende ektefelle kan sitte i uskiftet bo selv om vi ikke har felles bolig? Bør vi skrive testamente? Vi har ett felles barn.

Les mer

Fordele arv fra uskiftet bo

Publisert: 23.03.2020

Sitter i uskiftet bo. Ektemann død for 20 år siden. Hadde tre felles barn, ett er død uten etterkommere. Arvet jeg dette barnets del av boet? Har et barn fra tidligere ekteskap som er vokst opp sammen med våre felles barn. Biologisk far er død. Ikke formelt adoptert, men har samme etternavn som de andre barna. Ønsker arven skal fordeles likt på på alle tre. Hvor stor del av boet kan jeg bestemme over? Ønsker å skrive testamente for å sikre særkullsbarnet. Hvor kan jeg få hjelp? Er lite mobil.

Les mer

Testamente og eiendom i flere land

Publisert: 23.03.2020

Vi er et ektepar som har 2 voksne barn. Vi har et felles hus i Norge og ett i Spania. Huset i Spania tilfaller den andre hvis en av oss faller bort, lovfestet i eget spansk testamente. Vi lurer på om vi må skrive testamente i Norge også, for å sikre at gjenværende ektefelle har råd til å bo i vår bolig i Norge. Det springende punktet blir om verdien av huset i Spania skal regnes inn i boet som skal fordeles ved en ektefelles bortgang. I så fall vil formuen bli så stor at det blir vanskelig.

Les mer

Skrive hvem som skal ta seg av barna i testament

Publisert: 03.03.2020

Må man skrive et testamente hvis man ønsker at noen spesielle skal ta hånd om barna om noe skulle skje med oss foreldre? Og hvordan blir det med arv - det er ikke automatisk søsken etc. som får noe å si på arv? Alt går til barna på sikt? Vi er litt uenige om hvem som skal ta hånd om barna om noe skulle skje oss - hvis jeg skriver et ønske rundt dette - vil dette bli tatt hensyn til - eller må begge skrive under?

Les mer

Arv etter samboer

Publisert: 25.02.2020

Jeg og min samboer har 2 felles barn. Han har 2 barn fra et tidligere ekteskap. Min samboer har flyttet inn i min bolig og han skal kjøpe seg inn i boligen. Dersom han skulle falle bort og vi eier felles bolig, hvordan vil jeg, våre barn og hans særkullsbarn arve ham? Vil det være hensiktsmessig å lage en avtale som sikrer at jeg vil kunne fortsette å bo i boligen og ikke miste den i arveoppgjør?

Les mer

Kan man bestemme hva arv skal brukes på?

Publisert: 25.02.2020
Emneord: ,

Dersom man skriver et testament, kan man da bestemme at dette skal gå til et bestemt formål f.eks. bolig? Kan man kreve at arv ikke skal gå til dekning av uoppgjort gjeld hos kreditorer? Bør det i tilfelle tinglyses? Det er også spørsmål om fremtidsrettet verge-spørsmål : Dersom en forelder blir gammel og alene og ikke kan ta vare på seg selv, kan da barna overta forelders forpliktelser, eventuelt selge eller overta bolig og hjelpe med å få vedkommende inn i en omsorgsbolig eller sykehjem?

Les mer

Testament og vitner

Publisert: 25.02.2020

Min tante har ingen egne barn og ønsker at jeg skal være enearving av hennes verdier når hun dør (jeg har søsken). Min tante hadde slag for noen år siden og har vanskelighet med komme seg ut av leiligheten. Mitt spørsmål er må en advokat være til stede ved signering av et testamente? Kan en advokat komme på hjemmebesøk for å skrive et testamente? Må begge vitnene være til stede samtidig? Hvordan bør et slikt testamente oppbevares?

Les mer

Hvor mye kan man testamentere bort fra uskiftebo?

Publisert: 25.02.2020

Hvor mye kan man testamentere bort når man sitter i uskiftebo?

Les mer
1 2 3 11