Sykepenger

Lønn når man er i karantene

Publisert: 18.03.2020

Jeg har kontrakt hvor arbeidstimer per uke er 25 og er betalt per time. Er det slik at at de må betale meg i påskefridager eller ikke? Også en av de ansatte har coronavirus på jobben min og alle må være 14 dager i karantene hjemme. Blir jeg da betalt i de 2 ukene eller ikke?

Les mer

Beregne sykepenger

Publisert: 18.03.2020

Er sykemeldt fra min stilling pga Covid-19. Har en fast stilling på 80 % , men jobber i realiteten 100 % eller mer. Er det ikke slik at jeg har krav på lønn som samsvarer med det jeg jobber i virkeligheten eller kan jeg risikere å miste inntekt pga dette? Er det noe sted i lovverket hvor dette er beskrevet?

Les mer

Hvem har ansvaret for sykepenger?

Publisert: 18.03.2020

Hvem har ansvaret: arbeidsgiver har sendt over forskutterte skjemaer til NAV 25.02.20? Siden jeg går sykmeldt grunnet utredning av slag. 02.03.20 etterlyser NAV mer info fra arbeidsgiver før de kan ta over utbetalingen av min lønn. Lønnskjøring hos arbeidsgiver er den 15. i hver mnd. Jeg fikk ikke lønn den 15.03. Og NAV har ikke fått svar på sin henvendelse fra 02.03.20. Hvem har ansvaret for å betale min lønn som skulle ha kommet den 15. i inneværende mnd?

Les mer

Deltidsjobb og karantene

Publisert: 17.03.2020

Jeg har akkurat blitt satt i karantene, pga korona, og vil da være i karantene i 2 uker. Jeg er student, men har en 20 % deltidsstilling. Hvilke rettigheter har jeg mtp de vaktene jeg har blitt satt opp på, som jeg ikke kan møte på? Det er ikke mulig med hjemmekontor.

Les mer

Mistet vakter pga sykemelding

Publisert: 13.03.2020

Jobber deltid i butikk og ble sykemeldt fra torsdag. Var oppsatt på vakt torsdag og fredag på utlån til en annen butikk, samme kjede. Vaktene som utlån takket jeg ja til for over en mnd siden. Nå ser jeg sykemeldingen er lagt inn, men at sjefen har fjernet arbeidstidene mine for torsdag og fredag og satt de til 0 t. Er det lov? Har jeg ikke rett på betaling de dagene jeg er sykemeldt, men skulle jobbet?

Les mer

Provisjon ikke medregnet i sykelønn

Publisert: 13.03.2020

Min samboer har blitt sykmeldt over lengre tid. Sykepengene er lavere enn inntekt han er vant med. Grunnen til det er at han ikke skjønte at han begynte å bli syk før det "smalt. Han jobber på provisjon så inntekten den siste tiden var selvfølgelig dårligere enn vanlig pga kapasiteten hans. Er det konsekvent de tre siste månedene som gjelder i utregning av sykepenger? For oss er det jo blitt økonomisk komplisert pga dette .

Les mer

Får ikke sykepenger for planlagt overtid

Publisert: 10.03.2020

Min arbeidsgiver er en stor tilhenger av "planlagt overtid". Dette vil si overtidsarbeid som planlegges mange mnd i forveien, og som gjennomføres på faste datoer/perioder hvert eneste år. Dette utgjør en stor andel av lønnen min. Nå er jeg blitt sykemeldt, og arbeidsgiver betaler ikke ut sykepenger for denne aktiviteten. Dette til tross for at det planlegges med overtidsarbeid flere mnd i forveien. Har arbeidsgiver lov til dette?

Les mer

Hvor mye sykepenger skal utbetales?

Publisert: 12.02.2020
Emneord: ,

Ansatt i en 100 prosent stilling i staten. Tok ut 20 prosent permisjon i forbindelse med barn, men fortsatt ansatt 100 prosent. Skal jeg ha 80 prosent utbetalt når jeg blir sykemeldt?

Les mer

Sykepenger etter at arbeidsavtale har løpt ut

Publisert: 05.11.2019

Jeg hadde kontrakt ut september måned, (siden slutten av juni) I slutten av juli ble jeg sykmeldt. Legen kjente til problemet og er sykmeldt ennå. Nå har kontrakten min gått ut, men har jeg rett å få sykepenger i de 52 ukene selv om kontrakten har gått ut? Er i tillegg gravid også.

Les mer

Får ikke sykepenger for alle timene i arbeidsavtalen

Publisert: 29.10.2019

Har en jobb som lastebilsjåfør, jobber to uker og en har fri pga. de to uker jobber ca. 100 timer. Etter 4 år fikk sykemelding på to uker.

Min spørsmål: er det lov betale for sykmelding bare 37,5 timer hvis har på liste 45 timer og hva er med denne uken som har fri? Akkurat jeg fikk sykmelding for en uke fri og en uke som har 45 timer. For denne fri uken få ikke sykepenger men hvorfor for andre uke bare 37,5 timer? Hadde ringt til Arbeidstilsynet men de sender meg til NAV.

Les mer