Sykepenger

Sykepenger som tilkallingsvikar

Publisert: 30.04.2018
Emneord: , ,

Jeg er tilkallingsvikar i en barnehage og har vært det i et år nå. Jeg var nettopp sykemeldt i 13 dager og har ikke fått noe sykepenger for de dagene. Jeg har jobbet i 80-100 % stilling siden jeg startet, de siste 3 mnd hadde jeg totalt 5 dager fri, og sannsynligheten for at jeg hadde vært på jobb om jeg ikke var sykemeldt er ganske stor. Jeg har stort sett jobbet fulle dager og uker siden jeg begynte i jobben. Jeg hadde ingen vakter de dagene jeg var sykemeldt, har jeg krav på sykepenger?

Les mer

Får bare sykepenger for 33 % stilling

Publisert: 30.04.2018
Emneord: ,

Jobber som spesialhjelpepleier. Har nå en 33 % stilling. Jobbet mye ekstra ca 80 % de siste 5 mnd, men jobbet ca 100 % før dette. Fikk tilbud om 70 % stilling etter å ha sendt inn krav om dette. Men rett før turnus ble satt inn i system ble jeg sykemeldt 100 % pga skiveprolaps i ryggen. Men problemet er at jeg kun får utbetalt sykepenger i en 33 % stilling. Kan dette være riktig? Det er en IA-bedrift.

Les mer

Har jeg rett til sykepenger som vikar?

Publisert: 27.11.2017
Emneord: ,

Jeg jobber som vikar; har jeg krav på sykepenger fra arbeidsgiver de første 16 dagene?

Les mer

Egenmelding i karantenetid

Publisert: 03.11.2017

Jeg har vært gradert sykemeldt i snart ett år. Jobber nå 80 %. Har hatt møte med HR-sjefen. Hun mener at etter maks dato for sykemelding må jeg jobbe 26 uker for å få rett til ny sykemeldingsperiode fra NAV. Dette stemmer jo. Men hva med egenmelding? Hun mener man ikke kan bruke egenmelding i den perioden heller. Gjelder ikke 26 ukers karantene kun NAV? Kan man bruke egenmelding etter ett års sykemelding? Og få betalt for de dagene?

Les mer

Får ikke lønn av arbeidsgiver etter sykedager

Publisert: 13.10.2017

Jeg får ikke lønn denne måneden av arbeidsgiveren min. Alle andre i lokalet har fått lønn, men ikke jeg. Jeg har vært syk en del, men har også jobbet en del. Og jeg veit at jeg skal ha penger for de dagene jeg har jobbet. Har arbeidstaker lov til å ikke gi meg lønn da jeg har vært borte tilsammen 12 dager i en lønningsperiode på 1 mnd?

Les mer

Får lavere timebetaling som sykemeldt

Publisert: 13.10.2017

Jeg er nå sykemeldt og har fått utbetalt sykepenger av arbeidsgiver de første 2 ukene. Har han lov til å redusere lønnen min fra opprinnelig 235 kr per time og 12-timers dager? Jobber turnus. Det jeg har fått utbetalt av arbeidsgiver er 190 kr per time og 7,5time per dag. Er dette lov eller skal han utbetale etter det jeg i gjennomsnitt har hatt siste tiden?

Les mer