Sykemelding

Hvem har ansvaret for sykepenger?

Publisert: 18.03.2020

Hvem har ansvaret: arbeidsgiver har sendt over forskutterte skjemaer til NAV 25.02.20? Siden jeg går sykmeldt grunnet utredning av slag. 02.03.20 etterlyser NAV mer info fra arbeidsgiver før de kan ta over utbetalingen av min lønn. Lønnskjøring hos arbeidsgiver er den 15. i hver mnd. Jeg fikk ikke lønn den 15.03. Og NAV har ikke fått svar på sin henvendelse fra 02.03.20. Hvem har ansvaret for å betale min lønn som skulle ha kommet den 15. i inneværende mnd?

Les mer

Sykemelding og permitteringsvarsel

Publisert: 18.03.2020

Jeg har fått karantene av kommuneoverlegen i min kommune min pga coronavirus. Samtidig mottok jeg permitteringsvarsel fra min arbeidsgiver. Jeg ble oppmodet om å søke dagpenger hos NAV siden jeg ble permittert. Det har jeg gjort! Jeg har ikke hentet ut sykemelding, som jeg har fått tilbud om. Hvordan skal jeg forholde meg til alt dette?

Les mer

Redd for å ikke få forlenget kontrakt pga korona

Publisert: 17.03.2020

Jobber som vikar i en barnehage i full stilling som barnehagelærer. Hadde fått forespeilet at vikariatet skulle forlenges. Vikariatet går ut 30 juni. Hva kan skje med meg nå pga corona og stengte barnehager? Vil jeg stå uten jobb og penger om arbeidsgiver likevel ikke forlenger vikariatet pga corona? Er det da dagpenger som er aktuelt? Om jeg blir sykemeldt før vikariatet er over, kan jeg fortsatt være sykemeldt når vikariatet er over?

Les mer

Kutt i timeantall

Publisert: 17.03.2020

Jeg har en 70 % stilling i en butikk som har nylig fått reduserte timer. Mine arbeidstimer har blitt kuttet fra 7,5 t til 5 t og jeg skal totalt jobbe 105 timer i måneden som er varierende utifra antall dager, noe som blir veldig redusert. Har jeg rett på betaling for de timene jeg er satt opp på turnus? Jeg er foreløpig sykemeldt ut uken pga covid-19. Det er ingenting i min kontrakt som tilsier at de kan kutte ned i timer. 100 % vår jobber sine fulle timer.

Les mer

Sykemelding pga karantene

Publisert: 17.03.2020

Jeg jobber som tilkalingsvikar innenfor helse i kommunen. Det varierer fra måned til måned hvor mange dager jeg jobber. Hvis en på jobben testes positivt på corona og jeg blir satt i karantene, siden vi jobbet sammen. Hvilke rettigheter har jeg når det gjelder lønn?

Les mer

Deltidsjobb og karantene

Publisert: 17.03.2020

Jeg har akkurat blitt satt i karantene, pga korona, og vil da være i karantene i 2 uker. Jeg er student, men har en 20 % deltidsstilling. Hvilke rettigheter har jeg mtp de vaktene jeg har blitt satt opp på, som jeg ikke kan møte på? Det er ikke mulig med hjemmekontor.

Les mer

Mistet vakter pga sykemelding

Publisert: 13.03.2020

Jobber deltid i butikk og ble sykemeldt fra torsdag. Var oppsatt på vakt torsdag og fredag på utlån til en annen butikk, samme kjede. Vaktene som utlån takket jeg ja til for over en mnd siden. Nå ser jeg sykemeldingen er lagt inn, men at sjefen har fjernet arbeidstidene mine for torsdag og fredag og satt de til 0 t. Er det lov? Har jeg ikke rett på betaling de dagene jeg er sykemeldt, men skulle jobbet?

Les mer

Provisjon ikke medregnet i sykelønn

Publisert: 13.03.2020

Min samboer har blitt sykmeldt over lengre tid. Sykepengene er lavere enn inntekt han er vant med. Grunnen til det er at han ikke skjønte at han begynte å bli syk før det "smalt. Han jobber på provisjon så inntekten den siste tiden var selvfølgelig dårligere enn vanlig pga kapasiteten hans. Er det konsekvent de tre siste månedene som gjelder i utregning av sykepenger? For oss er det jo blitt økonomisk komplisert pga dette .

Les mer

Flytte når man er på AAP

Publisert: 10.03.2020

Er i 100 % sykmelding fra jobb. Skal opereres forespeilet lang sykmelding og opptrening, havner over på AAP. Så blir det komplisert av at samboer har fått seg jobb i annen kommune, sønnen vår har søkt om videregående der, kommunen er langt unna den nåværende. Vi er gift. Har fått med meg at mannen min og gutten min ikke kan flytte folkeregistrert adresse uten meg. Viktig at sønnen vår får nærskolepoeng på den nye skolen. Hva med meg å mine rettigheter? NAV sa jeg måtte si opp?

Les mer

Får ikke sykepenger for planlagt overtid

Publisert: 10.03.2020

Min arbeidsgiver er en stor tilhenger av "planlagt overtid". Dette vil si overtidsarbeid som planlegges mange mnd i forveien, og som gjennomføres på faste datoer/perioder hvert eneste år. Dette utgjør en stor andel av lønnen min. Nå er jeg blitt sykemeldt, og arbeidsgiver betaler ikke ut sykepenger for denne aktiviteten. Dette til tross for at det planlegges med overtidsarbeid flere mnd i forveien. Har arbeidsgiver lov til dette?

Les mer