Sykemelding

Overta kollegas arbeidsoppgaver pga sykemelding

Publisert: 20.02.2020

En kollega har vært sykemeldt i en lengre periode. Jeg er den eneste som kjenner kollegaens arbeidsoppgaver og jeg må dekke oppgavene. I en kort periode er det helt ok, jeg får overtidsbetalt. Når det derimot går over flere måneder begynner lange kvelder for å dekke egen og kollegas stilling ut over livskvaliteten. Jeg har familie, men er sliten og lite energi på kvelder og i helger. Kollega skal tilbake men i delvis sykemelding om en måneds tid. Jeg må bidra videre. Har jeg rett på økt lønn?

Les mer

Innkalt til drøftingsmøte på kort varsel

Publisert: 11.02.2020
Emneord: ,

Jeg er og har vært sykemeldt siden november 2019 fra min arbeidsplass! Jeg mottok idag mail fra min arbeidsgiver der han skriver en kort melding. Om at jeg må komme på drøftingsmøte denne uken, før torsdag. Noe som gir meg kun tirsdag og onsdag til å møte opp. Grunnet psyken min er det helt umulig for meg å møte opp på dette. Han gir videre ingen mer info på hva dette møtet skal dreie seg om. Hva har jeg rett til? PS. Ingen tillitsvalgt på arbeidsplass.

Les mer

NAV godkjenner ikke sykemelding fra utlandet

Publisert: 28.01.2020
Emneord: ,

Jeg er arbeidsøker i NAV. Jeg vært syk og fått hjelp i mitt hjemland. Jeg har sykmelding på et annet språk, elektronisk. Jeg kopierte det, oversatte med notarius og sendte til NAV. NAV skriver til meg at sykmelding er ikke riktig, fordi sykemeldingen har ikke diagnose. Jeg ringte til lege i hjemlandet og spurte henne hva som ikke er riktig med min sykmelding og fått svar at alt er bra. Hva jeg kan gjøre for at NAV betaler meg sykepengene mine?

Les mer

Drøftingsmøte mens man er sykemeldt

Publisert: 23.01.2020

Jeg ble innkalt på drøftelsesmøtet selv om jeg var sykemeldt siden ca. 2 uker. Arbeidsgiver sa at han visste ikke om sykemeldingen min og ville gi meg avskjed. Jeg leverte kopi av sykmeldingen min på møtet. De sa at de venter når er jeg frisk. 2 uker senere sender de innkalling på neste drøftelsesmøtet (selv om jeg er fortsatt sykemeldt) og de vil gi meg oppsigelse. Er det lov? Bør de ikke vente når er jeg tilbake på jobben? Hva bør jeg gjøre nå?

Les mer

Sjef bestrider sykemelding

Publisert: 23.01.2020
Emneord: ,

Min sjef bestrider min sykemelding og setter meg i en i økonomisk knipe. Hva kan jeg kreve av han?

Les mer

Ta verv som styreleder når man er sykemeldt

Publisert: 21.01.2020

Jeg har et spørsmål vedrørende sykemelding. Jeg har vært sykemeldt i 2 måneder fra mine vikarjobber og mottar sykepenger fra NAV. Jeg har 3 kamerater som skal starte med et firma i form av AS. De vil ha meg som styreleder uten lønn , og jeg er redd at jeg mister retten på sykepenger. Har det noe påvirkning for min del? Eller er det lønn nav bryr seg om?

Les mer

Arbeidsgiver bestrider sykemelding

Publisert: 17.01.2020
Emneord: ,

Vil bare fortelle at sjefen min bestrider sykemeldingen min. Jeg tror han gjør det fordi jeg sluttet på jobben. Jeg har vært sykmeldt siden 2.10.19 til idag og NAV hjelper ikke meg. Jeg fikk dette svaret fra dem NAV: "Har fått opplyst at din arbeidsgiver bestrider din sykmelding og derfor ikke utbetaler sykepenger til deg i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden er de 16 første kalenderdagene av sykefraværet. NAV vil ikke ta stilling."

Les mer

For syk til å møte i tingretten

Publisert: 17.01.2020
Emneord: ,

Tingrett innkalling, kunne ikke møte opp. Hva skjer hvis ikke oppmøte? Men jeg er syk og har vært hos legen. Oppmøte vare 09.30, men jeg var hos legen 09.00. Har operert kameroid 5 dager før.

Les mer

Må man si opp hvis man må ned i stilling pga helse?

Publisert: 03.01.2020

Jeg har fast 100 % kommunal stilling i helsevesenet. Dessverre er arbeidsevne redusert med ca 70 % til tross for tilrettelegging etc. Hvis uføregrad blir satt til 70 %, må jeg da omplasseres/fratre fra min stilling? Hvilke rettigheter har jeg som arbeidstaker?

Les mer

Arbeidsgiver vil si opp pga sykemelding

Publisert: 13.12.2019

Jeg er sykemeldt 100 %. Venter på svar fra NAV om AAP. Arbeidsgiver vil at jeg skal si opp jobben. Er det riktig at jeg må gjøre det? Vil jeg ikke da miste retten til min forsikring som jeg har på jobben?

Les mer