Sykemelding

Arbeidsgiver har kontaktet legen min

Publisert: 29.02.2016
Emneord: ,

Kan man anmelde arbeidsgiver for å ha bestilt time og møtt opp hos min lege for å prate om meg, uten at jeg visste noe om dette? Det var min lege som fortalte meg at de hadde kommet fra min arbeidsplass for å snakke om meg. Min lege sendte de ut og ba dem vente til dialogmøte.

Les mer

Fratatt rett til egenmelding

Publisert: 29.02.2016

Jeg har brukt opp fire egenmeldinger i en 12 månederes periode. Første innleverte egenmelding var 09-11.06.2015. Jeg har fått brev om at arbeidsgiver fratar meg rett til å bruke egenmelding frem til 26.07.2016. Er det riktig? (Arbeidsgiver har skriftlig sagt at § 8-27 punkt b er ikke aktuell i saken).

Les mer

Ny jobb når man er på arbeidsavklaring

Publisert: 19.02.2016

Jeg ble syk og er på arbeidsavklaring. Jeg er fortsatt ansatt i firmaet, men jeg klarer ikke å gå tilbake. Nå fant jeg en ny jobb, men vil ikke slutte med arbeidsavklaringen  min med en gang.

Jeg gjennomførte en fysioterapeutisk behandling og er ikke 100 % frisk. Jeg tenkte å bruke tiden jeg er sykmeldt for å prøve meg i den nye jobben, å lære nytt arbeid osv. Jeg har forsøkt å få til et møte med NAV i fem uker for å få godkjenning. Men i går mente saksbehandleren jeg må vente på tur. Hvilke rettigheter har jeg?

Les mer

Sjefen ringer når man er sykemeldt

Publisert: 19.02.2016
Emneord: ,

Det er en ansatt der jeg jobber som har en sykemelding som gjelder for en hel uke. Sjefen har da ringt den ansatte bare tre dager etter sykemeldingens start og spurt om den ansatte kan arbeide. Sjefen sier at om den ansatte sier ja til å arbeide så er det greit, da trenger den ansatte ikke å være sykemeldt hele uken.

Jeg syns dette er en merkelig framgangsmåte og lurer på om det er noe regelverk eller noe annet som sier at dette ikke er ok, eller om sjefen faktisk har mulighet til å spørre den ansatte etter bare tre dager?

Les mer

Oppsigelse når man er sykemeldt

Publisert: 18.02.2016

Jeg har vært sykemeldt i 12 måneder, og nå har jeg fått to måneders oppsigelse fra arbeidgiver fordi jeg har vært sykemeldt i 12 måneder. Har jeg rett på lønn i oppsigelseperioden? 

Les mer

Sykemeldt i oppsigelsestiden

Publisert: 04.02.2016

Etter beskjed om mulig nedbemanning etter nyttår, sa jeg opp stillingen min etter 1 år og 3 måneder, der jeg har 3 mnd. oppsigelsestid. Jeg har fått ny jobb, og min arbeidsgiver likte dårlig at jeg skulle begynne akkurat der av personlige grunner. I tillegg ble jeg sykemeldt, noe som er helt tilfeldig, men arbeidsgiveren fant det mistenkelig. Jeg fikk derfor en SMS der det sto at "Sykemelding i oppsigelsestiden vil også gjøre at oppsigelsestiden vil bli tilsvarende lengre." Har han lov til det?

Les mer

Sykemeldt i oppsigelsestiden

Publisert: 04.02.2016

Avsluttet mitt arbeidsforhold 31.12.15. Vært sykemeldt i oppsigelsestiden, er fortsatt sykemeldt, og nå er det kun NAV som utbetaler sykepenger. Arbeidsgiver har ikke gitt beskjed til NAV at mitt arbeidsforhold er avsluttet. Dette trodde jeg de gjorde.

Sendte mail til min sjef i dette firmaet jeg jobbet for 8.1.16, ikke fått noe svar. Ringte NAV i dag for å sjekke om de hadde gitt beskjed, det har de ikke gjort. Hva gjør jeg ?

Les mer

Sykemelding i ferie

Publisert: 04.02.2016

Kan man sykmeldes under lovpålagt ferie? Også dersom man av helsemessige grunner vurderer å si opp jobb, etter samråd med lege? Eller må man vente med sykmelding til oppsigelse er levert, eller lovpålagt ferie er gjennomført? Hva skjer da med den lovpålagt ferien, tas den etter oppsigelsestid eller endt sykmelding?

Les mer

Endre fra fastlønn til provisjonslønn

Publisert: 28.01.2016

Vi har en sykemelding som har oppstått som følge av konflikt på arbeidsplassen hvor arbeidstaker ble konfrontert med blant annet klager fra kunder og samarbeidspartnere. I arbeidskontrakten hans står det at han har provisjonslønn og at han lønnes etter selskapets provisjonsmodell. Han har hatt en muntlig enighet om fastlønn, under visse vilkår. Disse har ikke blitt oppfylt. Kan vi gi ham provisjonslønn til tross for denne muntlige enigheten?

Les mer

Mobbing – du kan få erstatning etter mobbing på jobben

Publisert: 13.08.2015

Trakassering og annen form for mobbing er forbudt. Som arbeidstaker har du vern mot slik behandling. Mobbing på arbeidsplassen kan gi rett til erstatning.  

Les mer